POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - norme - odluka o prirezu - pravilnik o pokretnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA
Na temelju članka 58. stavka 4. Zakona o lovu ("Narodne novine", br. 10/94) po prethodnom mišljenju Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša, ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O LOVOSTAJI
Članak 1.
U članku 4. Pravilnika o lovostaju ("Narodne novine", br. 61/94) pod prepelice: pućpura (Coturnix coturnix L.) riječi (od 16.08 do 15. 07., od 16.08 do 15.07, od 16.09. do 15. 08." zamjenjuju se riječima "od 01 09. do 15.07, od 01.09 do 15.07.,od 01. 10. do 31.07."- virđinijska (Coturnixvirginiana L.) riječi "od 16. 08. do 15. 07., od 16. 08. do 15. 07., od 16. 09 do 15. 08 " zamjenjuju se riječima "od 01. 09 do 15.07, od 01. 09 do 15. 07, od 01. 10 do 31. 07 ", pod šljuke: - b e n a (Scolopax rusticola L.) riječi "od 01. 04. do 30. 09, od 01. 04 do 30.09., od 01. 04. do 31. 08., od 01. 11. do 28. 02." zamjenjuju se riječima "od 01. 04 do 15.10, od 01. 04 do 15. 10, od 01. 04 do 31. 10., od 01. 01. do 28. 02." -kokošica (Gallinago gallinago L.) riječi "od 01. 04 do 30. 09, od 01. 04 do 30. 09., od 01. 04. do 31. 08., od 01. 11. do 28. 02." zamjenjuju se riječima "od 01. 04. do 15. 10., od 01. 04. do 15. 10., od 01. 04. do 31. 10., od 01. 01. do 28. 02."
Članak 2.
U članku 5 iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2 koji glasi : "Iznimno od odredaba članka 4. ovoga pravilnika, umjetno uzgojenu i odraslu pernatu divljač ispuštenu neposredno prije njezinog izlova na posebno uređene površine u lovištu, dopušteno je loviti do 28. veljače pod uvjetima utvrđenim lovnogospodarskom osnovom."
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 011-02/94-01/84
Urbroj : 525-01-94-5
Zagreb, 10. listopada 1994
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti