POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objavljeno u narodnim novinama - uredba o darovima - nacionalna šumarska politika ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 98. Zakona o osiguranju ("Narodne novine", broj 9/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. ožujka 1994. godine donijela
ODLUKU
O ODREĐIVANJU NAJNIŽIH SVOTA NA KOJE SE MORA UGOVORITI OSIGURANJE ZRAKOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE TREĆIM OSOBAMA PRI UPORABI ZRAKOPLOVA
I.
Najniže svote na koje je vlasnik, odnosno korisnik zrakoplova upisanog u Registar zrakoplova Republike Hrvatske, u smislu članka 97. Zakona o osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), obvezan sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu nanesenu trećim osobama, po jednom štetnom događaju, iznose:

  1. Za zmajeve, ultralake jedrilice i paraglajdere 40.000.000 HRD
  2. Za jedrilice, balone, zmajeve s motorom i ultralake zrakoplove s motorom - 80.000.000 HRD.
  3. Za ostale zrakoplove:

a) do 2.700 kg mase 400.000.000 HRD
b) od 2.701 do 5.700 kg mase 2.000.000.000 HRD
c) od 5.701 do 27.000 kg mase 20.000.000.000 HRD
d) od 27.001 do 72.000 kg mase 40.000.000.000 HRD
e) iznad 72.000 kg mase 80.000.000.000 HRD
II.
Pod masom zrakoplova, u smislu ove Odluke, razumijeva se najveća dopuštena masa zrakoplova u polijetanju utvrđena u svjedođbi o plovidbenosti.
III.
Ako osobe iz točke I. ove Odluke lete u inozemstvo, moraju se osigurati na svote predviđene ovom Odlukom, odnosno na veće svote predviđene propisima dotićne strane zemlje.
IV.
Odredbe točke I. ove Odluke odnose se i na strane zrakoplove koji ulaze u zračni prostor Republike Hrvatske, u smislu članka 97. stavka 2. Zakona, ako za najniže svote nije pruženo drugo osiguranje, odnosno ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.
V.
Novčane svote iz točke I. ove Odluke revaloriziraju se indeksom promjene tečaja hrvatskog dinara prema njemačkoj marki, po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske, od dana stupanja na snagu ove Odluke do dana izvršenja obveze po osnovi ugovora o osiguranju.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje zrakoplova od odgovornosti za štete trećim osobama pri nporabi zrakoplova ("Narodne novine", broj 1/94).
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa : 453-02/93-01/11
Urbroj: 5030112-94-3
Zagreb, 10. ožujka 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v, r,


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti