POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke u hrvatskoj - odluku o razrješenju - ispravak zakona projekti ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 1994. godine donijela
UREDBU
O POSEBNOM POREZU NA KAMATE
Članak 1
Banke, štedionice i druge štedno kreditne organizacije i druge pravne osobe plaćaju poseban porez na kamate, naknade, provizije i druge troškove koje zaračunavaju kod odobravanja kredita, odnosno zajmova (u daljenjem tekstu: porez na kamate).
Članak 2.
Osnovicu posebnog poreza na kamate čine obračunane kamate. kao i naknade, provizije i drugi troškovi koje kreditor zaračunava kod odobrenja kredita odnosno zajma, ako u zbroju daju kamatnu stopu koja iznosi više od 15% godišnje. Obračun kamata obavlja se primjenom komformnog načina obračuna. ako se kredit odnosno zajam odobrava na rok do godine dana. U osnovicu iz stavka 1. ovoga članka ne ukljućuje se daknada platnog prometa u visini tarife Zavoda za platni promet i provizija koju plaćaju bankama javna poduzeća i druge pravne osobe kada odobravaju kredite odnosno zajmove sukladno Uredbi o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu ("Narodne novine", br. 11/94 i 22/94), ako je ta provizija zaračunana do 0.5% odobrenog kredita, odnosno zajma.
Članak 3.
Iznimno od stavka 1. članka 2. ove Uredbe, ako je banka uzela kredit iz inozemstva u svoje ime, a za račun korisnika kredita, osnovicu posebnog poreza na kamate ne čine ukupno obračunane, odnosno nalaćene kamate, nego razlika izmedu kamata koje banka plaća inozemnom kreditoru i naplaćuje od domaćeg korisnika kredita, ako ta razlika u kamatama iznosi više od eskontne stope Narodne banke Hrvatske.
Članak 4.
Posebni porez na kamate,ne plaća se na zatezne kamate, ako je ugovorena zatezna kamata niža ili jednaka propisanoj zateznoj kamati.
Ako je ugovorena zatezna kamata veća od propisane. u osnovicu iz stavka 1. članka 2. ove Uredbe ukljućuje se i razlika između ugovorene i propisane zatezne kamate.
Članak 5.
Poseban porez na kamate ne plaća se na kamate koje naplaćuje i plaća Narodna banka Hrvatske u svom poslovanju.
Članak 6.
Poseban porez na kamate obračunava se i plaća ako su kamate na kredite odnosno zajmove obračunane po većoj kamati od 15% i to:

  1. Na lznos kamata od 15% do 17% plaća se poseban porez u visini od 20%
  2. Ako su obračunane kamate po stopi većoj od 17% a do 20%, na razliku između 15% i te kamatne stope, plaća se poseban porez po stopi od 30%
  3. Ako su obračunane kamate po stopi većoj od 20% a do 30%, na razliku između 15% i te kamatne stope, plaća se poseban porez po stopi od 40%
  4. Ako su obračunane kamate po stopi većoj od 30%, na razliku između 15% i te kamatne stope, plaća se poseban porez po stopi od 80%.

Članak 7.
Porezni obveznici iz članka 1. ove Uredbe plaćaju posebni porez u roku od 5 dana od dana naplate kamata. Ako kamata nije naplaćena unutar roka od 30 dana od dana izdavanja računa, porezni obveznici plaćaju posebni porez u roku od 5 dana po isteku 30 dana.
Članak 8.
Porezni obveznici ne mogu prevaliti posebni porez na kamate na pravne i fizićke osobe od kojih naplaćuju kamate.
Članak 9.
Kontrolu obračuna i naplate posebnog poreza na kamate obavlja Porezna uprava i Financijska policija.
Članak 10.
Prekršajni postupak u prvom stuprlju povodom podnesenih prijava kontrolnih tijela iz članka 9. ove Uredbe vodi ovlašteno tijelo koje je obavilo nadzor. Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Središnjeg ureda Porezne uprave.
Članak 11.
Ministar financija može propisati potanko odredbe u svezi s primjenom ove Uredbe.
Članak 12.
(1) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 10.000 do 100.000 DEM kaznit će se, za prekršaj, porezni obveznik:

  1. ako se obračuna, odnosno netoćno obračuna posebni porez na kamate,
  2. ako u propisanom roku ne plati posebni porez na kamate.

(2) Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti od 2.000 do 20.000 DEM, za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba poreznog obveznika.
Članak 13.
Svote novčanih kazni iz članka 12. ove Uredbe izriću se u hrvatskim dinarima prema srednjem tećaju DEM Narodne banke Hrvatske, na dan izricanja kazne.
Članak 14.
Danom primjene ove Uredbe prestaje važiti Uredba o posebnom porezu na kamate ("Narodne novine", br.11/94 i 13/94) i Naputak o provedbi Uredbe o posebnom porezu na kamate ("Narodne novine", broj 19/94).
Članak 15.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1994. godine.
Klasa: 410-01/94-01/04
Urbroj: 5030105-94-3
Zagreb, 22. ožujka 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti