POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novo izdanje - zaključak o produženju - odluka o kamatnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 70. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 13. stavka 1. alineja 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. sjednici održanoj dana 26. listopada 1994 godine, donijelo je

REBALANS
financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu

I.
Glede raspoređivanja sredstava, a poradi ostvarivanja prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Hrvatski zavod) donosi se Rebalans Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 1994. godinu (u daljnjem tekstu: Rebalans Financijskog plana) prema kojem su:
- Ukupni prihodi 5.755.000.000 kn
- Ukupni rashodi 5.755.000.000 kn

II.
Ukupni prihodi i rashodi Hrvatskog zavoda, utvrđeni u točki I. Rebalansa Financijskog plana su slijedeći:
I. PRIHODl u kunama

  1. Doprinosi "iz" i "na" plaće (bruto plaća) 3.788.956.100
  2. Doprinos na mirovine 1.351.588.900
  3. Doprinos od samostalnog obavljanja

privredne i neprivredne djelatnosti 140.000.000
4. Doprinos seljaka 30.000.000
5. Doprinos od Zavoda za zapošljavanje 140.172.000
6. Prihod iz Proračuna za dodatni porodni
dopust 165.963.000
7. Ostali prihodi 138.320.000
_ _____________________
UKUPNI PRIHODI: 5.755.000.000
_ _____________________


II. RASHODI

  1. Primarna zdravstvena zaštita 1.145.000.000
  2. Lijekovi na recepte 987.000.000
  3. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena

zaštita 613.000.000
4. Bolnička zdravstvena zaštita 1.996.000.000
5. Ostala zdravstvena zaštita 266.000.000
_ _____________________
Ukupna zdravstvena zaštita 5.007.000.000
_ _____________________
6. Nadoknade umjesto plaća 577.000.000
7. Ostali rashodi 171.000.000
_ _____________________
UKUPNI RASHODI: 5.755.000.000
_ _____________________


III.
Sredstva za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osiguravaju se u Hrvatskom zavodu iz prihoda na osnovi plaćanja doprinosa po stopama utvrđenim Zakonom o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 117/93) iz prihoda po osnovi stopa doprinosa koje utvrđuje Upravno vijeće Hrvatskog zavoda, prihoda iz Proračuna Republihe Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.
Raspored sredstava iz točke II. pod točkom rashodi, izvršit će se ravnomjerno prema dospijeću obveza i utvrđenim prioritetom, a u okviru raspoloživih sredstava iz točke II. pod točkom prihodi.

V.
Ovaj Rebalans Financijskog plana stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1994. godine.

Klasa: 025-04/94-01/66
Urbroj: 338-01-24-94-1
Zagreb, 26. listopada 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sa. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti