POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - nova lista - pravilnik o pregledu - naredba o izmjeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici 16. veljače 1994. godine donio je ovo
RJEŠENJE
I.
Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima ("Narodne novine", br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90 i 91/92) a u svezi djelokruga prekršajnih tijela iz odredaba članka 57. stavak 1. i članka 154. stavak 1. Zakona po kome mogu u prekršajnom postupku izricati kazne zatvora, zamjenjivati novčane kazne kaznom zatvora, određivati zadržavanje okrivljenika prije donošenja rješenja o prekršaju te određivati pretragu stana.
II.
Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje:
Odredbom članka 57. stavak 1. Zakona o prekršajima propisano je da prekršajni postupak u prvom stupnju vodi općinski sudac za prekršaje, a u drugom Republičko vijeće za prekršaje, ako posebnim zakonom nije predvidena nadležnost drugih tijela. Nadalje odredbom članka 154. stavak 1. istog Zakona propisano je da su Općinski suci za prekršaje i Republičko vijeće za prekršaje samostalna tijela društveno-političke zajednice, ovlaštena za vođenje prekršajnog postupka. Zakon o prekršajima, također regulira niz materijalno-pravnih i procesno-pravnih instituta. Tako. primjerice: Prema članku 6. Zakona o prekršajima za prekršaj se mogu propisati novčane kazne i kazne zatvora, a članak 25. stavak 1. istog Zakona, da ako kažnjeni u određenom roku ne plati novčanu kaznu, ona će se zamijeniti kaznom zatvora. Nadalje, propis članka 85. Zakona o prekršajima propisuje mogućnost zadržavanja okrivljenika pod određenim uvjetima do 48 sati; dok propis članka 101. st.1. istog Zakona propisuje da pretragu stana pismenom naredbom određuje sudac za prekršaje. Međutim, Ustav Republike Hrvatske štiti osobne i političke slobode i prava građana, pa u članku 22. u stavku 1. jamči da je čovjekova sloboda i osobnost nepovrediva. U stavku 2. istog članka propisano je da se nikomu ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud. Nadalje, Ustav Republike Hrvatske u članku 24. stavak 1. jamči da nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pismenoga, sudbenoga i na zakonu utemeljenog naloga, dok u stavku 3. istog članka propisuje da se svaka osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode. Isto tako Ustav Republike Hrvatske u članku 32. st. 2. propisuje da samo sud može obrazloženim pismenim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži. Ustavni sud Republike Hrvatske smatra da postoli osnovana sumnja da su članak 57. i članak 154. Zakona o prekršajima protivni Ustavu Republike Hrvatske iz slijedečih razloga: Citirani propisi ovlašćuju suce za prekršaje kao i ostala tijela određena posebnim zakonima da vode prekršajni postupak u kojem se može izricati kazna zatvora kao i zamjenjivati izrečena novčana kazna kaznom zatvora, zadržavati gradane do 48 sati kao i pretraživati stan, nasuprot izričitim jamstvima u Ustavu Republike Hrvatske koji takvo ograničenje slobode i nepovredivosti doma, dozvoljava samo sudu u granicama zakonskih propisa (čl. 22, 24. i 34. Ustava Republike Hrvatske). Prema članku 57. i članku 154. Zakona o prekršajima prekršajni postupak ne vode sudovi nego tijela navedena u tim propisima. Prema odredbama Ustava citiranim u ovom rješenju, ograničiti slobodu, uhititi ili pritvoriti građanina kao i pretražiti stan, može samo sud. Iz iznesenih razloga temeljem članka 15. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud Republike Hrvatske je sam pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti propisa navedenih u izreci ovog rješenja. Rješenje o objavi zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 13/91)
Broj : U-I-335/1993.
Zagreb, 16. veljače 1994.
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. rPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti