POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke i uredbe - ispravak podataka javno pravo - pravilnik o detaljnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu S. L. za privremenu obustavu izvršenja rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne poslove, promet i veze - Grada Zagreba, Odjel za imovinsko-pravne i stambene poslove - Područni ured Medvešćak Klasa: UP/I-371-01/92-01/44 Urbroj: 251-05-13-92-06 od 17. kolovoza 1992. godine temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, na sjednici dana 14. studenoga 1994. godine donio je slijedeće
RJEŠENJE

  1. Privremeno se obustavlja prisilno izvršenje rješenja Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne poslove, promet i veze - Grada Zagreba, Odjel za imovinsko-pravne i stambene poslove - Područni ured Medvešćak Klasa: Up/I-371-01/92-01/44 Urbroj : 251-05-13-92-06 od 17. kolovoza 1992. g. kojim je naloženo S. L. iseljenje iz stana u Z., - određeno Zaključkom Klasa: UP/I-371-01/92-01/44 Urbroj: 251-05-13-93-22 od 11. listopada 1993. godine i Zaključkom Klase: UP/I-371-01/92-01/44 Urbroj: 251-05-13-94-33 od 19. listopada 1994. godine - za dan 17. studenoga 1994. godine.
  2. Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a obustava izvršenja ostaje na snazi do donošenja odluke o postupku ocjene ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima, pokrenutom 14. studenoga 1994. godine rješenjem broj U-I-892/1994, ili dok Sud ne odluči drugačije.
  3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
S. L. iz Z. podnijela je, putem punomoćnika R. R. iz Z., ovom Sudu prijedlog za privremenu obustavu izvršenja rješenja i zaključaka navedenih u izreci. Podnositeljica predlaže da se temeljem članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91) privremeno obustavi izvršenje rješenja o obvezi iseljenja i zaključaka o izvršenju citiranih u izreci, jer bi tim izvršenjem mogle nastupiti teško otklonjive posljedice. Prijedlog je osnovan. Iz sadržaja spisa kao i navoda prijedloga za privremenu obustavu izvršenja proizlazi da je podnositeljica prijedloga dobila stan u otkup na temelju molbe iz 1989. godine, rješenjem Stambene komisije Komande garnizona Zagreb broj 6-383 od 1. listopada 1991. godine kao medicinska sestra zaposlena u sada Novoj bolnici Zagreb i u njega je uselila sa dvoje djece i suprugom D. L., učesnikom domovinskog rata od I. do kraja X. mjeseca 1992. godine, dobitnikom Spomenice domovinskog rata 1990-1992. godine i Zahvalnice za časno sudjelovanje u postrojbama 102. brigade - 1. bojne Hrvatske vojske. S. L. prema kriterijima Stambene komisije Ministarstva obrane iz 1993. godine nalazi se na listi osoba koje se neće iseljavati. Ukoliko se izvrši u izreci citirano rješenje i zaključak, S. L. zajedno sa djecom i suprugom ostaje bez ikakva smještaja. Gradski sekretarijat za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze Grada Zagreba donio je 17. kolovoza 1992. godine, temeljem članka 94. Zakona o stambenim odnosima rješenje Klasa: UP/I-371-01/92-01/44 Urbroj: 251-05-13-92-05 kojim je, odredio da je S. L. s obitelji dužna iseliti iz trosobnog stana u Z., u koji je bespravno uselila, i da je stan slobodan od osoba i stvari dužna predati Republici Hrvatskoj putem Ministarstva obrane. Protiv navedenog rješenja podnositeljica je uložila žalbu koju je Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša odbilo rješenjem Klasa: UP/II-371-01/93-06/1127 Urbroj 531-06/3-94- 2. od 13. srpnja 1994. Podnositeljica je pokrenula i upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske ali je Upravni sud tužbu odbio presudom broj US-3537/93 od 24. studenoga 1993. Ustavni sud Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 14. studenoga 1994. godine pod brojem U-I-892/1994 pokrenuo postupak ocjene ustavnosti članka 94. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/85, 42/86, 37/88, 47/89, 22/90, 22/92, 58/93 i 70/93.) S obzirom na to Ustavni sud je odlučio, do donošenja konačne odluke, privremeno obustaviti izvršenje odluka naznačenih u izreci ovog rješenja, kao pojedinačnih akata donesenih na osnovi odredbe zakona čija se ustavnost ocjenjuje, jer bi njihovim izvršenjem mogle za S. L. i njezinu obitelj zbog okolnosti koje su navedene nastupiti teško otklonjive posljedice. Iz tih razloga riješeno je kao u izreci. Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-904/1994.
Zagreb, 14. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti