POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakoni u primjeni - rezolucija o zloćudnim - odluka o sazivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. srpnja 1994. donijela
UREDBU
O DOPUNAMA ZAKONA O NOVČANIM POTICAJIMA I NAKNADAMA U POLJOPRIVREDI
Članak 1.
U Zakonu o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi ("Narodne novine", broj 29/94), u članku 11. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: "konzerve sardina u sjemenovom ulju i umaku od povrća (u daljnjem tekstu : sardina konzervi), proizvedene na otocima i ratom ugroženom području Zadra i diesel goriva korištenog za obavljanje morskog ribolova."
Članak 2.
U članku 12. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase
"(2) Sredstva za naknadu osiguravaju se za prodane količine sardina konzervi na domaćem tržištu i u izvozu, proizvedene od domaćeg ulova plave ribe.
(3) Sredstva za naknadu dijela cijene diesel goriva osiguravaju se profesionalnim ribarima (pravnim i fizičkim osobama) do godišnje potrošnje od ukupno 41.500.000 litara."
Članak 3.
U članku 14. stavku 1. iza točke 2. dodaju se nove točke 3. i 4. koje glase:
"3. Za sardina konzerve 0,95 DEM po kg 4. Za diesel gorivo 0,162 DEM po litri."
Članak 4.
U članku 15. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: "osim za sardina konzerve i diesel gorivo koje se koristi za obavljanje morskog ribolova." Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
"(2) Naknadu za sardina konzerve korisnici ostvaruju nakon prodaje i isporuke na domaćem tržištu ili u izvozu. Naknadu za prodane količine sardina konzervi u tekučoj godini korisnici ostvaruju najkasnije do 31. siječnja iduće godine.
(3) Naknadu iz Članka 3. stavka 1. točke 4. ove Uredbe ostvaruju profesionalni ribari za potrošnju diesel goriva u tekućoj godini za razdoblje od 1. srpnja do 31. listopada 1994. godine" Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.
Čanak 5.
U članku 16. stavku 1. iza riječi "sjeme" riječ "i" se briše i dodaje se zarez, a iza riječi "gnojiva" dodaju se riječi: "i sardina konzervi." Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"(2) Način i postupak ostvarivanja naknade za dio cijene diesel goriva profesionalnim ribarima propisat će ministar financija u roku 8 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe." Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 320-02/94-01/06
Urbroj : 5030105-94-3
Zagreb, 14. srpnja 1994.
Predsjednik
Nikica Valentič, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti