POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - naredbe i dopisi - završni račun buđeta - pravilnik o promidžbi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik suda, te suci Zdravko Bartovčak, prof. dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić-Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi G. B. iz R., podnesenoj po punomoćniku S. O., odvjetniku iz P., na sjednici održanoj dana 12. listopada 1994. godine, donio je
RJEŠENJE

  1. Ustavna tužba se odbacuje.
  2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Ustavna tužba je podnesena u povodu presude Okružnog suda u P- broj Gž-1026/93 od 17. siječnja 1994. godine kojom je odbijena žalba tužitelja - ovdje podnositelja ustavne tužbe izjavljena protiv presude Općinskog suda u R. broj P-244/91 od 3. lipnja 1993. godine. Tom presudom je podnositelj ustavne tužbe odbijen s tužbenim zahtjevom da sud utvrdi da je on postao vlasnikom na ktč. 6465, vrt, oranica i pašnjak upisanoj u zk.ul. broj 1051 k.o. R. Smatra povrijedenim svoje ustavno pravo vlasništva iz odredbe članka 3. i 48. Ustava Republike Hrvatske. Ustavna tužba nije dopuštena. Revizija protiv drugostupanjske presude u ovome predmetu bila je dopuštena u skladu s odredbom stavka 3. članka 382. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91). Uvidom u spis Općinskog suda u R. broj P-244/91 utvrdeno je da podnositelj ustavne tužbe nije izjavio reviziju protiv navedene presude Okružnog suda u P. Prema odredbi članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put, ustavna se tužba može podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen (stavak 2). U stvarima u kojima je dopuštena revizija, pravni je put iscrpljen nakon što je odlučeno i o tom pravnom sredstvu (stavak 3).
Kako je već rečeno, u parničnom postupku koji je prethodio ovom ustavnosudskom postupku, revizija nije izjavljena, a bila je dopuštena, te valja konstatirati da podnositelj ustavne tužbe nije iscrpio propisani pravni put, pa se stoga ustavna tužba ukazuje nedopuštenom. Valjalo je zato riješiti kao u izreci pod I. (članak 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske - "Narodne novine", broj 29/94). Odluka o objavljivanju (izreka pod 2) zasnovana je na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj : U-III-340/1994.
Zagreb, 12. listopada 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti