POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakonski propisi - priopćenje ustavnog suda - zaključak ustavnog suda ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na izvanrednoj sjednici održanoj 16. i 17. srpnja 1994. godine, donio je
REZOLUCIJU
O MANDATU MIROVNIH SNAGA UJEDINJENIH NARODA (UNPROFOR) NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE
Potvrdujući svoje Zaključke od 5. 12. 1991.,14. 2. 1992., 27. 3. 1992., 7./8. 5. 1992. i Rezoluciju od 5. 6. 1992. kojima je podržao razmještanje Mirovnih snaga UN u Hrvatskoj, kao i sve kasnije zaključke koji se odnose na Mirovne snage.
Podsjećajući da je Republika Hrvatska dala pristanak na dolazak Mirovnih snaga u dobroj vjeri da će Mirovne snage dosljedno primjenjivati Rezolucije VS i štititi suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske koja je zajamčena nizom dokumenata VS, a napose Rezolucijama 769, 820 i 871,
Utvrdujući da Mirovne snage nisu ispunile gotovo ni jedan od ciljeva zbog kojih su razmještene u Hrvatskoj, tj. nisu razoružale paravojne formacije lokalnih Srba, nisu osigurale povratak niti jednog prognanika, nisu zaštitile i osigurale hrvatske državne granice, niti su stvorile uvjete za uključivanje privremeno zaposjednutih područja u ustavno-pravni i gospodarski sustav Republike Hrvatske,
Izražavajući zabrinutost da u područjima pod nadzorom Mirovnih snaga nije zaustavljeno etničko čišćenje. da se nastavlja rušenje civilnih objekata, kulturnih i vjerskih spomenika te razni oblici zlostavljanja, napose nesrpskog pučanstva,
Utvrđujući da je nedjelotvornost Mirovnih snaga izazvala opravdano ogorčenje hrvatskih građana, a osobito 250 tisuća prognanika koji su nakon niza uzaludnih akcija i peticija, za okončanje prognaničkog statusa, naposljetku pristupili razumljivim javnim prosvjedima,
Podsjećajući da produžavanje postojećeg stanja na privremeno zaposjednutim područjima Republike Hrvatske ide na ruku agresoru koji nasilnim mijenjanjem demagrafske strukture i uključivanjem zaposjednutih područja u ekonomski i telekomunikacijski sustav SR Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) pokušava ova područja odcijepiti od Republike Hrvatske,
Naglašavajuči osobito da Republika Hrvatska, kao članica OUN, ima prema Povelji UN pravo na zaštitu svoga suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti od agresije,

  1. Zahtijeva da se tzv. ružičaste zone odmah stave pod nadzor hrvatskih vlasti, u skladu s Rezolucijom VS 762.
  2. Zahtijeva da se Mirovne snage u najkraćem roku i hez odgode rasporede i preuzmu nadzor zajedno sa hrvatskom graničnom policijom i carinom na granici UNPA područja prema Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a u skladu s Rezolucijom VS 769.
  3. Zahtijeva da odmah započne uspostava hrvatske civilne vlasti i organizirani povratak prognanika na područja pod nadzorom mirovnih snaga.
  4. Zahtijeva da odmah bude uspostavljen željeznički i cestovni promet, otvori jadranski naftovod, te da se stvore tehnički preduvjeti za uključivanje područja pod nadzorom Mirovnih snaga u telekomunikacijski, monetarni i energetski sustav Republike Hrvatske.
  5. Traži od Vlade Republike Hrvatske da pregovore o možebitnom produženju mandata Mirovnih snaga u Republici Hrvatskoj uskladi sa zahtjevima navedenim pod 1. do 4.
  6. Zahtijeva od Vlade Republike Hrvatske da odmah provede strogi nadzor prometa robe i ljudi s područja pod nadzorom Mirovnih snaga.
  7. Odlučuje da će pratiti na koji način se provode Rezolucije VS kao i tijek pregovora hrvatskih vlasti i Mirovnih snaga o daljnjem ostanku potonjih u Republici Hrvatskoj. budući da dosadašnja nedjelotvornost Mirovnih snaga u ostvarivanju mandata, dovodi u pitanje opravdanost njihovog daljnjeg ostanka u Republici Hrvatskoj te se obvezuje o ovome pitanju ponovno raspravljati na sjednici u rujnu.

Klasa: 004-01/94-01/11
Zagreb, 17. srpnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti