POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novi sadržaji - pravilnik o javnoj - ispravak pravilnika pravomočno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 10. sjednici održanoj 26. listopada 1994. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plačanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

U Odluci o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanju sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 26/94), u članku 2. dodaje se nova alineja-koja glasi:
" za ostale obveznike uplate doprinosa _ sjedište obveznika uplate doprinosa."

Članak 2.
U članku 6. stavka 2. briše se.

Članak 3.
Iza članka 12. dodaje se novi članak 12. a. koji glasi:
"Članak 12. a.
Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj uposlene na stranim brodovima, koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (članak 5. točka 5. Zakona), doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje za sebe i članove svoje obitelji plaćaju po stopi od 15 % na osnovicu koju čini trostruki iznos najniže osnovne plaće vrijedeće za mjesec za koji se plaća doprinos.
Osnovica iz stavka 1. ovog članka uvećava se za koeficijent stručne spreme potrebne za obavljanje poslova, odnosno djelatnosti i to za:

_ _____________________
SVOJSTVO STRUČNA KOEFICIJENT
SPREMA
_ _____________________
1. Mornar
Čistać
II kuhar
II konobar
Mladić sobe
Mladić kuhinje NKV/PKV 1,10
2. Vođa palube
Vođa stroja
Kormilar
Mazač
I kuhar
I konobar
Tesar
Mehaničar
Električar
Motorista
Brodovođa
Radiofonista KV/SSS 1,50
3. Časnik palube
Časnik stroja
Telegrafista VKV/VŠS 1,95
4. Zapovjednik
(Kapetan
duge plovidbe)
Upravitelj stroja
(Strojar
I klase) VSS 2,15
_ _____________________


Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje obračunat prema stavci 1. i 2. ovog članka pomorcu u svojstvu kadeta umanjuje se za 10 %.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"; a primjenjuje se od 1. svibnja 1994. godine.

Klasa: 025-04/94-01/70
Urbroj: 338- 01-24-94-1
Zagreb, 26. listopada 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatshog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti