POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - valjani propisi - propisi ugovor hrvatska - deklaracija o kršenju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35 Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 70 stavka 1 Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine", br. 14/78., 31/80. i 53/84.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. lipnja 1994., donio je

ODLUKU
o davanju pomoći županijama odnosno opčinama u sastavu županija za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda nastalih u drugom polugodištu 1993. i početkom 1994. godine

I.
Radi djelomičnog ublažavanja posljedica šteta od elementarnih nepogoda daje se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1994. godinu bespovratna pomoć opčinama u sastavu županija;

PREGLED PRIJAVLJENIH VERIFICIRANIH ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U DRUGOJ POLOVICI 1993.GODINE
- u KUNAMA
Udjel u Predloženi
Verificirana verific.
Redni Županija-Opčina šteta u šteti u iznos pomoći u
broj kunama % kunama
0 1 2 3 4
I. SISAĆKO-MOSLA-
VAČKA 9,256.317,00 4.25 424.843,00

  1. Novska 8,962.240,00 4.11 411.346,00
  2. Kutina 294.077,00 0.13 13.497,00

II. V ARAŽ DINSKA 3,517.488,00 1.61 161.445,00
3 Grad Varaždin 1,262.048,00 0,58 57.925,00
4. Ludbreg 1,358.027,00 0.62 62.330,00
5 Novi Marof 897.413,00 0.41 41.189,00
III. LIČKO-SENJSKA 3,850.350,00 1.77 176.722,00
6 Perušić 3,850.350,00 1.77 176.722,00
IV. POŽEŠKO-SLAVON-
SKA 7,833.960,00 3.60 359.561,00
7 Lipik-Ribnjaćarstvo
Poljane 7,833.960,00 3.60 359.561,00
V. ZADAKSKO-KNIN-
SKA 37,120.000,00 17.04 1,703.722,00
8 Zadar 20,718.000,00 9.51 950.908,00
9 Vodovodi Sj.
Dalmacije 9,444.000,00 4.33 433.458,00
10 Biogradn/m 6,958.000,00 3.19 319.356,00
VI. ŠIBENSKA 29,153.151,00 13.38 1,338.062,00
11. Grad Šibenik,
Primošten,Skradin,
Tisrko i Vodice 29,153.151,00 13.38 1,338.062,00
VII SPLITSKO-DALMA-
TINSKA 7,833.960,00 3.60 359.561,00
12 Hvar 6,308.830,00 2.90 289.561,00
13 Vis 1,525.130,00 0.70 70.000,00
VIII.ISTARSKA 110,045.083,00 50.51 5,050.814,00
14 Buje 5,040.368,00 2.31 231.341,00
15 Buzet 627.312,00 0.29 28.792,00
Grad Buzet, Lanišće 460.135,00 0.21 21.119,00
Oprtalj 167.177,00 0.08 7.673,00
16 Labin 22,171.881,00 10.18 1.017.638,00
Grad Labin 3,471.809,00 1.59 159.348,00
Nedeščina 3,471.127,00 1.59 159.317,00
Pićan. 5,142.016,00 2.36 236.007,00
Kršan 8,850.228,00 4.06 406.205,00
Raša 1,236.701,00 0.57 56.762,00
17 Pazin 82,205.522,00 37.73 3,773.042,00
IX. MEĐIMURSKA 450.597,00 0.21 20.681,00
18 Čakovec 450.597,00 0.21 20.681,00
X.VKOVARSKO-SRI-
JEMSKA 5,546.900,00 2.55 254.590,00
19 Nijemci-Dokljevo 100.000,00 0.05 4.590,00
20 Županja 5,446.900,00 2.50 250.000,00
XI. DUBROVAČKO-NE-
RETVANSKA 3,268.150,00 1.50 150.000,00
21 Korčula-Blato 3,268.150,00 1.50 150.000,00
SVEUKUPNO 217,875.956,00 100.0 10,000.000,00


II.
Iznos pomoći iz točke I. ove Odluke doznačit će se župnijama odjednom.

III.
Županije su dužne iznos pomoći iz točke I. ove Odluke doznačiti općinama odmah po primitku sredstava.
Općine su dužne odmah dostaviti sredstva oštećenicima po kriterijima kojima se ublažavaju ili otklanjaju nastale i buduće posljedice od elementarnih nepogoda.

IV.
Korisnici sredstava iz točke III. ove Odluke dužni su namjenski utrošiti sredstva i Vladi Republike Hrvatske, preko županija i putem Republičke komisije za procjenu štete od elementarnih nepogoda podnijeti pismeno izvješće o utrošku sredstava najkasnije do 1. rujna 1994. godine.

Objedinjena i metodološki usuglašena izvješća županija dostavlja Republičkoj komisiji.

V.
Ovlašćuje se ministar financija da provede ovu Odluku. VI.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 422-02/94-01/01
Zagreb, 29. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupnčkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti