POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - usvojena pravna praksa - pregled izdanih državnih - ispravak uredbe propisano ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Crnić te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi J. F. iz Z., na sjednici održanoj dana 7. lipnja 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU
I.
Usvaja se ustavna tužba i ukidaju se:
1. presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-6193/1992-5 od 1. srpnja 1993. godine; 2. rješenje Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske broj 511-01-43-UP/I-16000/19739/1-92 od 9. listopada 1992. godine;
II.
Predmet se vraća Ministarstvu unutarnjih poslova na ponovai postupak.
III.
Odluka će se objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje:
Ustavna tužba je podnesena u povodu rješenja i presude označenih pod 1 i 2 u točki I. izreke. Podnositelj ustavne tužbe smatra da su osporenim rješenjem organa uprave, kojim je odbijen njegov zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo i presudom kojom je odbijena njegova tužba protiv rješenja upravnog organa, povrijeđena njegova ustavna prava utrđena u odredbama članaka 14, 26, 28, 31, 47. i 61. Ustava Republike Hrvatske. Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova odbijen je zahtjev podnositelja ustavne tužbe za prijem u hrvatsko državljanstvo pozivom na članak 26. stavak 2. i 3. Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine", broj 53/91 i 28/92) zbog postojanja razloga od interesa za Republiku Hrvatsku s tim da ti razlozi nisu navedeni. Osporenom presudom odbijena je tužba podnositelja ustavne tužbe jer da tužitelj ne ispunjava uvjet iz točke 5. stavak 1. članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu. Naime, iz podataka u spisu upravnog organa može se zaključiti, ističe se u presudi, da tužitelj ne poštuje pravni poredak u Republici Hrvatskoj pa time ne ispunjava ni uvjet iz navedene zakonske odredbe za prijem u hrvatsko državljanstvo. To da proizlazi iz izjave tužitelja; dane na molbi poduzeća za raspored na radnu obvezu u poduzeću, da nije spreman služiti u HV do trenutka rješenja statusa državljanstva, dok je po dobivanju državljanstvu spreman odmah služiti HV. U tom smislu da se obvezuje odmah po dobivanju državljanstva, javiti se u sekretarijat radi služenja vojske. Upravni sud je, ovu izjavu tužitelja ocijenio kao postavIjaikje uvjeta i zaključio da tužitelj ne poštuje pravni poredak i običaje u Republici Hrvatskoj. U obrazloženju presude se, nadalje, navodi da je tuženo Ministarstvo doista bilo dužno, imajući u vidu odredbu članka 209. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91), navesti razloge zbog kojih je zahtjev odbijen. Međutim, osporeno se rješenje ne može ocijeniti nezakonitim, budući da podaci iz spisa daju podlogu za zaključak da imenovani ne ispunjava uvjet iz navedene zakonske odredbe za primitak u hrvatsko državljanstvo. Ustavna tužba je osnovana. Zajamčeno ustavno pravo na žalbu (članak 18. Ustava) nemoguće je učinkovito ostvariti ako nisu poznati razlozi koje žalba treba pobijati. I ustavno jamstvo kontrole zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti (članak 9. stav 2.) nemoguće je učinkovito ostvariti ako u obrazloženju nema razloga na kojima se temelji izreka akta. Uskratom priopćavanja razloga zbog kojih se zahtjev za stjecanje državljanstva odbija narušava se ustavno pravo jednakosti građana i stranaca pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti (članak 26. Ustava).
Temeljem navedenoga pravnog shvaćanja o sadržaju navedenih ustavnih prava građana i mogućem načinu njihove povrede, Ustavni sud Republike Hrvatske svojom odlukom broj U-I-206/1992 od 8. prosinca 1993. godine, objavljenom u "Narodnim novinama" broj 113/93 ukinuo je odredbu stavka 3. članka 26. Zakona o hrvatskom državljanstvu kao nesuglasnu s navedenim ustavnim odredbama.
U pogledu neispunjavanja uvjeta iz točke 5. stavak 1. članka 8. Zakona o hrvatskom državljanstvu, što se kao razlog odbijanja zahtjeva navodi u obrazloženju presude Upravnog suda, treba reći da se zaključak suda temelji na pogrešnoj ocjeni izjave tužitelja iz odredbe članka 5. u vezi s odredbama točke 3. stavka 1. članka 68. Zakona o narodnoj obrani ("Narodne novine" - pročišćeni tekst broj 74/93), naime, proizlazi da strani državljanin nema dužnost štititi braniti neovisnost i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske. Tu dužnost u smislu zakonske odredbe iz članka 5. ovoga Zakona imaju državljani Republike Hrvatske, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost. To je, naime, smisao i odredba stavka 1. članka 47. Ustava Republike Hivatske. Ne može se, stoga, sporna izjava podnositelja ustavne tužbe interpretirati na način da se iz nje zaključi kako on ne poštuje pravni poredak i običaje Republike Hrvatske. Okolnost da je Upravni sud Republike Hrvatske osporenom presudom utvrdio i naveo razloge zbog kojih je odbijen zahtjev podnositelja ustavne tužbe za prijem u hrvatsko državljanstvo (nepoštivanje pravnog poretka Republike Hrvatske - članak 8. stavak 1. točka 5. Zakona o hrvatskom drižavljanstvu) ne može izmijeniti izloženi stav ovoga Suda budući je Upravni sud, prema odredbama članka 39. stavak 1. Zakona o upravnim sporovima, trebao riješiti spor na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku, a upravo te činjenice nisu u osporenom rješenju navedene. Upravni sud Republike Hrvatske može doduše, i sam utvrditi činjenično stanje ali pod pretpostavkama i u postupku predviđenim odredbama članka 39. stavka 3. i 4. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine" broj 53/91 i 9/92) - koje u konkretnom slučalu nisu primijenjene.
Iz navedenih razloga, kako osporenim upravnim aktom tako i osporenom presudom podnositelju ustavne tužbe povrijeđena su ustavna prava iz odredaba članaka 18., 19., i 26. Ustava Republike Hrvatske. Osporeno rješenje i presuda doneseni su na podlozi zakonske odredbe koja je bila na snazi u času donošenja navedenih akata. Ustavna je tužba podnesena prije odluke ovog Suda o ukidanju neustavne zakonske odredbe. Stoga je ovaj Sud osporene akte ukinuo jer su bili utemeljni na zakonskoj odredbi koja (u času donošenja akta) nije bila skikladna Ustavu Republike Hrvatske. U skladu s iznijetim, ustavna je tužba usvojena, s time da je nadležni organ dužan provesti ponovni postupak.
Odluka o objavi temelji se na odredbi stavka 1. članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91).
Broj : U-III-483/1993.
Zagreb, 7. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti