POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - obrade zakona - pravilnik o dozvoljenom - ispravak pravilnika građansko pravo ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 4. Uredbe o obračunavaju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor ("Narodne novine", br. 13/94.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O OBRAČUNAVANJU, PLAĆANJU I POVRATU POREZA NA PROMET PRI IZVOZU I PROVOZU ODREĐENIH PROIZVODA U ZEMLJE ZA KOJE JE POTREBAN POJAČANI CARINSKI NADZOR

  1. Pojačani carinski nadzor u skladu s Uredbom o obračunavanju, plaćanju i povratu poreza na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor (dalje u tekstu Uredba) provodi se prema Republici Bosni i Hercegovini.
  2. Porez na promet pri izvozu rabe iz članka 1. Uredbe obračunava prodavatelj a pri provozu nadležna carinarnica. Iznos obračunatog poreza iz stavka 1. ove točke uplaćuje se u hrvatskim dinarima ili u stranoj valuti.

Dinarski iznos uplaćuje se na račun broj 30100-840000-2138 i naziv "Porez na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor" koji se vodi kod Zavoda za platni promet - Podružnica Zagreb. Avenija Vukovar 70.
Uplate u stranoj valuti usmjeravaju se u korist Privredne banke Zagreb, na račun broj 73893 - oznaka valute - 99828 i naziv "Porez na promet pri izvozu i provozu određenih proizvoda u zemlje za koje je potreban pojačani carinski nadzor". Prilikom preračunavanja obračunatog iznosa poreza u stranu valutu primjenjuje se srednji tečaj Narodne banke Hrvatske iz tečajne liste važeće na dan uplate.
Prodavatelj ne smije isporučiti robu prije nego što primi dokaz o izvršenoj uplati poreza. Pod dokazom u smislu stavka šestog ove točke smatra se primjerak ili kopija uplatnog dokumenta ovjerenog od strane jedinice Zavoda za platni promet odnosno banke kod koje je uplata izvršena.
3. Evidenciju o sredstvima uplaćenim na dinarski račun vodi Zavod za platni promet, a o uplatama u stranoj valuti Privredna banka Zagreb. Evidencija iz stavka 1. ove točke vodi se po uplatiteljima, a sadrži podatke o datumu i iznosu uplate te datumu i iznosu povrata poreza.
4. Zahtjeve za povrat plaćenog poreza sukladno odredbama članka 3. Uredbe rješavat će Zavod za platni promet odnosno Privredna banka Zagreb zavisno od računa na koji je plaćen porez. Zahtjev se podnosi u pisanoj formi, a prilažu mu se slijedeće isprave :
- kopija naloga o uplati poreza na kojem je naznačen broj i datum izvozne carinske deklaracije ovjeren od carinarnice preko koje je obavljen izvoz;
- kopija izvozne carinske deklaracije;
- kopija uvozne carinske deklaracije;
- kopija naloga o uplati carine i carinskih pristojbi u zemlji uvoza.
Kopije naloga o uplati iz alineje 1. i 4. ovoga stavka moraju biti ovjerene od organizacije kod koje je izvršena uplata.
5. Iznimno od odredaba točke 4. ovoga Pravilnika uplatitelj može pismeno zatražiti da se umjesto povrata, uplaćeni porez koristi za plaćanje uvozne carine i uvoznih pristojbi koje treba platiti pri uvozu u Republiku Bosnu i Hercegovinu.
Na pismenom zahtjevu iz prethodnoga stavka ove točke mora biti i suglasnost carinarnice koja je obavila uvozno carinjenje i koja treba navesti broj računa na koji će se izvršiti uplata uvozne carine i carinskih pristojbi.
6. Povrat plaćenog poreza obavit će se samo ukoliko su zahtjevu priloženi svi dokazi iz točke 4. ovoga Pravilnika.
Nalog za povrat plaćenog poreza ispostavlja Zavod za platni promet odnosno Privredna banka Zagreb, zavisno od toga na koji je račun plaćen porez.
Porez se vraća uplatitelju najkasnije u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva sa svim potrebnim dokazima.
Zahtjev za povrat plaćenog poreza može se podnijeti u roku šest mjeseci od dana uplate.
7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-19/94-01/168
Urbroj : 513-07/93-1
Zagreb, 3. ožujka 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti