POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakoni i propisi - ispravak članka zakoni - naredba o potvrđivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOLEKTIVNI UGOVORI
Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih poduzeća, kao članovi Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima, sklapaju
UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SINDIKATA JAVNIH PODUZEĆA
Članak 1.
Potpisnici ovog Ugovora sklopiti će do 1. srpnja 1994. osnovni - nacionalni ugovor za javna poduzeća sa sadržajem koji će se načelno raspraviti na Vijeću za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima.
Članak 2.
Potpisnici ovog Ugovora sklopit će do 31. listopada 1994. kolektivne ugovore grana ili djelatnosti kojima će se uredivati plaće i ostala prava radnika.
Obveza potpisnika kolektivnih ugovora grana ili djelatnosti je da inicijativu o početku pregovaranja razmotre i odgovore u roku od 30 dana od dana njenog primitka.
Članak 3.
Vlada Republike Hrvatske preispitat će i povećati do 30. lipnja 1994. godine neoporezivi iznos plaće, s primjenom od 1. srpnja 1994. godine.
Članak 4.
Potpisnici ovog Ugovora utvrđuju najnižu osnovnu plaću u iznosu od 667.000 HRD, s primjenom od dana potpisa ovog Ugovora.
Članak 5.
Potpisnici ovog Ugovora sporazumni su da javna poduzeća mogu povećati prosječnu masu plaća u razdoblju lipanj - listopad 1994. godine za 2% u odnosu na masu plaća isplaćenu u svibnju 1994. godine.
Utvrđeni iznos mase plaća iz stavka 1. ovog članka korigira se za poslotak promjene broja zaposlenih.
Članak 6.
Naknade troškova materijalnih prava utvrdenih Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća, javna poduzeća mogu isplaćivati najviše u iznosu utvrđenom u Općem kolektivnom ugovoru za javne djelatnosti i javna poduzeća uvečanom do 30%
Članak 7.
Pravne osobe u privatnom vlasništvu (kod kojih je upisano više od 51% dionica ili udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala) utvrđuju i isplaćuju plaće sukladno kolektivnom ugovoru i općem aktu. Pismenu potvrdu o upisu više od 51% udjela u odnosu na ukupnu vrijednost kapitala izdaje Hrvatski fond za privatizaciju.
Članak 8.
Vlada Republike Hrvatske utvrdit će prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak radi drugačijeg utvrdivanja iznosa neoporezivih materijalnih prava radnika do 31. listopada 1994. godine. Prijedlogom izmjena Zakona utvrdit će se da se iznos neoporezivog dohotka kao i iznosi neoporezivih materijalnih prava radnika utvrde Zakonom o porezu na dohodak i njegovim provedbenim propisima. Dok se ne izmijeni Zakon o porezu na dohodak, u dohodak ne ulaze (ne oporezuju se) sada utvrđeni (zatečeni) iznosi materijalnih prava radnika iz važećih općih kolektivnih ugovora.
Članak 9.
Vlada Republike Hrvatske preuzima obvezu da neće uredbama uređivati plaće i druga materijalna prava za pravne osobe na koje se ovaj Ugovor odnosi i koji ga primjenjuju za vrijeme njegovog trajanja. U slučaju da pojedine pravne osobe na koje se odnosi ovaj Ugovor ne poštivaju odredbe ovog Ugovora, kao i pravne osobe koje srnatraju da se ovaj Ugovor na njih ne odnosi, Vlada Republike Hrvatske zadržava pravo da pitanja plaća i drugih materijalnih prava uredi odgovarajućim propisima, na način sukladno odredbanka ovog Ugovora.
Članak 10.
Za tumačenje i provedbu ovog Ugovora. u dijelu kojim se uređuju plaće, potpisnici osnivaju zajedničku komisiju u sastavu: tri predstavnika Vlade Republike Hrvatske i tri predstavnika sindikata javnih poduzeća.
Komisija iz stavka 1. ovog člana može izuzetno, pojedinim pravnim osobanka u opravdanim slučajevima i ukoliko se time bitnije ne bi narušila dogovorena veličina mase plaća iz članka 5. ovog Ugovora, odobriti izuzeće od ograničenja mase plaća. Provedbu ovog Ugovora prati i kontrolira Zavod za platni promet.
Članak 11.
Potpisnici ovog Ugovora suglasni su da se u okviru Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima ubrza rad na usuglašavanju neriješenih koncepcijskih i drugih pitanja iz paketa radno-socijalnog zakonodavstva.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme i važi do 31. listopada 1994.
Članak 13.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 1. lipnja 1994., osim članka 4. koji se primjenjuje danom potpisa.
Članak 14.
Ovaj će se Ugovor objaviti u "Narodnim novinama".
Klasa: 006-04/94-01/41
Urbroj : 524-03/1-94-1
Zagreb, 13. lipnja 1994.
Za Vladu Republike Hrvatske ministar rada i socijalne skrbi
Ivan Parać, v. r.
Sindikati javnih poduzeća SSRŽVH


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti