POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke sabora - pravilnik o iznosu - rješenje o imenavanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Na temelju članka 46. stavak (4) Zakona o pošti ("Narodne novine", br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK
o načinu vodenja očevidnika o obavljenom nadzoru državnog inspektora pošte

Članak 1.
(1) Ovim pravilnikom se propisuje način na koji državni inspektor pošte vodi očevidnik o obavljenom nadzoru
poštanskih objekata i opreme javnog poduzeća HPT Hrvatska pošta i telekomunikacije (u daljnjem štivu: HPT), funkcioniranja poštanskog prometa i pružanja poštanskih usluga od strane HPT- a, te postavljanja poštanskih kovčežića od strane investitora ili vlasnika stambene zgrade ili obiteljske kuće.

Članak 2.
(1) Državni inspektor pošte je obvezan voditi očevidnik o obavljenom nadzoru poštanskih objekata i opreme HPT-a, funkcioniranja poštanskog prometa i pružanja poštanskih usluga od strane HPT-a, te postavljanja poštanskih kovčežića od strane investitora ili vlasnika stambene zgrade ili obiteljske kuće (u daljnjem štivu: očevidnik o obavljenom nadzoru), prema obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 3.
(1) Očevidnik o obavljenom nadzoru sadržava u lijevom gornjem kutu naziv "Ministarstvo pomorstva, prometa i veza", i ime i prezime državnog inspektora pošte.
(2) U tabelarni dio očevidnika o obavljenom nadzoru upisuje se:

  1. redni broj,
  2. klasa i urbroj,
  3. HPT ili naziv, ime i prezime investitora ili vlasnika stambene zgrade ili obiteljske kuće,
  4. datum obav ljenog nadzora,
  5. predmet nadzora,
  6. upravno rješenje,
  7. upravni spor,
  8. kontrola izvršenja rješenja,
  9. prijava mjerodavnom tijelu,
  10. napomena.


Članak 4.
(1) Očevidnik o obavljenom nadzoru vodi se za svaku godinu posebice, a mora se voditi točno i uredno, tako da u svako doba daje uvid o broju obavljenih nadzora, predmetu nadzora (poštanski objekti i oprema, pružanje usluga, funkcioniranje poštanskog prometa, postavljanje poštanskih kovčežića) i poduzetim mjerama.

Članak 5.
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/64
Urbroj : 530-07-94-1
Zagreb, 16. studenoga 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v. r.

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA OČEVIDNIK
_ _______________________________
Državni inspektor pošte o obavljenom nadzoru poštanskih objekata
Ime i prezime: ________________________ i opreme HPT-a, funkcioniranja poštanskog
prometa i pružanja poštanskih usluga od
strane
HPT-a te postavljanje poštanskih kovčežića
za godinu _________
_ _______________________________
Red. Klasa i HPT ili naziv, Datum Predmet Upravno Upravni Kontrola Prijava Napomena
broj urbroj. ime i prezime obavljenog nadzora rješenje spor izvršenja nadležnom
investitora ili nadzora rješenja tijelu
vlasnika stambene
zgrade
ili obitelj. kuće
_ ________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
_ ________________________________
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti