POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke sudova - prvi dodatak kolektivnom - pravilnik o uzgojnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 86. stavak (5) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK
o načinu vođenja očevidnika o obavljenom nadzoru ili kontroli državnog inspektora telekomunikcija i državnog djelatnika koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektra

Članak 1.
(1) Ovim pravilnikom propisuje se način na koji državni inspektor telekomunikacija (u daljnjem štivu: državni inspektor) i državni djelatnik koji obavlja poslove kontrole radio-frekvencijskog spektra (u daljnjem štivu: državni djelatnik) vode očevidnike o obavljenom nadzoru telekomunikacijskih objekata i opreme te radijskih postaja vlasnika telekomunikacija, funkcioniranja telekomunikacijskog prometa, pružanja telekomunikacijskih usluga, te kontroli radio-frekvencijskog spektra i radijskih postaja vlasnika telekomunikacija.

Članak 2.
(1) Državni inspektor je obvezan voditi očevidnik o obavljenom nadzoru telekomunikacijskih objekata i opreme te radijskih postaja vlasnika telekomunikacija, funkcioniranja telekomunikacijskog prometa i pružanja telekomunikacijskih usluga (u daljnjem štivu: očevidnik o obavljenom nadzoru), prema obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 3.
(1) Državni djelatnik je obvezan voditi očevidnik o obavljenoj kontroli radio-frekvencijskog spektra te radijskih postaja vlasnika telekomunikacija (u daljnjem štivu očevidnik o obavljenoj kontroli), prema obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 4.
(1) Očevidnik o obavljenom nadzoru sadržava u lijevom gornjem kutu naziv "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza" i ime i prezime državnog inspektora.
(2) U tabelarni dio očevidnika o obavljenom nadzoru upisuje se:

 1. redni broj,
 2. klasa i urbroj,
 3. naziv ili ime i prezime i adresa vlasnika telekomunikacija,
 4. datum obavljenog nadzora,
 5. predmet nadzora,
 6. upravno rješenje,
 7. upravni spor,
 8. kontrola izvršenja rješenja,
 9. prijava mjerodavnom tijelu,
 10. napomene.


Članak 5.
(1) Očevidnik o obavljenoj kontroli sadržava u lijevom gornjem kutu naziv "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza" i ime i prezime državnog djelatnika.
(2) U tabelarni dio upisuje se:

 1. redni broj,
 2. klasa i urbroj,
 3. naziv ili ime i prezime i adresa vlasnika radijske postaje,
 4. datum obavljene kontrole,
 5. predmet kontrole,
 6. upravno rješenje,
 7. upravni spor,
 8. kontrola izvršenja rješenja,
 9. prijava mjerodavnom tijelu,
 10. napomene.


Članak 6.
(1) Očevidnik o obavljenom nadzoru i očevidnik o obavljenoj kontroli vode se za svaku godinu posebice, a moraju se voditi točno i uredno, tako da u svako doba daju uvid o broju obavljenih nadzora i kontrola, o tome koji telekomunikacijski objekti i oprema te radijske postaje su nadzirani ili kontrolirani i poduzetim mjerama.

Članak 7.
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/65
Urbroj : 530-94-07-1
Zagreb, 16. studenoga 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.


MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

OČEVIDNIK
Državni djelatnik koji obavlja kontrolu o obavljenoj kontroli radio-frekvencijskog spektra
radio-frekvencijskog spektra te radijskih postaja vlasnika telekomunikacija
za godinu___________
Ime i prezime: ____________________
_ _______________________________
Red. Klasa i Naziv ili ime i Datum Predmet Utvrđeno Upravno Upravni Kontrola Prijava Napo.
broj urbroj prezime i adresa obavljene kontrole činjenično rješenje spor izvršenja nadležnom
vlasnika kontrole stanje rješenja tijelu
telekomunikacija
_ _______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
_ ________________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________


MINISTARSTVO POMORSTVA,PROMETA i VEZA O Č E V I D N I K
Državni inspektor za telekomunikacije o obavljenom nadzoru telekomunikacijskih objekata
Ime i prezime: ___________________ te radijskih postaja vlasnika
telekomunikacija,funkcioniranju telekomunikacijskog
prometa
i pružanja telekomunikacijskih usluga
za godinu __________________________


_ _______________________________
Red. Klasa i Naziv, ime i Datum Predmet Upravno Upravni Kontrola Prijava Napomena
broj urbroj prezime i obavljenog nadzora rješenje spor izvršenja nadležnom
adresa nadzora rješenja tijelu
vlasnika
telekomunikacija
_ ______________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
_ _______________________________
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti