POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - objave - popis domaćih izvještaji - pravilnik o letenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSU?A
Na temelju članka 13. stavka 1. točke 9. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O JAVNOBILJEŽNIČKIM UREDIMA
Članak 1.
U Pravilniku o javnobilježničkim uredima ("Narodne novine", broj 38/94) u članku 6. u stavku 1. iza riječi "ormare" dodaju se riječi:
"čija otpornost na vatru iznosi najmanje pola sata, ili vatrootpornu prostoriju čiji zidovi, podovi, stropovi i otvori imaju otpornost na vatru od najmanje jednog sata."
U istom članku iza stavka I. dodaju se novi stavci 2. i 3: koji glase:
"Otpornost na vatru ormara iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se atestom izdanim od ovlaštene ispitne kuće u Republici Hrvatskoj, a otpornost na vatru prostorije utvrđuje nadležni inspektor zaštite od požara na temelju nacrta prostorije, očevida i atesta vatrootpornosti vrata.
Obveza opreme javnobilježničkog ureda iz stavka 1. ovoga članka odgada se na vrijeme od jedne godine od stupanja na snagu propisa kojim će se urediti utvrdivanje vatrootpornosti ormara."
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa:701-01/94-01/27
Urbroj : 514-02-1/1-94-2
Zagreb, 4. studenoga 1994
Ministar pravosuda
Ivica Crnić, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti