POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - zakoni i odluke - pravilnik o statusu - uredba o uništenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Na temelju članka 60. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 109/93.). ministar financija donosi
NAPUTAK
O ISPLATAMA U GOTOVU NOVCU

  1. Ovim Naputkom se utvrđuju isplate koje jedinice lokatne uprave i samouprave, državna tijela, fondovi, poduzetnici i druge pravne osobe, kao i osobe koje ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja, mogu građanima obaviti u gotovom novcu.
  2. Isplatama u smislu točke 1. ovog Naputka razumijevaju se isplate koje se obavljaju građanima za isporučenu robu ili obavljene usluge po bilo kojoj osnovi,
  3. S isplatama u gotovom novcu u smislu točke 1. ovog Naputka izjednačene su isplate čekom, isplate na tekući račun ili štednu knjižicu građana pri poslovnoj banci i sve druge isplate obavljene neposredno odnosno mimo žiro-računa kod ovlaštenih organizacija za obavljanje platnog prometa.
  4. Građanima se u gotovu novcu mogu isplačivati:

- primanja koja se sukladno odredbanka članka 6. Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom,
- primanja koja se sukladno odredbanka članka 37. Zakona o porezu na dohodak smatraju neoporezivim dohotkom,
- dohoci od nesamostatnog rada sukladno odredbanka članka 7. Zakona o porezu na dohodak,
- dohoci od nesamostatnog rada sukladno odredbanka članka 9. Zakona o porezu na dohodak, uz uvjet da poslodavac odnosno isplatitelj ne isplati iznos veći od 500,00 kuna po jednom posloprimcu godišnje,
- prihodi od otkupa poljoprivrednih proizvoda od poljoprivrednika koji porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva plaćaju prema katastarskom prihodu,
- prihodi od otkupa sekundarnih sirovina i slično uz uvjet da sakupljanje sekundarnih sirovina nije djetatnost, odnosno da ove prihode građani ostvaruju u visini do 4.000.00 kuna godišnje,
- prihodi od prodaje osobnih stvari odnosno imovine fizičkih osoba koja ne služi za obavljanje njihove djelatnosti,
- prihodi koje ostvaruju djeca i omladina do navršene punoljetnosti, odnosno za vrijeme redovnog školovanja, od obavljanja sezonskih, odnosno privremenih i povremenih poslova (sezonski poslovi u poljoprivredi, branje i sakupljanje plodova i bilja; poslovi prodaje poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova, osvježavajućih napitaka, ledenih slastica, dnevnog tiska, ulaznica i slično; poslovi popisivanja, anketiranja, očitanja brojila i slično; amatersko sudjelovanje u radu kulturnoumjetničkih društava i slično), uz uvjet da ovi prihodi godišnje ne prelaze iznos od 4.000,00 kuna.
5. Ovaj Naputak stupa na snagu i primjenjuje se danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/94-01/824
Broj : 513-07/93-1
Zagreb, 6. srpnja 1994.
Ministar financija
dr. Zoran Jašić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti