POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - uvodne odredbe - pravilnik o aditivima - zakon o usklađivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU
Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 29. lipnja 1994. godine.
Broj : PA4-77/1-94.
Zagreb. 4. srpnja 1994.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. rZAKON
O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOM FONDU ZA PRIVATIZACIJU
Članak 1.
U Zakonu o Hrvatskom fondu za privatizaciju ("Narodne novine", br. 84/92.. 70/93., 76/93. i 19/94.) članak 6. mijenja se i glasi: "Organ upravljanja Fonda je Upravni odbor. Upravni odbor ima trinaest članova Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske iz reda svojih zastupnika imenuje sedam članova Upravnog odbora. Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u Upravni odbor Fonda jednoga člana i njegovoga zamjenika imenuje na prijedlog nadležnih organa sindikalnih centrala, a jednoga člana i njegovoga zamjenika imenuje na prijedlog Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore. Ministar financija, ministar gospodarstva i ministar rada i socijalne skrbi članovi su Upravnog odbora po položaju. U slučaju spriječenosti da sudjeluju u radu Upravnog odbora zamjenjuju ih njihovi zamjenici. Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za gospodarska pitanja po položaju je predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora može pismeno ovlastiti nekog od članova Upravnog odbora da, kada je on spriječen, sazove i vodi sjednicu Upravnog odbora i ima i druge njegove ovlasti. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom večinom glasova ukupnog broja članova Upravnog odbora. Članovima Upravnog odbora i njihovim zamjenicima iz stavka 3. i 4. ovoga članka mandat traje do njihovog razrješenja u članstvu Upravnog odbora. a predsjedniku Upravnog odbora te članovima i njihovim zamjenicima iz stavka 5. ovoga članka mandat traje dok obnašaju dužnosti na temelju kojih su po položaju članovi, odnosno zamjenici članova Upravnog odbora.
Član Upravnog odbora spriječen da sudjeluje u radu sjednice o tome obavješćuje predsjednika Upravnog odbora i svojega zamjenika".
Članak 2.
Do imenovanja članova Upravnog odbora koje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske imenuje na prijedlog nadležnih organa sindikalnih centrala i Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore dužnost člana Upravnog odbora obnašaju predsjednik Hrvatske gospodarske komore i član imenovan od nadležnih organa sindikalnih centrala.
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 305-01/93-01/21
Zagreb, 28. lipnja 1994.
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti