POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - obuhvaćeni propisi - pravilnik o veličini - uredba o rasporedu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 9. Uredbe o posebnom porezu na kamate ("Narodne novine", br. 11/94. i 13/94.) ministar financija donosi
NAPUTAK
O PROVEDBI UREDBE O POSEBNOM POREZU NA KAMATE
1. Obvezi plaćanja posebnog poreza na kamate podlježu banke, štedionice, štedno-kreditne organizacije i druge pravne osobe koje odobravaju kredite odnosno zajmove pravnim i fizičkim osobama.
Pod kamatom iz članka 1. Uredbe o posebnom porezu na kamate (u daljnjem tekstu Uredba), podrazumijeva se, pored ugovorene kamate, i naknada, provizija ili drugi troškovi koje kreditor zaračunava kod odobravanja kredita odnosno zajma, te ostvareni iznos diskonta pri otkupu vrijednosnih papira.
2. Poseban porez na kamate ne obračunava se na prihode od zateznih kamata, ako je ugovorena zatezna kamata caiža ili jednaka propisanoj zateznoj kamati.
3. Poreznu osnovicu posebnog poreza na kamzte čine obračunane odnosno naplaćene kamate kojima se pribavlja naknada, provizija i drugi ugovoreni troškovi (u daljnjem tekstu: kamata), kod odobravanja kredita odnosno zajma, ako u zbroju mjesečno iznose više od eskontne stckpe Narodne banke Hrvatske preračunane na mjesečnu razinu, uvećane za jedan postotni poen. Kod preračunavanja godišnje kamatne stope na mjesečnu razinu, za mjesec se uzima 30 dana, odnosno za godinu 360 dana.
Ako je ugovorena zatezna kamata veća od propisane, u osnovicu iz stavka 1. ove točke uključuje se i razlika izmedu ugovorene i propisane zatezne kamate.
U osnovicu iz stavka 1. ove točke ne ukljućuje se naknada platnog prometa u visini tarife Zavoda za platni promet i provizija koju plaćaju bankama javna poduzeća i druge pravne osobe kada odobravaju kredite odnosno zajmove sukladno Uredbi o mogućnosti korištenja kredita i zajmova kod javnih poduzeća i drugih pravnih osoba u državnom i pretežno državnom vlasništvu ("Narodne novine", br. 11/94.), ako je ta provizija zaračunata do 0,5% odobrenog kredita odnosno zajma.
4. Ako je banka uzela kredit iz inozemstva u svoje ime a za račun korisnika kredita, osnovicu za oporezivanje ćini razlika između kamata koju plaća inozemnom kreditoru i naplaćuje od domaćeg korisnika kredita, ako ta razlika u kamatama iznosi više od eskontne stope Narodne banke Hrvatske, preračunane na mjesečnu razinu.
5. Za utvrđivanje osnovice iz točke 3. ovog Naputka, a u svezi s člankom 2. Uredbe, obračun kamata obavlja se primjenom konformnog načina obračuna.
6. Ako su obračunane kamate po odobrenom kreditu odnosno zajmu veće od eskontne stope Narodne banke Hrvatske, prersćunane na mjesečnu razinu, uvećane za jedan postotni poen, na razliku od ovako utvrdene kamate do 3 postotna poena plaća se poseban porez po stopi od 40%, a ako su ugovorene kamate preko 3 postotna poena plaća se poseban porez po stopi od 80%.
7. Na ugovore zaključene prije stupanja na snagu Uredbe (17. veljače 1994. godine), po kojima je kredit odno sno zajam stavljen u korištenje, obveza plaćanja posebnog poreza na kamate poćinje teći od 1. ožujka 1994. godine. na kamate obračunate odnosno naplaćene od 1. ožujka 1994. godine. Za ugovore zaključene poslije stupanja na snagu Uredbe tj. nakon 17. veljače 1994. godine, obveza plaćanja poreza počinje teći od dana zaključenja ugovora o kreditu ili zajmu, odnosno njegovog stavljanja u korištenje.
8. Poseban porez na kamate plaća se na račun 840-2143, sukladno Naredbi o uplatnim računima prihoda proraču na, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba. načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima ("Narodne novine", br. 114/93., 10/94 i 14/94.).
9. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 450-05/94-01/05
Urbroj: 513-11/94-2
Zagreb, 1. ožujka 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti