POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - nova pravna literatura - pravilnik o detektivskoj - zakon o industrijskom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

GRADSKO VIJEĆE GRADA VINKOVACA
Gradsko vijeće grada Vinkovaca na 10. sjednici održanoj dana 18. veljače 1994. godine, temeljem članka 46. st. 2. i 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine". br. 117/93) i članka 12. Odluke o privremenom ustrojstvu Grada Vinkovaca ("Službeni vjesnik" Županije Vukovarsko-srijemske br. 2/93), donosi
ODLUKU
O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK
Članak 1.
Ovam Odlukom propisuje se prirez na porez na dohodak, a vlastiti je prihod Grada Vinkovaca.
Članak 2.
Obveznik prireza na porez na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak plaća se prema prebivalištu obveznika.
Članak 3.
Osnovica prireza na porez na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak. Prirez na porez na dohodak uplaćuje se u Proračun Grada Vinkovaca.
Članak 4.
Prirez na porez na dohodak utvrđuje se za kalendarsku godinu, odnosno za kraće razdoblje vezano uz ostvarenje dohotka i oporezivanje tog dohotka u toj godini.
Članak 5.
Prirez na porez na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom, koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.
Članak 6.
Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenta prireza 1,2 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Vinkovcima.
Prirez na porez na dohodak plaća se po stopi od 5%
Članak 7.
Vrste poreza na dohodak, obračun, način i rokovi plaćanja poreza na dohodak i oslobađanja od plaćanja propisani su Zakonom o porezu na dohodak i primjenjuju se pri utvrđivanju prireza na porez na dohodak.
Članak 8.
Provedba i nadzor nad provedbom ove Odluke povjerava se Poreznoj upravi Vinkovci.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u"Narodnim novinama".
Klasa: 410-01/94-01/07
Vinkovci, 18. veljače 1994.
Predsjednik Gradskog vijeća
Franjo Petrović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti