POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakoni u opticaju - zaključak agencije novo - statut fonda hrvatskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković. mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu prijedloga Bogoljuba Rajkovića iz Fažane, na sjednici održanoj dana 21. lipnja 1994. godine, donio je
RJEŠENJE
I.
Obustavlja se postupak povodom prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 26. stavak 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 70/91, 28/92 i 113/93).
II.
Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti članka 26. stavak 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91, 70/91. 28/92 i 113/93).
III.
Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Bogoljub Rajković iz Fažane podnio je zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 26. stavak 2. i 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu (dalje u tekstu: Zakon). Istim podneskom podnio je i ustavnu tužbu protiv presude Upravnog suda broj Us-3621/1993-4 od 24. lipnja 1993. godine, odnosno rješenja Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-43-UP/I-171-04/3571/1-93 od 2. veljače 1993. godine, a kojim je odbijen njegov zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo temeljem odredbe članka 26. stavak 2. i 3. Zakona. Ova tužba vodi se u ovom Sudu pod brojem U-III-339/93, te će o istoj biti donesena posebna odluka.
U nastavku navode se odredbe Zakona za koje je predloženo pokretanje postupka ocjene njihove ustavnosti. Odredbe članka 26. stavak 2. i 3. navedenog Zakona glase: "Ministarstvo unutarnjih poslova moiže odbiti zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstva iako su ispunjene pretpostavke, ako ocijeni da postoje razlozi od interesa za Republiku Hrvatsku zbog kojih se zahtjev za stjecanje ili za prestanak državljanstva treba odbiti. U obrazloženju rješenja o odbijanju zahtjeva za stjecanje državljanstva ne moraju biti navedeni razlozi za odbijanje zahtjeva."
Predlagatelj nalazi da se tim odredbama vrijeđaju odredbe članka 18. i 19 Ustava Republike Hrvatske.
Ustavni je sud svojom odlukom od 8. prosinca 1993. godine broj U-I-206/92 ("Narodne novine", broj 113193) ukinuo odredbu članka 26. stavak 3. tog Zakona. Iz takvog stanja stvari slijedi zaključak da ne postoje pretpostavke za ocjenu ustavnosti odredbe članka 26. stavak 3. Zakona, jer te odredbe više nema u pravnom sustavu Republike Hrvatske. Valjalo je stoga temeljem odredbe članka 27. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u odnosu na taj dio prijedloga postupak obustaviti (točka I. izreke).
Što se tiče dijela prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 26. stavak 2. Zakona valja reći da je u odnosu na tu odredbu Ustavni sud već ranije odbio takav prijedlog (odluka ovog Suda od 24. svibnja 1993, "Narodne novine", broj 49/93 od 26.05.1993.), zauzevši stajalište da osporena odredba Zakona nije suprotna odredbama Ustava. Ustavni sud je u postupku provedenom sukladno članku 50. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ocijenio da od zauzimanja navedenog gledišta ni u pravnom sustavu Republike Hrvatske, ni u činjeničnoj podlozi temeIjem koje je odlučivano u ustavnosudskom postupku nije bilo izmjena koje bi imale utjecaja na promjenu stajališta
- a na njih ne ukazuje ni predlagatelj - te je stoga ostao kod istog stajališta. Sukladno iznesenom te temeljem odredbe članka 45. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske riješeno je kao u izreci pod točkom II.
Rješenje o objavi temelji se na odredbi stavka I. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-I-357/1993
Zagreb, 21. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić. v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti