POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - usvojena praksa - program osposobljavanja djelatnika - pravilnik o priručnicima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 18. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91. 64/91 i 26/93), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PROSTORIJE U KOJIMA SE SMJEŠTAJU ILI SKLADIŠTE SIROVE KOŽE TE SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati prostorije u kojima se smještaju ili skladište sirove kože kopitara i papkara te sadržaj i način vođenja evidencije o podrijetlu otkupljenih koža i način obilježavanja koža.
Članak 2.
Prostorije iz članka 1. ovog pravilnika moraju se sastojati od :

  1. prostorije ili prostora za preuzimanje koža;
  2. prostorije za konzerviranje i skladištenje sirovih koža za koje je utvrdena zdravstvena ispravnost o čemu mora postojati odgovarajuća dokumentacija (VS-40/1-4 i VS40/II);
  3. prostorije za konzerviranje i skladištenje sirovih koža zaklanih životinja bez veterinarsko-sanitarnog pregleda, sirovih koža uginulih kopitara i papkara za koje nije utvrđen uzrok uginuća kao i sirovih koža zdravstveno ispravnih, ali koje su bile u dodiru s drugim kožama iz ove točke;
  4. prostorije za kože koje se moraju neškodljivo uništiti;
  5. prostora za pranje i dezinfekciju prevoznih sredstava za dopremu i prijevoz sirovih koža;
  6. prostorija za dezinficijense i konzervanse;
  7. sanitarne prostorije;
  8. garderobe.

Na ulaznim vratima svake prostorije iz stavka 1. ovog članka mora biti vidljiva oznaka namjene prostorije.
Članak 3.
Krug objekta u kome se nalaze prostorije u kojima se smještaju ili skladište sirove kože mora biti ograđen prikladnom ogradom koja onemogučava nekontrolirani ulazak ljudi i životinja u krug objekta. Prostorije za smještaj i skladištenje sirovih koža ne smiju biti u stambenim zgradama niti u blizini prostorija gdje se drže namirnice, stočna hrana i drugi predmeti s kojima se mogu prenositi zarazne bolesti životinja.
U krugu objekta ne smiju se držati psi; mačke i druge životinje.
Članak 4.
Prostorije se mogu opskrbljivati vodom iz javnog vodovoda ili iz vlastitog bunara.
U prostorijama iz članka 2. stavka 1. točke 1. do 7. mora biti osiguran priključak hladne i tople vode. Za gumene cijevi za pranje mora biti osiguran odgovarajući broj držača postavljenih u neposrednoj blizini priključaka vode.
Članak 5.
Objekt mora imati kanalizaciju za odvod oborinskih voda i kanalizaciju za odvod otpadnih voda.
Oborinske vode mogu se upuštati u javnu kanalizaciju ili u prirodni recipijent, bez pročišćavanja.
Otpadne vode mogu se upuštati u javnu kanalizaciju ili u prirodni recipijent.
Za upuštanje otpadne vode u javnu kanalizaciju ili prirodni recipijent potrebno je ishoditi vodoprivrednu dozvolu u skladu s odredbama Zakona o vodama.
Članak 6.
Slivnici za odvod vode u kanalizaciju moraju biti opskrbljeni odgovarajućim sustavom za sprečavanje povratka mirisa iz kanalizacije.
Okna slivnika moraju biti osigurana protiv izlaska glodavaca iz kanalizacije.
Članak 7.
Površine zidova i druge unutrašnje površine prostorija moraju biti izradene od materijala koji je otporan na habanje, koroziju i kemijsko razgradivanje te koji se lako pere. Spojevi podova i zidova u prostoriji moraju biti zaobljeni.
Članak 8.
U prostorijama mora biti osigurana odgovarajuća prirodna ili umjetna ventilacija. Otvori za dovod svježeg zraka moraju biti postavljeni tako da ne dođe do kontaminacije zraka prašinom. neugodnim mirisima i sl. Otvori trebaju biti opskrbljeni zaštitnom mrežom protiv ulaska insekata. Zaštitnom mrežom moraju biti osigurani i otvori za odvod zagadenog zraka.
Članak 9.
Prostor za pranje i dezinfekciju prevoznih sredstava i utovarna odnosno istovarna rampa moraju biti betonirani ili asfaltirani, tako da se mogu lako čistiti i dezinficirati.
Dezinfekciona sredstva s ovih površina moraju otjecati u jamu za upotrebljena dezinfekciona sredstva.
Članak 10.
Unutrašnje uređenje i oprema prostorija iz članka 2. ovoga pravilnika, ako ovim pravilnikom nije drugačije određeno, mora odgovarati drugim propisanim uvjetima, a ako ovi uvjeti nisu određeni, mora odgovarati namjeni prostorije.
Članak 11.
Pravne i fizičke osobe koje se bave otkupom ili prometom sirove kože dužne su voditi evidenciju o podrijetlu otkupljenih koža. Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u obliku knjige po obrascu koji je otiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.
Članak 12.
Otkupljene i preuzete sirove kože moraju se obilježiti metalnom ili plastičnom markicom na kojoj je vidljivo označen kontrolni broj odobrenog objekta i redni broj markice.
Članak 13.
Pravne i fizičke osobe koje se bave otkupom ili prometom sirovih koža moraju utvrditi veterinarsko-sanitarni red u prostorijama za smještaj ili skladištenje sirovih koža i osigurati njegovo provođenje.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima što ih moraju ispunjavati prostorije u kojima se smještaju ili skladište sirove kože te sadržaj i način vođenja evidencije o porijeklu otkupljenih koža i način obilježavanja koža ("Narodne novine", br. 16/86).
Članak 15.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 322-1-/94-1/27
Urbroj : 525-01-94-1
Zagreb, 17. lipnja 1994.
Ministar poljoprivrede i šumarstva
Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti