POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zastupljena prava - odluka o planovima - statut hrvatskoga fonda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", br. 53/90, 61/91, 25/93 i 70/93), a povodom prijedloga Općine Vrbovec, Županija Zagrebačka, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 1994. donijela
ODLUKU
O IZUZIMANJU NEKRETNINE U K.O. VRBOVEC OD ZABRANE PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA
I
Izuzima se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja k.č. broj 5508 - kuća, dvorište i oranica od 1503 m2. upisana u zk. ul. broj 3083 k.o. Vrbovec, nacionalizirana ranijim vlasnicima Blanki Čoklica i Mati Kolar-Domaćini, temeljem rješenja Komisije za nacionalizaciju pri NO Kotara Križevci, broj: 03-4893/2-1959 od 8. prosinca 1959. godine.
II
Nekretnine iz točke I ove Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja radi izgradnje poslovnog objekta od interesa za Općinu Vrbovec, sukladno uvjetima uredenja prostora utvrdenim po Zavodu za graditeljstvo, urbanizam i stambeno-komunalne poslove, Sekretarijata gospodarstva i društvenih djelatnosti Općine Vrbovec od 2. svibnja 1991. godine. klasa: 350-05/91-01/54, urbroj: 2192-06-04/2-91-1.
III
Utvrđuje se da se zainteresirana osoba - Općina Vrbovec, Odlukom Općinskog vijeća od 12 svibnja 1994 godine, klasa: 372-02194-01/09. urbroj: 238/25-94-1, koja sadrži hipotekarnu izjavu, obvezala na obeštećenje prijašnjeg vlasnika Blanke Čoklica iz vrijednosti nekretnina označenih sa k.č. broj 5509/1 od 586 m2, k.č. broj 5512 od 550 m2 i k.č broj 5509/2 od 949 m2 upisanih u zk. ul. broj 3660 k.o. Vrbovec.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/84-01/01
Urbroj : 5030109-94-42
Zagreb, 14. srpnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti