POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novi propisi - naputak o utvrđivanju - pravila o dopunama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
Na temelju Članka 20. stavak 4 Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93 i 2/94) ministar pravosuđa Republike Hrvatske donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USTROJAVANJU I VOĐENJU KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA
Članak 1.
U Pravilniku o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora ("Narodne novine", broj 42/91), članak 1. mijenja se i glasi: "Ovim Pravilnikom uređuje se postupak polaganja ugovora o kupoprodaji stana na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 43/92 - pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93 i 2/94) u slučajevima kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige te ustrojavanje i vođenje knjige položenih ugovora (u daljnjem tekstu: knjiga "PU").
Odredba stavka 1. ovog članka odnosi se i na slučajeve kada je stan stečen prema kojoj drugoj pravnoj osnovi, kao i slučaju kada se stan otuđuje trećoj osobi."
Članak 2.
Iza članka 18. dodaje se članak 18a. koji glasi: "Članak 18a. Kod ustrojavanja i vođenja knjige "PU" dozvoljena je primjena elektroničke obrade podataka, a programska oprema mora podržavati sve evidencije i obrasce propisane ovim Pravilnikom. Primjena elektroničke obrade podataka dozvoljena je isključivo prema standardnom projektu kojeg donosi ministar pravosuđa.
Podaci za knjigu "PU" na magnetskom mediju obvezatno se dostavljaju Ministarstvu pravosuđa na način i u rokovima kako se utvrdi standardnim projektom.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 940-01/83-01/1537
Urbroj: 514-05-02/2-84-1
Zagreb, 10. veljače 1994.
Ministar pravosuđa
Ivica Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti