POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zbirke pravila - pravilnik o licencijama - pravilnik o zajedničkim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE
Na temelju članka 20. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodnle novine",br.26/83.,49/83.,57/83,47/86.,40/90.,26/93.i 96/93.) i članka 6. točke 7. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine",br.58/90. i 21/92.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske,na sjednici održanoj 18. srpnja 1994.,donosi

ODLUKU
o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1994.


1. Osiguranici, individualni poljoprivrednic!, plaćaju doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika, prema osnovicama utvrđenim ovom odlukom.

2. Osiguranici - individualni poljoprivrednici koji su osigurani kao predstavnici kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 1. Zakona) razvrstavaju se u osnovice osiguranja ovisno o visini katastarskog prihoda u tekućoj godini u devet grupa, i to:

  1. do 1.565,00K kat. prihoda - 253,26K
  2. preko 1.565,00K do 3.130,00K kat. prihoda - 324,15K
  3. preko 3.130,00K do 4.690,00K kat. prihoda - 385,01K
  4. preko 4.690,00K do 6.26400K kat. prihoda - 455,89K
  5. preko 6.264,00K do 8.144,00K kat. prihoda - 516,71K
  6. preko 8.144,00K do 11.274,00K kat. prihoda - 607,86K
  7. preko 11.274,00K do 15.658,00K kat. prihoda - 699,08K
  8. preko 15.658.00K do 22.862,00K kat. prihoda - 790,23K
  9. preko 22.862,00K kat. prihoda - 891,54K3. Za-osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja samostalno bave ribolovom kao jedinim ili glavnim zanimanjem (članak 11. stavak 1. točka 2. Zakona) i osiguranike individualne poljoprivrednike koji se u svrhu privređivanja bave poljoprivrednom djelatnošću kao jedinim ili glavnim zanimanjem a nemaju katastarski prihod (članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona) utvrđuje se prosječni katastarski prihod u svoti od 27.221,00 K.
prosječni katastarski prihod iz stavka 1. ove točke služi kao osnovica za plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje prema članku 86. stavak 1. točke 5. Zakona.

4. Za osiguranike iz točke 3. ove odluke, utvrđuje se prema prosječnom katastarskom prihodu od 27.221,00 K osnovica osiguranja od 891,54 K koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

5. Za osiguranike, individualne poljoprivrednike, koji su osigurani kao članovi kućanstva (članak 11. stavak 1. točka 4. do 6. Zakona) utvrđuje se osnovica osiguranja od 241,78 K, koja služi za obračunavanje i plaćanje doprinosa prema članku 86. stavku 1. točki 1. Zakona i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja.

6. Osim osnovica osiguranja utvrđenih u točki 2., 4. i 5. ove odluke utvrđuju se još sljedeće više osnovice osiguranja:
1.013,09 K
1.215,80 K
2.105,42 K.

7. Osiguranik - individualni poljoprivrednik i član kućanstva koji je osiguran kao individualni poljoprivrednik, može na svoj zahtjev hiti razvrstan u bilo koju višu osnovicu iz točke 2. ili 6. ove odluke, koja je viša od one u koju je razvrstan prema točki 2., 4. ili 5. ove odluke.

8. Razvrstavanje u višu osnovicu osiguranja provodi se na osnovi rješenja direktora Republičkog fonda mirovinskog i irkvalidskog osiguranja individualnih poljoprivredni ka Hrvatske, koje sadrži podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
Direktor može ovlastiti rukovoditelje područnih služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, da donesu rješenja o razvrstavanju u višu osnovicu osiguranja.

9. Zahtjev za izbor više osnovice osiguranja u godini 1994. može se podnijeti do 31. prosinca 1994.

10. Osiguranicima - individualnim poljoprivrednicima koji podnesu prijave na poljoprivredno osiguranje, a svojstvo osiguranika stječu počevši od 1. siječnja 1980. ili kojim kasnijim datumom, Služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske razrezat će doprinos po stopi i osnovici osiguranja koje se primjenjuju u godini 1994. za sva prethodna razdoblja koja se računaju u mirovinski staž u svojstvu osiguranika - individualnog poljoprivrednika.

11. Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Odluka o privremenoj osnovici osiguranja koja se uzima za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1994. ("Narodne novine", broj 26/94.).

12. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1994.

Klasa:141-13/94-01/2935
Urbroj : 343-99-01/94
Zagreb, 18. srpnja 1994.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti