POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke u hrvatskoj - rješenje o naknadi - uredba o prijavljivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 86. stavka (5) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine" br. 53/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK
o obrascu iskaznice državnog inspektora za telekomunikacije i obrascu iskaznice državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektra

Sadržaj pravilnika:

Članak 1.
(1) Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj iskaznice koju nosi državni inspektor za telekomunikacije (u daljnjem štivu: državni inspektor), oblik i sadržaj iskaznice koju nosi državni djelatnik koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektra (u daljnjem štivu državni djelatnik), načini izdavanja iskaznica, postupak u slučaju vraćanja i privremenog oduzimanja iskaznica, postupak u slučaju gubitka i nestanka iskaznica, postupak u slučaju zamjene iskaznica i način vođenja popisa o izdanim iskaznicama.

Oblik i sadržaj iskaznice državnog inspektora

Članak 2.
(1) Iskaznica državnog inspektora izdaje se prema obrascu koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Iskaznica državnog inspektora je veličine 90 x 60 mm a sastoji se od jednog lista koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

Članak 3.
(1) Obrazac iskaznice državnog inspektora sadrži:

a) na prednjoj stranici:

  1. utisnut Grb Republike Hrvatske;
  2. natpis "Republika Hrvatska";
  3. natpis: "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza"
  4. naziv "ISKAZNICA DRŽAVNOG INSPEKTORA ZA

TELEKOMUNIKACIJE" ;
5. mjesto za fotografiju nositelja iskaznice;
6. ime i prezime nositelja iskaznice;
7. jedinstveni matični broj građana;
b) na stražnjoj stranici:
8. tekst o ovlasti nositelja iskaznice;
9. broj iskaznice;
10. mjesto i datum izdavanja iskaznice;
11. mjesto za vlastoručni potpis;
12. mjesto za pečat i potpis ministra pomorstva, prometa i veza.

Oblik i sadržaj iskaznice državnog djelatnika

Članak 4.
(1) Iskaznica državnog djelatnika izdaje se prema obrascu koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Iskaznica državnog djelatnika je veličine 90 x 60 mm i sastoji se od jednog lista bijele boje koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastične mase.

Članak 5.
(1) Obrazac iskaznice državnog djelatnika sadrži:
a) na prednjoj stranici:

  1. utisnut Grb Republike Hrvatske;
  2. natpis: "Republika Hrvatska";
  3. natpis: "Ministarstvo pomorstva prometa i veza";
  4. naziv "ISKAZNICA DRŽAVNOG DJEIATNIKA ZA

OBAVLJANJE POSLOVA KONTROLE RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA" ;
5. mjesto za fotografiju nositelja iskaznice;
6. ime i prezime nositelja iskaznice;
7. jedinstveni matični broj građana;

b) na stražnjoj stranici:
8. tekst o ovlasti nositelja iskaznice;
9. broj iskaznice;
10. mjesto i datum izdavanja iskaznice;
11. mjesto za pečat i potpis ministra pomorstva, prometa i veza.

Vraćanje i privremeno oduzimanje iskaznice

Članak 6.
(1) Državni inspektor i državni djelatnik kojima prestane radni odnos u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ili ako je državni inspektor razriješen dužnosti inspektora obvezni su s danom prestanka radnog odnosa ili razrješenja, iskaznicu vratiti neposrednom čelniku.
(2) Državnom inspektoru i državnom djelatniku će se privremeno oduzeti iskaznica, ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez navedene istrage, do okončanja postupka.

Gubitak ili nestanak iskaznice

Članak 7.
(1) Državni inspektor ili državni djelatnik koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.
(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena da ne vrijedi u " Narodnim novinama".

Zamjena iskaznice

Članak 8.
(1) Iskaznica državnog inspektora izdana po dosadašnjim propisima, zamijenit će se iskaznicom predviđenom ovim pravilnikom u roku od 30 dana od njegova stupanja na snagu.

Popis o izdanim iskaznicama

Članak 9.
(1) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza vodi popis o izdanim iskaznicama.
(2) Popis iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime državnog inspektora ili državnog djelatnika, upisni broj, datum izdavanja te odjeljak za napomene.

Pravilnik koji prestaje vrijediti

Članak 10.
(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o stručnoj spremi i legitimaciji inspektora za telekomunikacije i poštanski promet ("Narodne novine", br. 17/80).

Stupanje na snagu previlnika

Članak 11.
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/60
Urbroj : 530-07-94-1
Zagreb,16. studenoga 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo pomorstva,
prometa i veza fotografija 28x32 mm

ISKAZNICA
DRŽAVNOG INSPEKTRA ZA TELEKOMUNIKACIJE
IME________________________________
PREZIME___________________________
JMBG ______________________________OVLAST:
Državni inspektor za telekomunikacije ima ovlast u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obavljati nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti telekomunikacija.


________________________ M.P. _______________________
(broj iskaznice) (datum izdavanja iskaznice)

________________________ _________________________
(vlastoručni potpis) (Ministar)


REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo pomorstva,
prometa i veza fotografija 28x32 mm

ISKAZNICA DRŽAVNOG DJELATNIKA ZA OBAVLJANIH POSLOVA KONTROLE RADIO-FREKVENCIJSKOG SPEKTRA


IME___________________________
PREZIME _____________________
JMBG _________________________
OVLAST:
Državni djelatnik za obavljanje kontrole radio-frekvencijskog spektra ima ovlast u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obavljati kontrolu radio-frekvencijskog spektra.


______________________________ M.P. _________________________
(broj iskaznice) (datum izdavanja iskaznice)


______________________________ __________________________
(vlastoručni potpis) (Ministar)


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti