POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakoni na web stranicama - zaključak i aneks - ispravak zakona članci ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavćč Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi J. M. iz Z., zastupane po punomočnicima mr. J. K. i I. P., odvjetnicima iz Z., na sjednici održanoj dana 5. srpnja 1994. godine, donio je
ODLUKU
1. Usvaja se ustavna tužba.
Ukida se rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10263/1993-8 od 9. veljače 1994. godine.
2. Predmet se vraća Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.
3. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
J. M. iz Z. podnijela je pravodobnu ustavnu tužbu povodom rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-10263/1993 od 9. veljače 1994. godine, jer smatra da je takvim rješenjem povrijedeno ustavno pravo na sudsku kontrolu zakonitosti te pravo vlasništva. Upravni sud Republike Hrvatske odbacio je tužbu protiv rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju kojim je djelomično poništen raspored dionica objavljen u poduzeču "A", K. i sve odluke Osnivačke kao i ostalih skupština. Stav je tog Suda da su rješenja, koja donosi Fond, upravni akti kojima se ne odlučuje o pravu ili na zakonu utemeljenom neposrednom interesu osoba koje u postupku pretvorbe poduzeća stavljaju ponude za otkup dionica, nego o pravima i obvezama poduzeća vezano uz njihovu pretvorbu, pa na osnovi odredbe članka 12. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 53/91; 9/92; 77/92) tužbu protiv rješenja donesenih temeljem ovlaštenja iz Zakona o pretvorbi društvenih poduzeča može izjaviti poduzeće, a ne i osobe koje u postupku pretvorbe poduzeća stavljaju ponude na otkup dionica. Ustavna je tužba osnovana. U konkretnoj pravnoj stvari rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju koje je doneseno pozivom na odredbu članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine". broj 83/92) dakle, na temelju odredbe članka 45a. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeča ("Narodne novine", broj 19/91; 83/92; 94/93; 2/94) ima značaj upravnog akta u smislu članka 6. Zakona o upravnim sporovima.
Iz ustavne tužbe i osporenog rješenja proizlazi da je podnositeljica ustavne tužbe u postupku pretvorbe upisala i sklopila odgovarajući ugovor o kupnji dionica.
Na temelju odredbe članka 21. stavka 3. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća kupac stječe pravo na upravIjanje društvom temeljem svih ugovorenih dionica, a pravo na udio u dobiti društva na temelju otplaćenih dionica. Pravo na upravljanje u funkciji je ostvarenja i zaštite imovinskih prava dioničara. To je pravo na glasovanje na osnivačkoj i daljnjim skupštinama društva, pravo kontrole, pobijanja odluka i dr.
Na temelju članka 12. Zakona o upravnim sporovima tužitelj u upravnom sporu može biti pojedinac, pravna osoba, organizacija, skupina osoba, naselje i sl. koji smatra da mu je upravnim aktom povrijeđeno kakvo pravo ili neposredni osobni interes utemeljen na zakonu.
Poništenjem rasporeda dionica u dijelu u kojem je neki pojedinac te dionice stekao, pa slijedom toga ostvario odredena prava, može biti povrijeđeno pravo ili neposredni osobni interes tog pojedinca.
Rješenje Hrvatskog fonda za privatizaciju o poništaju rasporeda dionica, dakle, upravni je akt koji utječe ili može utjecati, na prava ili neposredni osobni interes sudionika u postupku pretvorbe. Za pobijanje tog rješenja nije predviđen drugi put sudske zaštite pa je odbacivanjem tužbe radi pobijanja tog rješenja povrijeđeno ustavno pravo podnositeljice ustavne tužbe zajamčeno odredbom članka 18. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske.
U odnosu na povredu ustavnog prava vlasništva zajamčenog odredbom članka 48. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske za sada se ne može utvrditi da je do te povrede doista i došlo.
Na osnovi izloženoga, a u skladu s odredbom članka 30. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91) odlučeno je kao u izreci.
Rješenje o objavljivanju ove odluke temelji se na odredbi članka 20. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-419/1994.
Zagreb, 5. srpnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti