POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakoni izvršenja - odluka o rspolaganju - ispravak zakona sud ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske povodom ustavne tužbe F. K. iz S. zastupane po J. K., odvjetnici iz S., na sjednici održanoj 21 lipnja 1994. godine u sastavu predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske Jadranka Crnića, te sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske Zdravka Bartovčaka. Ante Jelavića, mr. Vojislava Kučekovića, mr. Hrvoja Momčinovića. Ivana Marijana Severinca i Mladena Žuvele, donio je
ODLUKU
1.
Ustavna tužba se odbija.
2.
Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama"
Obrazloženje:
Dopuštenom i pravodobno podnesenom ustavnom tužbom F. K. tvrdi da su joj u postupku primitka u hrvatsko državljanstvo rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova od 10. ožujka 1993. godine broj 511-01-43-UP/I-18474/2922/192 i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske od 2. rujna 1993. godine broj Us-3247/1883 povrijeđena prava zajamčena odredbama članka 14,18,19, 26, 61, 62. i 63. st. 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske.
Svoje tvrdnje podnositeljica ustavne tužbe obrazlaže time da je navedeno rješenje donijeto temeljem odredbi čl. 26. st. 1 Zakona o hrvatskom državljanstvu. a temeljem odredbi st. 3. istoga članka, da nisu navedeni razlozi odbijanja njenog zahtjeva. Navedenim rješenjem da je dovedena u neravnopravan položaj člana obitelji budući joj sin i vanbračni suprug imaju hrvatsko državljanstvo. tim rješenjem da joj se osporava pravo života u vanbračnoj zajednici.
Ustavna tužba nije osnovana.
Uvidom u rješenje Ministarstva unutarnjih poslova a i presudu Upravnog suda za koje se tvrdi da su joj njima povrijeđena navedena ustavna prava, utvrdeno je da je zahtjev podnositeljice ustavne tužbe odbijen jer u vrijeme podnošenja zahtjeva ona nije ispunjavala uvjet iz Članka 8.
st.1. toč. 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu. Podnositeljica ustavne tužbe nije imala prijavljen boravak najmanje pet godina neprekidno na teritoriju Republike Hrvatske.
Ne stoji stoga navod ustavne tužbe da u spomenutom rješenju nisu navedeni razlozi odbijanja temeljem odredbi članka 26. st. 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu. Razloge iz tog rješenja potvrdila je i sama podnositeljica ustavne tužbe prilažuči ustavnoj tužbi uvjerenje Policijske uprave S. od 23. ožujka 1994. godine iz kojega proizlazi da je ona bila prijavljena na području Opčine S. od 19. ožujka 1885. godine do 20. siječnja 1989. godine te od 16. veljače 1990. dakle ona doista nije imala u vrijeme podnošenja zahtjeva, o kojem je riješeno 10. ožujka 1993. godine, prijavljen boravak najmanje 5 godina neprekidno na području Republike Hrvatske. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova i presudom Upravnog suda Republike Hrvatske podnositeljici ustavne tužbe nisu povrijeđena prava navedena u ustavnoj tužbi. Rješenje i presuda utemeljeni su na Zakonu o hrvatskom državljanstvu (čl. 8. st. 1. to. 3.), ostvarena je sudska kontrola tog pojedinačnog akta državne uprave pokretanjem upravnog spora, time i pravo na pravni lijek.
Prava i slobode i jednakost podnositeljici ustavne tužbe pred zakonom nisu povrijeđena.
Nije podnositeljici povrijeđeno niti pravo na jednakost pred sudovima i drugim državnim organima.
Na kraju podnositeljici ustavne tužbe nisu povrijeđena ni prava iz čl. 61. 62. i 63. st. 1. i 2. Ustava budući ona svoja prava ali i dužnosti prema svojoj obitelji i djetetu zadržava i bez hrvatskog državljanstva. Zbog izloženog, temeljem odredbi članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske odlučeno je kao u izreci. Dio odluke o objavi zasniva se na odredbi članka 20. Ustsvnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-380/1994.
Zagreb. 21. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti