POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - odluke - zakon o jadroliniji - odluka dodjeli reda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVARSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu Sindikata umirovljenika Hrvatske, za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbi, na sjednici održanoj 4. studenoga 1994. godine donio je
RJEŠENJE
1. Ne prihvaća se prijedlog Sindikata umirovljenika Hrvatske za pokretanje postupka za ocjenu ustanovsti i zakonitosti:
a) Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 36/1991);
b) Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO ne teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/1991).
2. Rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje:
Sindikat umirovljenika Hrvatske podnio je Ustavnom sudu Republike Hrvatske prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbi navedenih u izreci rješenja, navodeći, da su Uredbe neustavne jer da ograničavaju ustavno pravo jednakosti građana iz članka 14. Ustava Republike Hrvatske, a da se takova ograničenja, po članku 16. Ustava mogu propisivati samo zakonom a ne uredbama. Predlagatelj zaključuje da je povrijeđena temeljna ustavna odredba vladavine prava iz članka 3. Ustava Republike Hrvatske. Zahtjev predlagatelja nije osnovan iz slijedećih razloga: Navedene Uredbe bile su već ocijenjene u predmetima Ustavnog suda Republike Hrvatske pod brojevima U-II-212/93 i U-II-282/93, u kojim predmetima su drugi predlagatelji osporavali ustavnost istih Uredbi iz razloga koji su identični razlozima navedenim u ovome predmetu, to jest pozivom na članak 3., 14. i 16., Ustava Republike Hrvatske. U naznačenim predmetima riješeno je da se ne prihvate prijedlozi za ocjenu ustavnosti i zakonitosti osporenih uredbi jer je Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio da oni nisu osnovani iz slijedećih razloga: Ustav Republike Hrvatslse u članku 140. stavku 2. propisuje: "Ako se aktom ili postupkom tijela federacije ili tijela druge republike ili pokrajine članice federacije naruši teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske, ili ako bude dovedena u neravnopravni položaj u federaciji ili joj budu ugroženi interesi, republički organi će na temelju prava na samoodređivanje i ovim Ustavom utvrđenog suvereniteta Republike Hrvatske, donijeti potrebne odluke radi zaštite suvereniteta i interesa Republike Hrvatske." Kako je odredba članka 140. stavak 2. Ustava po svojoj ustavnopravnoj snazi iznad svih propisa i akata, to na primjenu te odredbe nemaju učinka deklaracije koje ni privremeno ne sprečavaju njezino djelovanje. Ona obvezuje republička tijela (organe) da donose potrebne odluke radi zaštite interesa Republike Hrvatske. Kako je Vlada Republike Hrvatske utemeljila osporene uredbe upravo na odredbi članka 140. stavak 2. Ustava, to su one utemeljene na Ustavu i proizvode odredbom članka 140. stavak 2. Ustava utvrđeni učinak. Budući podnositelj prijedloga - Sindikat umirovljenika Hrvatske, ne ukazuje na nove okolnosti koje bi učinile potrebitim ponovno preispitivanje osporenih Uredbi glede tih okolnosti, to je Ustavni sud Republike Hrvatske donio rješenje kao u izreci.
Odluka o objavi rješenja temelji se na odredbi stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-II-862/1994.
Zagreb, 4. studenoga 1994
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti