POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke o propisima - rješenje imenovanju državnog - program povratka informator ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić kao predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi S. V. iz Zagreba, podnesenoj po punomoćniku I. S. K. a u svezi prijedloga o obustavi izvršenja rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjel za imovinsko-pravne i stambene poslove Grada Zagreba, Područni Ured Medveščak, klasa: UP/I-371-01/92-01/269, ur.br.: 251-05-13-92-113 od 19. listopada 1992. godine, na sjednici održanoj dana 14. studenoga 1994. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Obustavlja se izvršenje rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjel za imovinsko-pravne i stambene poslove Grada Zagreba, Područni ured Medveščak, klasa: UP/I-371-01/92-01/269, ur. br.: 251-05-13-92-03 od 19. listopada 1992. godine, potvrđeno rješenjem Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša klasa: UP/II-371-01/92-06/1934, ur.br.: 531-06/3-93-2 od 18. lipnja 1993. godine kojim je naloženo S. V. iz Z. da u roku od 3 dana iseli iz stana i stan oslobodi od osoba i stvari te ga preda Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, pod prijetnjom izvršenja.
  2. Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a obustava izvršenja ostaje na snazi dok Sud ne donese drugu odluku.
  3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
S. V. podnjela je pravovremenu ustavnu tužbu ovom Sudu povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-11272/93 od 9. ožujka 1994. godine kojom je odbijena tužba podnesena protiv rješenja Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske, klasa: UP/II-371-01/92-06/1934, ur.br.: 531-06/3-93-2 od 18. lipnja 1993. godine, radi iseljenja iz stana. Podnositeljica ustavne tužbe smatra da su joj tom presudom kao i odlukama koje su joj prethodile povrijeđena ustavna prava zajamčena u članku 19. Ustava Republike Hrvatske. U ustavnoj tužbi podnositeljica predlaže, osim ukidanja osporenih odluka, i obustavu njihova izvršenja. Ovaj prijedlog podnositeljice ustavne tužbe zasnovan je na njezinim teškim porodičnim i materijalnim prilikama, te činjenici da bi izvršenjem osporene odluke mogle za nju nastupiti teško otklonjive posljedice. Ustavni sud Republike Hrvatske je utvrdio, ne ocjenjujući u ovom trenutku osnovanost ustavne tužbe, da je prijedlog za obustavu izvršenja rješenja osnovan.
Prema podacima u spisu S. V. je Komanda garnizona Zagreba, rješenjem broj: 6-99 od 30. rujna 1991. godine, ustupila otkup navedenog stana u Gruškoj 4, Zagreb ranije vlasništvo Države SFRJ - SSNO, a sada vlasništvo Republike Hrvatske (Uredba o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske "Narodne novine", broj 52/91). Podnositeljica ustavne tužbe samohrana je majka bolesne kćerke rođene 11. srpnja 1990. godine te dugogodišnji djelatnik Nove bolnice na odjelu radiologije. Nema nikakav drugi smještaj, te je prije useljenja u sporni stan bila podstanar. Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Područni Ured Medveščak dana 19. listopada 1992. godine, donio je rješenje citirano u izreci, koje se temelji na članku 94. Zakona o stambenim odnosima, a kojim se nalaže S. V. da u roku od 3 dana od primitka rješenja iseli iz stana u ulici Gruška 4 u Zagrebu i stan slobodan od osoba i stvari preda Ministarstvu obrane Zagreb, Zvonimirova 5 pod prijetnjom izvršenja. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša naznačenim rješenjem od 18. listopada 1993. godine, odbilo je žalbu S. V. i potvrdilo rješenje prvog stupnja. Upravni sud Republike Hrvatske presudom od 9. ožujka 1994. godine, Us-11272/93 odbio je tužbu S. V. podnesenu protiv rješenja Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša Republike Hrvatske od 18. lipnja 1993. godine. Na sjednici dana 14. studenoga 1994. godine Ustavni sud Republike Hrvatske donio je rješenje broj: U-I-892/1994. kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredaba članka 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85 i 42/86). Propis članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) propisuje da Ustavni sud može, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona ili drugog propisa, čija se ustavnost odnosno zakonitost ocjenjuje, ako bi njihovim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice. Prema rezultatu ustavnosudskog postupka ovaj Sud je utvrdio da je u ovom predmetu, zbog već navedenih činjenica, osnovano privremeno obustaviti izvršenje citiranog rješenja, pa je temeljem člana 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske riješeno kao u izreci. Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-826/1994.
Zagreb, 14. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti