POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakonska regulativa - uputa za jendinstvenu - pravilnik o kontinuiranoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Na temelju članka 249. i 316. stavka 1. točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92., 5/93. 6/93.). ministar unutarnjih poslova, donosi
PRAVILNIK
O REGISTRACIJI I OPREMI TE UVJETIMA ZA UPRAVLJANJE VOZILIMA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se obilježja i oprema vozila na motorni pogon i priključnih vozila Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, uvjeti i način registriranja vozila i uvjeti za njihovo upravljanje, registarske pločice te popis vozila.
Članak 2.
Vozila na motorni pogon i priključna vozila Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) prema ovom Pravilniku su:

 1. vozila s policijskim obilježjima (u daljnjem tekstu: policijska vozila);
 2. vozila s djelomičnim policijskim obilježjima:
 3. vozila vatrogasnih postrojbi Ministarstva s vatrogasnim obilježjima (u daljnjem tekstu vatrogasna vozila);
 4. vozila nadležne službe civilne zaštite Ministarstva;
 5. vozila bez policijskih obilježja.

Članak 3.
Policijska obilježja prema ovom Pravilniku su

 1. bijela boja, broj 9010 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
 2. pločica s natpisom "POLICIJA":
 3. registarske pločice za policijska vozila (u daljnjem tekstu: policijske registarske pločice):
 4. crtež (ili naljepnica s crtežom) oznake "POLICIJA MUP, RH" (u daljnjem tekstu: policijska oznaka);
 5. natpis "POLICIJA" bijele boje na trakama plave boje, broj 5013 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila:
 6. natpis "POLICIJA" plave boje. broj 5013 prema RALovom katalogu boja za registraciju vozila.

Obilježja iz stavka 1. točaka 2. do 6. ovoga članka moraju biti izrađena tako da reflektiraju svjetlost.
Članak 4.
Vatrogasna obilježja prema ovom Pravilniku su:

 1. crvena boja. broj 3 000 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
 2. bijela boja, broj 9 010 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
 3. srebrna boja, dobivena eloksiranjem aluminija.
 4. crna boja, broj 9 005 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
 5. siva boja, broj 7 003 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila;
 6. registarske pločice za vozila na motorni pogon i priključna vozila (u daljnjem tekstu: civilne registarske pločice);
 7. crtež (ili naljepnica sa crtežom) obilježja vatrogasne postrojbe;
 8. natpis: "VATROGASCI" bijele boje, broj 9010 prema RAL-ovom katalogu boja za registraciju vozila.

Obilježja iz stavka 1. točaka 6. i 8. ovoga Elanka moraju biti izrađena tako da reflektiraju svjetlost.
Članak 5.
Obilježja vozila civilne zaštite su:

 1. crtež (ili naljepnica s crtežom) oznake civilne zaštite;
 2. civilne registarske pločice.

Crtež oznake civilne zaštite visine je najmanje 16 cm i postavlja se na prednjem dijelu bočnih stranica vozila.
II. OBILJEŽJA I OPREMA VOZILA
Članak 6.
Policijska vozila su bijele boje i osim motocikla, mopeda i priključnih vozila, moraju imati:

 1. po jednu policijsku oznaku visine najmanje 16 cm na prednjem dijelu bočnih stranica vozila i jednu na prednjem dijelu vozila, odnosno na poklopcu motora, visine najmanje 30 cm;
 2. uzduž bočnih stranica plavu traku širine najmanje 15 cm, razdijeljenu po dužini jednom žutom crtum širine 2 do 3 cm;
 3. natpis "POLICIJA", bijelim slovima, na dijelu trake iz točke 2. ovoga članka, iza policijske oznake, u visini prednjih vrata, odnosno prve polovice kabine vozila;
 4. natpis "POLICIJA", plavim slovima, na zadnjoj strani vozila iznad registarske pločice i na prednjoj strani, odnosno poklopcu motora ispod policijske oznake iz točke 1. ovoga članka;
 5. jedno ili dva rotirajuća, odnosno bljeskajuća svjetla plave boje, ugrađena na najvišem dijelu vozila;
 6. ugraden uredaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina;
 7. ugrađen radio-uredaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza MUP-a RH;
 8. policijske registarske pločice na prednjem i stražnjem dijelu vozila;
 9. identifikacijski broj radio-uredaja, brojkama plave boje, ispisan na drugoj polovini krova, okomito i simetrično na uzdužnu os vozila.

Članak 7.
Vatrogasna vozila su crvene boje i moraju imati:

 1. odbojnike i blatobrane kada su odvojeni od nadgradnje i istureni s njezine vanjske strane, bijele boje. a ukoliko su od elestičnog materijala (plastike) mogu biti i crne boje;
 2. lamelne zatvarače spremnika nadgradnje srebrne boje ;
 3. naplatke i podvozje, crne boje;
 4. prostor za vatrogasnu opremu, sive boje:
 5. natpis: "VATROGASCI" bijele boje na prednjim vratima vozila;
 6. po jedan crtež iz članka 4. stavka 1. točke 7. ovog Pravilnika visine najmanje 16 cm na prednjim vratima vozila:
 7. identifikacijski broj radio-uređaja ispisan brojkama bijele boje na krovu okomito i simetrično na uzdužnu os vozila;
 8. jedno ili više rotirajućih, odnosno bljeskajućih svjetala plave boje, ugradenih na najvišem dijelu vozila;
 9. ugrađen uređaj za davanje zvučnih znakova u nizu tonova različitih visina;
 10. ugrađen radio-uređaj za prijam i predaju na frekvencijama sustava radiofonskih veza MUP - RH:
 11. civilne registarske pločice.

Članak 8.
Policijski mopedi moraju imati policijsku registarsku pločicu.
Policijski motocikli moraju imati policijsku registarsku pločrcu, svjetla iz članka 6. točke 5. ovoga Pravilnika ugradena s prednje strane vozila i dva manja plava svjetla ugradena na stražnjem dijelu vozila iznad registarske pločice, policijsku oznaku visine 16 cm s obje strane spremnika za gorivo ili s obje strane prednjeg dijela štitnika, te uređaje iz članka 6. točke 6. i 7. ovoga Pravilnika.
Priključna policijska vozila moraju imati policijsku registarsku pločicu, te natpis iz članka 6. točke 4. ovoga Pravilnika na zadnjoj i bočnim stranama vozila
Priključna vatrogasna vozila moraju imati civilnu registarsku pločicu.
Članak 9.
Tijekom obavljanja poslova zaštite osobne sigurnosti osoba i vozila pod pratnjom iz članka 122 Zakona o sigurnosti prometa na cestama, policijska vozila umjesto svjetala iz članka 6. točke 5. ovoga Pravilnika, moraju imati na najvišem dijelu vozila ugrađena dva rotirajuča ili bljeskajuća svjetla od kojih je, svjetlo na lijevoj strani plave, a svjetlo na desnoj strani, crvene boje.
Članak 10
Vozila s djelomičnim policijskim obilježjima imaju na prednjem dijelu pločicu s natpisom "POLICIJA". a na stražnjem civilnu registarsku pločicu.
Vozila iz stavka 1. ovoga članka mogu imati i uređaje iz točke 5., 6. i 7. članka 6. ovoga Pravilnika.
Članak 11.
Vozila na motorni pogon Ministarstva. uz opremu utvrđenu propisima o sigurnosti prometa na cestama, osim motocikla i mopeda, moraju biti opremljena dvokilogramskim aparatom za gašenje požara sa suhim prahom i džepnom maskom za umjetno disanje.
Policijska vozila specijalne policije uz opremu iz stavka 1. ovoga članka moraju imati i prikrivnu mrežu.
Članak 12.
Tijekom obavljanja kontrole prometa, policijska vozila na motorni pogon, osim motocikla i mopeda, uz opremu iz članka 11. ovoga Pravilnika, moraju imati:

 1. uređaj za prisilno zaustavljanje vozila;
 2. sklopivu prometnu prepreku reflektirajuće crvenobijele boje dimenzije 210 (70) x 30 x 3,6 cm;
 3. prijenosni akumulatorski halogeni reflektor;
 4. prometne znakove promjera 50 cm sa stalkom: "Opasnost na cesti", "Zabrana pretjecanja", "Ograničenje brzine na 40 km/h" i "Zabrana prolaska bez zaustavljanja

- stop policija" ;
5. najmanje 50 metara vrpce bijele boje, širine 10 cm. s natpisom "STOP - Policija" plave boje na svakom metru duljine;
6. dva prsluka bijele boje s reflektirajučim natpisom "Policija. na ledima i grudima;
7. jednu plastičnu plahtu;
8. dva para gumenih rukavica za jednokratnu uporabu Policijska vozila namijenjena obavljanju očevida prometnih nezgoda i drugih kaznenih dijela, pored opreme iz članka 11. ovoga Pravilnika moraju imati opremu iz stavka 1. točke 2. do 8. ovoga članka.
III. UVJETI I NAČIN REGISTRIRANJA VOZILA MINISTARSTVA
Članak 13.
Registriranje vozila iz Članka 2. ovoga Pravilnika obavlja se u sjedištu Ministarstva.
Članak 14.
Vozila Ministarstva registriraju se prema ovom Pravilniku i Pravilniku o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila ("Narodne novine". broj 12/93.).
Članak 15.
Registrirati se mogu kao policijska vozila samo ona koja se upotrebljavaju za obavljanje unutarnjih poslova iz djelokruga rada Policije, Kriminalističke policije te Specijalne policije.
IV. POLICIJSKE REGISTARSKE PLOČICE I ZNAČKE
Članak 16.
Oblik i dimenzije brojki i slova policijske registarske pločice i pločice s natpisom "POLICIJA", po dimenziji, boji i obliku istovjetne su boji i obliku registarskih pločica propisanih Pravilnikom o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila, s tim što su slova i brojevi plave boje.
Registarski broj vozila sastoji se od šest brojčanih oznaka od kojih su prve tri broj ustrojstvene jedinice Ministarstva, a druge tri brojčane oznake registarski su broj vozila. Između oznake ustrojstvene jedinice i oznake registarskog broja otisnut je grb Republike Hrvatske istih dimenzija, boje i oblika kao i na civilnim registarskim pločicama.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na registarskoj pločici čije su dimenzije utvrdene člankom 18. stavkom 6. Pravilnika o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila, u gornjem redu pločice otisnut je broj ustrojstvene jedinice Ministarstva i grb Republike Hrvatske, a u donjem redu registarski broj vozila.
Na registarskim pločicama motocikla i mopeda, u gornjem redu otisnut je broj ustrojstvene jedinice Ministarstva, a u donjem registarski broj. Izmedu ovih brojeva, na sredini pločice, otisnut je grb Republike Hrvatske.
Članak 17
Crtež iz članka 3. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika oblikom, sadržajem i bojom istovjetan je izgledu oznake "POLICIJA MUP, RH" našivenoj na rukavu policijske odore, uvećan prema utvrdenim dimenzijama iz članka 6. i 8. ovoga Pravilnika.
Crtež iz članka 4. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika oblikom, bojom i sadržajem istovjetan je obilježju vatrogasne postrojbe čiji izgled je određen propisom o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznake zvanja, uvećan prema utvrđenim dimenzijama iz članka 7. točke 6. ovog Pravilnika.
Crtež iz članka 5. točke 1. ovoga Pravilnika oblikom, bojom i sadržajem istovjetan je znaku civilne zaštite koji je utvrđen Dopunskim protokolima uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava rata.
V. UVJETI ZA UPRAVLJANJE POLICIJSKIM VOZILIMA I VOZILIMA S DJELOMIČNIM POLICIJSKIM OBILJEŽJIMA
Članak 18.
Vozilima iz članka 2. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika smiju upravljati samo ovlaštene službene osobe
Uz uvjete utvrdene Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ovlaštene službene osobe mogu samostalno upravljati vozilima iz članka 2. točke 1. i 2. samo ako imaju vozačku dozvolu određene kategorije najmanje tri godine.
Rok iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na mogućnost samostalnog upravljanja mopedima i motociklima radnog obujma do 350 ccm.
Tijekom upravljanja vozilima iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika, ovlaštene službene osobe moraju biti odjevene u propisanu policijsku odoru.
VI. UPISNIK
Članak 19.
Upisnik o registriranim vozilima Ministarstva vodi se u sjedištu Ministarstva.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Odredbe članka 3. i čianka 6. glede boje vozila, te odredbe točaka 2., 3., 4. i 9. istoga članka, ne primjenjuju se na policijska vozila koja su registrirana do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 21.
Odredbe članka 4. i 7. ovog Pravilnika glede boje vozila ne primjenjuju se na vatrogasna vozila koja su registrirana do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Ako je policijsko ili vatrogasno vozilo registrirano do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, a potrebno ga je zbog opravdanog razloga obojiti, treba ga obojiti u skladu s ovim Pravilnikom.
Članak 22.
Ministar unutarnjih poslova posebnim će aktom utvrditi brojčane oznake i sustav označavanja na policijskim registarskim pločicama za vozila Ministarstva, te način vođenja popisa i uporabe registriranih vozila Ministarstva.
Članak 23.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o registraciji vozila unutarnjih poslova ("Narodne novine", broj 34/91.) i Obvezatna uputa o opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-2513184-2/92. od 23. lipnja 1992. godine.
Članak 24.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Broj: 511-01-64-32851/14-93
Zagreb, 7. srpnja 1994.
Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti