POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - naredbe i uredbe - odluku o sudjelovanju - pravilnik o prekršajnoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu, Jadranko Crnić, predsjednik Suda; te suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović. Ante Jelavić Mitrović. mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić. mr. Hrvoje Momčinović. Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi V. K. iz L. ., zastupanoga po punomoćniku F. R., odvjetniku iz D. na sjednici održanoj dana 12. listopada 1994. godine donio je slijedeću
ODLUKU

  1. Ustavna tužba se odbija.
  2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
V. K. je podnio pravodobnu ustavnu tužbu u povodu pravomoćne presude Općinskog suda u D. broj : P-768/88 od 21. rujna 1990. godine. potvrđene presudom Okružnog suda u D. Broj: Gž-40/91 od 13. lipnja 1991. godine.
Vrhovni sud Republike Hrvatske, presudom broj Rev2222/91 od 14. siječnja 1992. godine, odbio je reviziju izjavljenu protiv pravomoćne presude.
U toj je parnici bilo sporno vlasništvo nekretnine upisane u zk. ul. br. 103. K. O. L. . čest. zgr. 387/2. Sudovi su utvrdili da je nekretnina vlasništvo tuženih V. K. I D. . stečeno dosjelošću, te se usvaja njihova protutužba i obvezuje podnositelja ustavne tužbe na izdavanje tabularne isprave, a odbija njegov tužbeni zahtjev za predaju u posjed sporne nekretnine.
Podnositelj ustavne tužbe smatra da je označenim presudama na njegovu štetu povrijeđeno ustavno načelo o vladavini prava iz članka 3. i pravo vlasništva u smislu odreribe članka 48. Ustava Republike Hrvatske.
Ustavna tužba nije osnovana. Obrazlažući navode o povredi ustavnih prava podnositelj ustavne tužbe ustraje u istim prigovorima koje je isticao u parničnom postupku. Posebno naglašava da je uknjiženi vlasnik sporne nekretnine, a pogodba od 15. kolovoza 1970. godine. koju je doduše potpisao, ništava je jer je rezultat prijevarnog postupanja tuženih. Tako se nisu stekle pretpostavke stjecanja prava vlasništva ni pravnim poslom ni dosjelošću, ističe se ustavnom tužbom.
Navodi podnositelja ustavne tužbe o povredi ustavom zajamčenog prava vlasništva svode se, dakle, na pobijanje činjeničnih utvrđenja sudova u pravomoćno okončanoj parnici i tvrdnji o progrešnoj primjeni materijalnog prava.
Na temelju odredbe članka 125. točka 3. Ustava Republike Hrvatske u svezi članka 28. stavka 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) ustavnom tužbom štite se ustavne slobode i prava čovjeka i građanina, te ustavnu tužbu može podnijeti svatko ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno koje od ustavnih prava.
U konkretnom slučaju, međutim nema povrede ustavnog prava podnositelja tužbe te je na osnovi članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne nbvine" broj 29/94) tužbu valjalo odbiti kao neosnovanu.
Rješenje o objavljivanju ove odluke zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).
Broj: U-III-219/1992.
Zagreb, 12. listopada 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v .r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti