POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - naredbe i propisi - pravilnik o određenim - pravilnik o projektima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić. predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela rješavajući o ustavnoj tužbi K. M. iz Z. na sjednici održanoj dana 12. listopada 1994. godine donio je
RJEŠENJE

  1. Odbacuje se ustavna tužba.
  2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje:
K. M. je podnio 20. ožujka 1992. godine Ustavnom sudu Republike Hrvatske tužbu radi povrede prava zajamčenih člankom 14. Ustava Republike Hrvatske. Podnositelj ustavne tužbe navodi da je do povrede ustavnih prava došlo u postupku koji je vođen pred Općinskim sudom u Z. radi lišenja poslovne sposobnosti i to rješenjem broj R1-1078/86 od 21. kolovoza 1989. godine koje je potvrđeno rješenjem Okružnog suda u Z. broj Gž-7046/89 od 3. studenoga 1989. godine. Povodom navedene tužbe izvršen je uvid u spis Općinskog suda u Z. broj R1-1078/86 te je utvrdeno da je u pravomoćno okončanom postupku K. M. lišen u potpunosti poslovne sposobnosti. Na temelju odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijedeno jedno od Ustavom utvrdenih sloboda i prava čovjeka i građanina - ustavno pravo. Podnositelju ustavne tužbe, pravomoćno je potpuno oduzeta poslovna sposobnost, što znači da je u postupku koji se provodi na temelju članka 205. Zakona o braku i porodičnim odnosima ("Narodne novine", broj 51/89. 59/90) utvrdeno da nije sposoban brinuti se o svojim pravima i interesima. No, ta činjenica nije zapreke da, u smislu citirane odredbe Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pred Ustavnim sudom osobno traži ustavnosudsku zaštitu. Ovo zato jer je dopuštena pretpostavka da do povrede ustavnih prava čovjeka i gradanina dode upravo u postupku radi lišavanja poslovne sposobnosti. Osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti legitimirana je, dakle, za podnošenje ustavne tužbe. ako ustavnosudsku zaštitu traži zbog eventualne povrede ustavnog pravau postupku u kome je potpuno lišena poslovne sposobnosti. Slijedom izloženoga ustavna tužba podnesena po osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti, a radi zaštite ustavnih prava povrijeđenih u postupku lišavanja poslovne sposobnosti dopuštena je. Međutim, u konkretnoj je pravnoj stvari ustavna tužba nepravodobna. Na temelju odredbe članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavna se tužba može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke. Uvidom u spis Općinskog suda u Z., koji se vodi pod brojem R1-1078/86, utvrđeno je da je pravomoćno rješenje Okružnog suda u Z broj Gž-7046/1989 od 3. studenoga 1989. godine tužitelju dostavljeno dana 24. siječnja 1990. godine. Ustavna tužba je podnesena 20. ožujka 1992. godine, znači, po isteku roka od mjesec dana od dana pk-imitka odluke te je nepravodobna. Na temelju navedenoga, a u skladu s odredbom članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 29/94), riješeno je kao u izreci.
Objava ovog rješenja zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-71/1992.
Zagreb, 12. listopada 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti