POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - normativi - pravilnik o slobodnim - ispravak naredbe propisi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 181. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", broj 74/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 1994. donijela

UREDBU
o razvrstavanju u platne razrede poslova na kojima rade namještenici

Članak 1.
Ovom Uredbom razvrstavaju se u platne razrede poslovi na kojima rade namještenici u tijelima državne uprave i drugim tijelima u kojima se na namještenike primjenjuju odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

Članak 2.
Poslovi koji se obavljaju na radnim mjestima namještenika razvrstavaju se u slijedeće platne razrede:

_ ______________________
Red. Poslovi namješteničkih Platni
broj radnih mjesta razred
_ ______________________
1. - načelnik odjela računovodstvenih, XV-XII
uredskih i poslova obrade podataka
II. vrste zvanja
- voditelj pogona II. vrste zvanja
2. - podnačelnik odsjeka računovodstvenih, XVI-XIII
uredskih i poslova obrade podataka II. vrste
zvanja
- glavni knjigovođa II. vrste zvanja
- voditelj ustrojstvenih jedinica II. vrste zvanja
- voditelj radionice II. vrste zvanja
- podnačelnik odsjeka računovodstvenih, uredskih XVII - XIV
i poslova obrade podataka II. vrste zvanja
- poslovi financijskog knjigovodstva II. vrste zvanja
- tajnički poslovi II. vrste zvanja
- voditelj radionice III. vrste zvanja
4. - voditelj odjeljka i drugi voditelji XVIII - XV
III. vrste zvanja
- voditelj odjeljka tehničkih poslova
II. vrste zvanja
- ostali računovodstveni poslovi II
vrste zvanja
- namještenici II. vrste zvanja tehničkog, industrijskog, obrtničkog
i ugostiteljskog smjera za koje školovanje traje 5 godina
5. - voditelj odjeljka tehničkih poslova XIX - XVI
III. vrste zvanja
- ostali poslovi II. vrste zvanja
6. - namještenici III. vrste zvanja teh- XX - XVII
ničkog, industrijskog, obrtničkog i ugostiteljskog smjera za koje
školovanje traje 4 godine
- poslovi financijskog knjigovodstva III. vrste zvanja
7. - ostali računovodstveni poslovi III. XXI - XVIII
vrste zvanja
- tajnički poslovi III. vrste zvanja
8. - ostali uredski poslovi III. vrste XXII - XIX
zvanja
- namještenici III. vrste zvanja tehničkog, industrijskog,
obrtničkog i ugostiteljskog smjera za koje školovanje traje 3 godine
9. - poslovi prijepisa III. vrste zvanja XXIII - XX
10. - namještenici niže školske spreme XXV - XXII
- namještenici bez stručne spreme
sa završenim tečajevima i sl.
11. - namještenici bez stručne spreme XXVI - XXIII


Članak 3.
U početni platni razred razvrstavaju se namještenici koji imaju do pet godina radnog staža.
Namještenicima u završnom platnom razredu za svakih započetih pet godina radnog staža pripada po jedna periodska povišica.

Članak 4.
Ministri i drugi čelnici tijela državne uprave, odnosno osobe koju oni ovlaste razvrstat će namještenike u platne razrede temeljem ove Uredbe od 1. listopada 1994. godine.

Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-02/94-01/12
Urbroj : 5030109-94-6
Zagreb, 27. listopada 1994.

Potpredsjednik
mr. Borislav Škegro, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti