POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objavljeni zakoni - naredba o poduzimanju - dopuna popisa dopune ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr Veli mir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujuči o ustavnoj tužbi B. K. iz Z, zastupane po M. M, odvjetniku iz Z.na sjednici, održanoj dana 4. studenoga 1994. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Odgađa se prisilno izvršenje određeno zaključkom Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stamberle poslove, promet i veze, Odjel za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područni ured M. Klasa: UP/I-371-01/92-01/03, Ur. broj: 251-OS-13-94-33 od 24. lipnja 1994. godine i zaključkom Klasa: UP/I-371-01/92-01/03 Ur. broj 251-OS-13-94-42 od 17. listopada 1994. godine kojim je naloženo B. K. iseliti iz stana u Z. i predati ga slobodnog od osoba i stvari Republici Hrvatskoj putem Ministarstva obrane.
  2. Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a odgoda izvršenja ostaje na snazi do donošenja odluke o ustavnoj tužbi B. K ili dok Sud ne odredi drugačije.
  3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Podnositeljica ustavne tužbe povodom zaključka Gradskog sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove, promet i veze, Odjel za imovinsko-pravne i stambene poslove, Područni ured M. Klasa: UP/I-371-01/92-01/03, Ur. broj: 251-05-13-94-33 od 24. lipnja 1994. godine i zaključka Klasa: UP/I-371-01/92-01/03 Ur. broj: 251-OS-13-94-42 od 17. listopada 1994. godine, kojim joj je naloženo iseliti iz stana u Z. i predati ga slobodnog od osoba i stvari Republici Hrvatskoj putem Ministarstva obrane, traži zaštitu povrijeđenog ustavnog prava.
Iz sadržaja ustavne tužbe proizlazi da podnositeljica traži zaštitu ustavnih prava iz članka 35. i članka 19. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske. Pozivom na Sporazum o privremenom ustupanju Vojne bolnice u Z.od 9. prosinca 1991. godine predlaže da se ustavna tužba usvoji, navedeni zaključci ukinu, a do donošenja odluke o ustavnoj tužbi odgodi izvršenje zaključka o prisilnom iseljenju zakazano za dan 9. studenoga 1994 godine. Iz sadržaja spisa proizlazi da je podnositeljici ustavne tužbe sporni stan dodijeljen rješenjem Komande garnizona Z. bivše JNA broj 6-234 od 4. listopada 199a godine kao građanskoj osobi na službi u JNA.
Prijedlog za odgodu izvršenja navedenih zaključaka je osnovan. Na temelju odredbe članka 53. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 29/94) ustavna tužba, u pravilu ne sprečava izvršenje osporenog akta, ali na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Sud može odgoditi izvršenje do donošenja odluke, ako bi izvršenje prouzročilo podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veča šteta.
Podnositeljica prijedloga za odgodu izvršenja, osim razloga kojima ustaje protiv rješenja o iseljenju smatrajuči da je njime došlo do povrede njenih ustavnih prava, navodi da sporni stan koristi sa suprugom i dvoje malodobne djece. U korlkretnom slučaju izvršenje zaključka o iseljenju po podnositeljicu ustavne tužbe, moglo bi prouzročiti teško popravljivu štetu, a istodobno ovaj Sud ne nalazi da bi odgoda izvršenja mogla nekome nanijeti štetu. Sud je stoga ocjenio da su se ispunile pretpostavke za određivanje privremene mjere obustavljanjem od izvršenja zaključka o iseljenju do donošenja odluke o ustavnoj tužbi.
Na temelju izloženoga riješeno je kao u izreci.
Rješenje o objavljivanju temelji se na odredbi članka 20. stavak 1 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj : U-111-874/1994.
Zagreb, 4. studenoga 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti