POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novi propisi - pravilnik o normizaciji - pravilnik o upućivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi članka 103. i članka 78. Zakona o zdravstve nom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93), članka 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), članka 15. Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 57/94) i članka 15. Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 57/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. sjednici, održanoj 26. listopada 1994. godine, donijelo je
ODLUKU
O POČETKU IZDAVANJA ISKAZNICE ZDRAVSTVENO OSIGURANE OSOBE I VREMENU TRAJANJA ZAMJENE POSTOJE ISKAZNICE
Članak 1.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) počet će s izdavanjem iskaznice zdravstveno osigurane osobe (u daljnjem tekstu: Iskaznica), propisane Odlukom o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Odluka o iskaznici) u zamjenu za postojeću iskaznicu korisnika zdravstvene zaštite, dana 1. prosinca 1994. godine. Zamjena iskaznice izvršit će se do 31. prosinca 1995. godine, kada iskaznica korisnika zdravstvene zaštite preštaje biti isprava kojom se dokazuje svojstvo osigurane osobe u Zavodu.
Članak 2.
Zavod će izdavati Iskaznice postupno, putem nadležnog područnog ureda.
Članak 3.
Izdavanje Iskaznice osobama, kojima je već utvrđen status zdravstveno osigurane osobe u Zavodu, obavljat će Zavod na osnovi prijave pravne ili fizićke osobe obveznika uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje. Prijavu se podnosi na magnetskom mediju ili na tiskanici - popisnici (u daljnjem tekstu: Popisnica) za čije je izdavanje ovlašten Zavod, a koju će Zavod dostaviti obvezniku uplate doprinosa. Pravne i fizičke osobe - obveznici uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje dužni su ispuniti Popisnice, odnosno sačiniti zapis na magnetskom mediju na osnovi valjane dokumentacije za priznavanje statusa osigurane osobe i uputa Zavoda i dostaviti ih Zavodu u rokovima koje odredi Zavod. Pravne i fizičke osobe - obveznici uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje dužni su dokumentaciju iz prethodne stavke čuvati i na zahtjev dati na uvid ovlaštenom djelatniku Zavoda. Popisnice, odnosno magnetski medij iz stavke 2. ove točke Zavod je obvezan čuvati.
Članak 4.
Izdavanje iskaznice zdravstveno osiguranoj osobi kojoj se tek utvrđuje status osigurane osobe u Zavodu, odnosno kod koje se mijenja status osigurane osobe, obavljat će Zavod na osnovi propisanih tiskanica iz članka 10. Pravilnika o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanju statusa osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja (u daljnjem tekstu: Pravilnik o prijavi).
Članak 5.
Odredbe o nadležnom područnom uredu Zavoda iz članka 2. ove Odluke i odredbe o tiskanicama iz članka 10. Pravilnika o prijavi, primjenjivat će se od 1. prosinca 1994. godine.
Članak 6.
Danom uručenja iskaznice prestaje vrijediti Iskaznica korisnika zdravstvene zaštite propisana Odlukom o sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 53/80, 25/89, 26/90 i 55/90). Osigurana osoba dužna je prilikom uručenja Iskaznice, ovlaštenom djelatniku Zavoda, dati na poništenje iskaznicu korisniha zdravstvene zaštite.
Članak 7.
Nedostavljanjem podataka Zavodu iz članka 3. stavke 3. i članka 4. ove odluke, pravna, odnosno fizička osoba čini prekršaj sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 025-04/94-01/72
Urbroj : 338-01-24-94-1
Zagreb, 26. listopada 1994.
Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti