POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objave pravilnika - odluka ministarstva obrane - rješenje hrvatske narodne ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE
Na temelju članka 15. stavak 1. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 90/92) Hrvatski odbor za računovodstvo i računovodstvene standarde, objavljuje
STAVOVE
U SVEZI PRIMJENE ME?UNARODNOG RAČUNOVODSTVENOG STANDARDA

  1. (1) Svi poduzetnici, koji prema Zakonu o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92.) primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde za eksterno financijsko izvješćivanje, obvezni su primjenjivati Međunarodni računovodstveni standard 29, Financijsko izvješćivanje u hiperinflacijskim privredama od 1. siječnja 1993. godine.
  2. (1) Za prepravljanje financijskih izvještaja koristi se opći indeks rasta cijena proizvodača industrijskih proizvoda što objavljuje Državni zavod za statistiku.
  3. (1) Kod poduzetnika kod kojih je aktom o osnivanju ili upisom u sudski registar vlasnička glavnica iskazana u protuvrijednosti neke inozemne valute, prepravljanje financijskih izvještaja se obavlja prema točki 2. ovih Stavova primjenom indeksa cijena proizvođaća industrijskih proizvoda, s time da se razlika između iznosa dobivenih primjenom tečaja inozemne valute i navedenoga indeksa, kada je rast tečaja niži od rasta cijena proizvođaća industrijskih proizvoda, može odobriti poziciji bilance - "ostale rezerve".
  4. (1) Prepravljanje (usklađivanje) zaliha kao nemonetarne imovine je neophodno

(2) Zalihe se prepravljaju tako da njihovi iznosi na datum bilance ne mogu biti veći od neto prodajne vrijednosti ili tržišne vrijednosti.
5. (1) Pojedine stavke nemonetarne imovirke kao što su zemljište, šume, osnovno stado i višegodišnji nasadi, usklađuju se kao i ostala nemonetarna imovina, primjenom indeksa cijena proizvođača industrijskih proizvoda odnosno prema tržišnim cijenama na datum bilance.
6. (1) Kapitalizacija (pripis) troškova posudbi može se obaviti jedino uz uvjete iz Međunarodnog računovodstvenog standarda 23, Kapitalizacija troškova posudbe.
(2) U svim ostalim slučajevima troškovi posudbe ili tečajne razlike na ulaganja u stalnu imovinu financiranu posudbom ne mogu se kapitalizirati i iskazuju se kao i rashod razdoblja.
7. (1) Za svrhe financijskog izvješćivanja i analize stavke računa dobiti i gubitka 1993. godine također se trebajer prepravljati indeksom rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda, sukladno točkama 24. i 28. MRS-a 29. Poduzetnici prepravljaju stavke prihoda i rashoda odnosnoga mjeseca 1993. godine indeksom cijena proizvođača industrijskih proizvoda do datuma bilance.
(2) O prepravljanju podudarnih stavaka prethodnog obračunskog razdoblja (1992.) računa dobiti i gubitka poduzetnici odlučuju samostalno.
8. (1) U bilanci za 1993. godinu kao podudarne stavke prethodnog izvještajnog razdoblja (1992. godine) prikazuju se stavke iz početne bilance 1. siječnja 1993. godine. Stavke navedene bilance također se prepravljaju i svode na datum bilance odnosno 31. prosinca 1993. godine.
9. (1) Ovi Stavovi će se objaviti u "Narodnim novinama".
Broj : 7/94
Zagreb, 4. ožujka 1994.
Predsjednik
Božo Prka, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti