POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objave online - nomenklature poljoprivrednih informator - pravilnik o vinskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 46 stavka (4) Zakona o pošti ("Narodne novine", br. 53/94) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK
o obrascu iskaznice državnog inspektora za poštu

Sadržaj pravilnika

Članak 1
(1) Ovim pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj iskaznice koju nosi državni inspektor za poštu, način izdavanja iskaznice, postupak u slučaju vračanja i privremenog oduzimanja iskaznice, postupak u slučaju gubitka i nestanka iskaznice, postupak u slučaju zamjene iskaznice i način vođenja popisa o izdanim iskaznicama

Oblik i sadržaj iskaznice državnog inspektora

Članak 2.
(1) Iskaznica državnog inspektora za poštu izdaje se prema obrascu koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
(2) Iskaznica državnog inspektora za poštu je velićine 90 x 60 mm a sastoji se od jednog lista koji se nalazi u prozirnom uvezu od plastićne mase.

Članak 3.
(1) Obrazac iskaznice državnog inspektora za poštu sadrži :

a) na prednjoj strani:

  1. utisnut Grb Republike Hrvatske;
  2. natpis : "Republika Hrvatska" ;
  3. natpis: "Ministarstvo pomorstva prometa i veza" ;
  4. naziv "ISKAZNICA DRŽAVNOG INSPEKTORA

ZA POŠTU" ;
5. mjesto za fotografiju nositelja iskaznice;
6. ime i prezime nositelja iskaznice;
7. jedinstveni matićni broj građana;
b) na stražnjoj strani:
8. tekst o ovlasti nositelja iskaznice;
9. broj iskaznice;
10. mjesto i datum izdavanja iskaznice;
11. mjesto za vlastoručni potpis;
12. mjesto za pečat i potpis ministra pomorstva, prometa i veza.

Vračanje i privremeno oduzimanje iskaznice

Članak 4.
(1) Državni inspektor za poštu kojem prestane radni odnos u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ili ako je razriješen dužnosti državnog inspektora ze poštu obvezan je s danom prestanka radnog odnosa ili razrješenja, iskaznicu vratiti neposrednom čelniku.
(2) Državnom inspektoru za poštu će se privremeno oduzeti iskaznica ako je protiv njega provedena istraga ili je podignuta optužnica bez navedene istrage, do okončanja postupka.
Gubitak ili nestanak iskaznice

Članak 5.
(1) Državni inspektor za poštu koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, obvezan je o tome odmah izvijestiti neposrednog čelnika.
(2) Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena da ne vrijedi u " Narodnim novinama".

Zamjena iskaznice

Članak 6.
(1) Iskaznica državnog inspektora za poštu izdana po dosadašnjim propisima, zamijenit će se iskaznicom predviđenom ovim pravilnikom u roku od 30 dana od njegova stupanja na snagu.
Popis o izdanim iskaznicama

Članak 7.
(1) Ministarstvo pomorstva, prometa i veza vodi popis o izdanim iskaznicama.
(2) Popis iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i prezime državnog inspektora za poštu, upisni broj, datum izdavanja te odjeljak za napomene.

Pravilnik koji prestaje vrijediti

Članak 8.
(1) Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje vrije diti Pravilnik o stručnoj spremi i legitimaciji inspektora za telekomunikacije i poštanski promet ("Narodne novine". br. 1 7/80).
Stupanje na snagu pravilnika

Članak 9.
(1) Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 011-01/94-02/61
Urbroj : 530-07-94-1
Zagreb, 31. listopada 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza
Ivica Mudrinić, dipl. ing., v.r.
Prednja strana

_ _______________________________
REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo pomorstva,
prometa i veza fotograftja 28x32 mm

ISKAZNICA
DRŽAVNOG INSPEKTORA ZA POŠTU


IME______________________________________________
PREZIME___________________________________________________
JMBG_ _

_ _______________________________


Poleđina
_ _______________________________
OVLAST:
Državni inspektor za poštu ima ovlast u ukviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom obavljati nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, rugih propisa i opčih akata u djelatnosti pošta.
_ _______________________________


__________________________________ __________________________
(broj iskaznice) (mjesto izdavanja iskaznice)

__________________________________ M.P. ___________________________
(vlastoručni potpis) Ministar
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti