POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - novi i ispravljeni - pravila za ostvarivanje - izmjene naputka za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Na osnovi odredbe članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavod za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 10. sjednici održanoj 26. listopada 1994. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu

Članak 1.
U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1994. godinu ("Narodne novine" broj 3/94 i 57/94) tabelarni pregledi CIJENA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i to tablica I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE i tablica II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, zamjenjuju se novim tabelarnim pregledom, odnosno novim tablicama I. i II. kako slijedi:

Tablica I.
_ _______________________________
Godišnja vrijednost
Red. DJELATNOST Standard u kn Iznos
broj (br. osig. osoba po timu po osig. osobi
po
po timu) satu
_ _______________________________
0 1 2 3 4 5
_ _______________________________
1. Opća medicina
_ _______________________________
1.1 Odrasle osobe (18
g. - 65 g.) 1.700 D 120.473,75 70,87
DS 131.707,33 77,47
_ _______________________________
1.2. Starije osobe (iznad
65. g.) 750 D 120.473,75 160,63
DS 131.707,33 175,61
_ _______________________________
1.3 Patronažna zdravstvena ( 1 patronažna
skrb sestra VŠS
na 3 tima opće
med.) 60.007,20
_ _______________________________
1.4 Zdravstvena njega
u kući bolesnika 29,79
_ _______________________________
2. Zdrav. zaš. djece
predšk. uzrasta (0
g. - 7 g.) 1.000 120.862,13 120,86
_ _______________________________
3. Školska med. (7 g.
- 18g.) 2.000 120.159,13 60,08
_ _______________________________
4. Zdrav.zaštita žena 8.000 124.141,53 15,52
_ _______________________________
5. Zubozdrav. zaštita
_ _______________________________
5.1. Opća zubozdrav.
zaštita djece (0-7g.) 3.500 136.304,55 38,94
_ _______________________________
5.2. Opća zubozdrav.
zaštita školske djece (7-18g.) 1.750 136.304,55 77,89
_ _______________________________
5.3. Opća zubozdrav.
zaštita odraslih
osoba (iznad 18godina) 2.500 136.304,55 54,52
_ _______________________________
5.4. Poliv. zubozdrav.
zaštita odraslih s
protetikom (iznad 18g.) 2.500 171.665,09 68,67
_ _______________________________
5.5. Protetika 9.000 311.212,71 34,58
_ _______________________________
6. Higijensko-epidemioIoška
zaštita 50.000 225.169,74 4,50
_ _______________________________
7. Laboratorijska dijagnostika 40.800 656.944,66 16,10
_ _______________________________
8. Hitna medicinska pomoć
_ _______________________________
8.1. Standardni tim HMP
regionalnom centru 160.000
1.000.000 232.616,07
_ _______________________________
8.2 Standardni tim 80.000
HMP u naseljma 160.000 245.112,20
_ _______________________________
8.3 Standardni tim 40.000
HMP u naseljima 80.000 245.112,20
_ _______________________________
8.4. Dežurstvo po punktu 253.860,10
_ _______________________________
8.5. Pripravnost po punktu 56.032,54
_ _______________________________
8.6. Standardni tim sa- 40.000
nitetskog prijevoza 1.000.000 153.123,49
_ _______________________________
8.7. Standardni tim sa- 15.000
nitetskog prijevoza 40.000 233.291,04
_ _______________________________
8.8. Prijavno-dojavna
služba - samo med.sestra 47.324,55
_ _______________________________
8.9. Prijavno dojavna
služba u regionalnim centrima 159.901,00
_ _______________________________
8.10. Dežurstvo u zuboz-
dr. zaštići po punktu regionalni
centar 192.620,17
_ _______________________________
8.11. Dežurstvo u ljekar-
ničkoj djelatnosti
- po punktu 125.535,21
_ _______________________________


II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Tablica II.
_ _______________________________
Red. DJELATNOST Oblik Iznos
broj cijene u kn
_ _______________________________
0 1 2 3
_ _______________________________
1. Specijalističko-konzilijarna,bol-
nička zdravstvena zaštita i lje-
karnička djelatnost bod 3,49
2. Dnevni smještaj u svezi korište-
nja bolničke i spec.- konzilijarne
zdravstvene zaštite pansion 38,66
3. Bolnička zdravstvena zaštita
3.1. Zbrinjavanje akutnih bolesti pansion 96,67
3.2. Zbrinjavanje kroničnih bolesti
duševne bolesti pansion 73,40
fizikalna medicina i med.teh. pansion 82,16
gerijatrija i djeca sa trajnim psi-
hofizičhim oštećenjima pansion 92,74
4. Dobrovoljno davalaštvo krvi vrećica 17,05
_ _______________________________


CIJENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. listopada 1994. godine.

Klasa: 025-04/94-01/68
Urbroj: 338-01-24-94-1
Zagreb, 26. listopada 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti