POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - obrade propisa - uredba o narodnoj - dopuna popisa upisanih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Temeljem odredbe članka 14. Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 106/93.) ministar financija donosi
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU UVJETA I NAČINA POD KOJIMA GRAĐANI MOGU PRENIJETI SVOJU DEVIZNU ŠTEDNJU S ORGANIZACIJSKE JEDINICE BANKE ČIJE JE SJEDIŠTE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE NA BANKE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i načini pod kojima građani vlasnici deviznih depozita, koji nisu do 6. srpnja 1992. godine prenijeli svoje devizne depozite s organizacijskih jedinica banaka čije je sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj, mogu izvršiti naknadni prijenos.
Članak 2.
Naknadni prijenos deviznih depozita pod uvjetima i načinima utvrdenim ovin, Pravilnikom građanin vlasnik deviznog depozita može izvršiti na bilo koju banku u Republici Hrvatskoj.
Članak 3.
Naknadni prijenos na banke u Republici Hrvatskoj može se izvršiti za devizne depozite koji su se nalazili na računima organizacijskih jedinica banaka ćije je sjedište izvan Republike Hrvatske koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske.
Članak 4.
Naknadni prijenos deviznih depozita s organizacijskih jedinica koje imaju sjedište izvan Republike Hrvatske na banke u Republici Hrvatskoj može zahtijevati građanin vlasnik deviznog depozita koji ispunjava slijedeće uvjete:
1. da građanin vlasnik deviznog depozita podnese zahtjev za naknadni prijenos iz kojeg se može utvrditi da prijenos deviznog depozita nije mogao izvršiti do 6. srpnja 1992. jer je u tom roku:
a) bio u zarobljeništvu ili je boravio na privremeno okupiranom području (potvrda Ureda za prognanike i izbjeglice, odnosno Crvenog križa ili drugog organa koji je obavio razmjenu zarobljenika ili prihvatio prognane osobe).
b) nije posjedovao dokaz o deviznom depozitu,
c) nije posjedovao dokaz o hrvatskom državljanstvu,
d) koji je sudjelovao u operacijama Hrvatske vojske (potvrda o sudjelovanju u Hrvatskoj vojsci),
e) bio na privremenom radu u inozemstvu (radna viza odnosno matrikula za pomorce o radu u inozemstvu i sl.),
f) te boravio u inozemstvu (fotokopija putovnice iz koje se vidi status izbjeglice);
2. da građanin vlasnik deviznog depozita posjeduje dokaz da je devizni depozit imao na dan 27. travnja 1991. godine kod organizacijske jedinice koja je poslovala na teritoriju Republike Hrvatske, a čije je sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske (fotokopija devizne knjižice ili drugog dokumenta o visini štednog uloga).
3. da građanin vlasnik deviznog depozita posjeduje dokaz o hrvatskom državljanstvu (fotokopija domovnice),
4. da gradanin vlasnik deviznog depozita posjeduje uvjerenje da nije kažnjavan niti da se nalazi pod istragom u svezi kažnjivih djela protiv Republike Hrvatske (uvjerenje nadležnog organa o nekažnjavanju).
Članak 5.
Banke će obraditi zahtjeve s potvrđenim stanjem o visini deviznih depozita na dan 27. travnja 1991. uvećanim za obračunate kamate u visini od 5% godišnje do 31. prosinca 1993. godine.
Članak 6.
Na naknadno prenesene devizne depozite građana u potpunosti se primjenjuju odredbe Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 106/93).
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"
Klasa: 440-01/94-01/51
Urbroj : 513-13/94-2
Zagreb, 9. ožujka 1994
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti