POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakoni i pravilnici - pravilnik o iskaznici - naredba o mjerilima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOLEKTIVNI UGOVORI
Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih djelatnosti, kao članovi Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima, sklapaju
UGOVOR
IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I SINDIKATA JAVNIH DJELATNOSTI
Članak 1.
Potpisnici ovog Ugovora sklopit će do 1. srpnja 1994. godine osnovni-nacionalni ugovor za javne djelatnosti sa sadržajem koji će se načelno raspraviti na Vijeću za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima.
Članak 2.
Potpisnici ovog Ugovora sklopit će do 31. listopada 1994. godine kolektivne ugovore djelatnosti odnosno grana, kojima će se uređivati plaće i ostala prava radnika.
Potpisnici kolektivnih ugovora djelatnosti ili grana obvezni su razmotriti inicijativu za pregovore i odgovoriti u roku od 30 dana od dana njenog primitka.
Članak 3.
Vlada Republike Hrvatske preispitat će i povećati do 30. lipnja 1994. godine neoporezivi iznos plaće, s primjenom od 1. srpnja 1994. godine.
Članak 4.
Potpisnici ovog Ugovora sporazumni su da se visina osnovice za korisnike Državnog proračuna utvrdi u iznosu od 888.000 HRD, s primjenom od 1. svibnja do dana primjene novih propisa o plaćama, a najduže do 31. listopada 1994. godine.
Članak 5.
Naknade troškova materijalnih prava utvrđenih Općim kolektivnim ugovorom za javne djelatnosti i javna poduzeća, pravne osobe u javnim djelatnostima mogu isplaćivati najviše u iznosu utvrđenom u Općem kolektivnom ugovoru za javne djelatnosti i javna poduzeća uvećanom do 30%
Članak 6.
Vleda Republike Hrvatske utvrdit će prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak radi drugačijeg utvrđivanja iznosa neoporezivih materijalnih prava radnika do 31. listopada 1994. godine. Prijedlogom izmjena Zakona utvrdit će se da se iznos neoporezivog dohotka kao i iznosi neoporezivih materijalnih prava radnika utvrde Zakonom o porezu na dohodak i njegovim provedbenim propisima. Dok se ne izmijeni Zakon o porezu na dohodak, u dohodak ne ulaze (ne oporezuju se) sada utvrdeni (zatečeni) iznosi materijalnih prava radnika iz važećih općih kolektivnih ugovora.
Članak 7.
Vlada Republike Hrvatske preuzima obvezu da neće uredbama uredivati plaće i druga materijalna prava za pravne osobe na koje se ovaj Ugovor odnosi i koje ga primjenjuju u razdoblju njegova važenja. U slučaju da pojedine pravne osobe na koje se odnosi ovaj Ugovor ne poštivaju odredbe ovog Ugovora, kao i za pravne osobe koje smatraju da se ovaj Ugovor na njih ne odnosi, Vlada Republike Hrvatske zadržava pravo da pitanja plaća i drugih materijalnih prava uredi odgovarajućim propisima, na način sukladno odredbanka ovog Ugovora.
Članak 8.
Za tumačenje i provedbu ovog Ugovora, u dijelu kojim se ureduju plaće, potpisnici osnivaju Zajedničku komisiju u sastavu: tri predstavnika Vlade Republike Hrvatske i tri predstavnika sindikata javnih djelatnosti.
Članak 9.
Provedbu ovog Ugovora prati i kontrolira Zavod za platni promet.
Članak 10.
Potpisnici ovog Ugovora suglasni su da se u okviru Vijeća za socijalno partnerstvo u javnim djelatnostima ubrza rad na usuglašavanju nerješenih koncepcijskih i drugih pitanja iz paketa radno-socijalnog zakonodavstva.
Članak 11.
Ovaj Ugovor se sklapa na određeno vrijeme i važi do 31. listopada 1994. godine.
Članak 12.
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa, a primjenjuje se od 1. lipnja 1994. godine, osim članka 4. koji se primjenjuje počam od 1. svibnja 1994. godine.
Članak 13.
Ovaj će se Ugovor objaviti u "Narodnim novinama"
Klasa: 006-04/94-01/42
Urbroj : 524-03/1-94-1
Zagreb, 26. svibnja 1994.
Za Vladu Republike Hrvatske ministar rada i socijalne skrbi
Ivan Parać, v. r.
Sindikati javnih djelatnosti


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti