POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novosti - pravilnik o higijeni - izmjena pravo izvatka ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlućujući o ustavnoj tužbi V. P. iz P. na sjednici održanoj dana 2. studenog 1994. godine donio je
RJEŠENJE

  1. Odgađa se izvršenje dozvoljeno rješenjem Općinskog sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove P., ur. broj: 2168-05-03-92-2 od 22. listopada 1992. godine, potvrđeno rješenjem Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša ur. broj: 531-06/3-93-2/VR od 26. travnja 1993. godine kojim je naloženo V. P. iseliti iz stana u P., i predati ga Republici Hrvatskoj putem Ministarstva obrane pod prijetnjom izvršenja.
  2. Ovo rješenje stupa na snagu odmah, a odgoda izvršenja ostaje na snazi do donošenja odluke o ustavnoj tužbi ili dok Sud ne odredi drugačije.
  3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Podnositelj ustavne tužbe povodom presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-8041/1993 od 18. studenoga 1993. godine kojom je odbijena njegova tužba protiv rješenja Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša broj 2168-05-03-92-2 od 22. listopada 1992. godine traži zaštitu povrijeđenog ustavnog prava. Iz sadržaja ustavne tužbe proizlazi da podnositelj traži zaštitu ustavnih prava iz članka 35. i članka 19. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske. Predlaže da se pobijana presuda i cit. rješenja ukinu, a do donošenja odluke odgodi izvršenje osporenog rješenja o iseljenju. Navedenom presudom i rješenjem održano je na snazi rješenje Općinskog sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove kojim je podnositelju ustavne tužbe naloženo iseljenje iz stana u koji je uselio na temelju rješenja bivše Komande garnizona P. od 2. kolovoza 1991. godine. Upravni je sud presudu donio na temelju stajališta da je rješenje Komande garnizona P. doneseno nakon stupanja na snagu Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske (24. srpnja 1991."Narodne novine" broj 36/91) kada bivša JNA više nije mogla raspolagati stanovima na teritoriju Republike Hrvatske, pa niti "ustupati u otkup", te je rješenje ništavo. Kako se na osnovi ništavog rješenja ne može steći stanarsko pravo, to isto ne predstavlja valjanu pravnu osnovu za useljenje u stan. Prijedlog za odgodu izvršenja rješenja je osnovan. Na temelju odredbe članka 53. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 29/94) ustavna tužba, u pravilu ne sprečava izvršenje osporenog akta, ali na prijedlog podnositelja ustavne tužbe Sud može odgoditi izvršenje do donošenja odluke, ako bi izvršenje prouzročilo podnositelju tužbe štetu koja bi se teško mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnom interesu niti bi se odgodom nanijela nekome veća šteta. Uvidom u relevantne akte Sud je utvrdio da je u konkretnom slučaju naloženo iseljenje na osnovi članka 94. u svezi članka 89. Zakona o stambenim odnosima. Međutim, iz akata i navoda ustavne tužbe proizlazi da je podnositelj ustavne tužbe prije useljenja u sporni stan imao stanarsko pravo na drugom stanu, vlasništvo kojega je prešlo na Republiku Hrvatsku, a na osnovi Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 52/91). Dakle, postavlja se mogućim pitanje eventualne uspostave prijašnjeg stanja. U konkretnom slučaju izvršenje rješenja o iseljenju po podnositelja ustavne tužbe, moglo bi prouzročiti teško popravljivu štetu, a istodobno ovaj Sud ne nalazi da bi odgoda izvršenja mogla nekome nanijeti štetu. Sud je stoga ocijenio da su se ispunile pretpostavke za određivanje privremene mjere obustavljanjem od izvršenja rješenja o iseljenju do donošenja odluke o ustavnoj tužbi. Na temelju izloženoga riješeno je kao u izreci. Rješenje o objavljivanju zasniva se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91).
Broj: U-III-672/1994
Zagreb, 2. studenog 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti