POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - nacionalno pravo - zakon o sigurnosno obavještajnom - pravilnik o obvezama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 17. stavke 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 75/93), Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine", broj 1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 3. sjednici, održanoj 27. siječnja 1994. godine donijelo je

PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o standardima i normativima obveznog zdravstvenog osiguranja za 1994. godinu

Članak 1.
U Pravilniku o standardima i normativima obveznog zdravstvenog osiguranja za 1994. godinu ("Narodne novine", broj 3/94), iza članka 12 dodaju se novi članci 12a. i 12b. koji glase:

"Članak 12a.
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita provodi se u odjelima bolnice kao sastavni dio bolničke zdravstvene zaštite i u specijalističkim ordinacijama.
Standard u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđen je Popisom dijagnostičkih i terapijskih postupaka, a iskazuje se po djelatnostima i provodi u odjelima bolnice i ordinaciiama za:

 1. unutarnje bolesti,
 2. plućne bolesti,
 3. živčane bolesti,
 4. dječje bolesti,
 5. duševne bolesti,
 6. zarazne bolesti;
 7. kožne i spolne bolesti
 8. fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju,
 9. ženske bolesti,
 10. kirurgiju,
 11. ortopediju,
 12. neuroktrurgiju,
 13. urologiju,
 14. onkologiju,
 15. očne bolesti,
 16. otorinolaringologiju,
 17. dijagnostiku
 18. stomatološku djelatnost,


Članak 12b.
Standard u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti iskazuje se po djelatnostima prema:
- broju bolesničkih ležaja u odnosu na broj stanovnika,
- prosječnom broju dana liječenja prilikom bolničkog zdravstvenog zbrinjavanja.
Standardi u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti navedeni su u tablicama 3. i 4., koje su sastavni dio ovog Pravilnika."

Članak 2.
U članku 13. u četvrtom retku brojka "3" zamjenjuje se brojkom "5".

Članak 3.
Tablica 3., koja je sastavni dio Pravilnika postaje tablica 5.
Iza tablice 2. dodaju se nove tablice 3. i 4. koje glase: "Tablica: 3


BROJ BOLESNIČKIH LEŽAJA U ODNOSU NA BROJ STANOVNIKA
_ _______________________________
Red.
broj Vrsta zdravstvene djelatnosti Br. bolesničkih ležaja na 1.000
stanovnika
_ _______________________________
Zbrinjavanje bolesnika s akutnim bolestima

 1. Unutarnje bolesti 0,643
 2. Plućne bolesti 0,201
 3. Živčane bolesti 0,221
 4. Dječje bolesti 0,352
 5. Duševne bolesti 0,302
 6. Zarazne bolesti 0,171
 7. Kožne i spolne bolesti 0,080
 8. Fizikalnu medicinu i medic. rehabilitaciju 0,121
 9. Ženske bolesti 0,522
 10. Kirurgiju 0,684
 11. Ortopediju 0,201
 12. Neurokirurgiju 0,060
 13. Urologiju 0,060
 14. Onkologiju (terapija zračenjem) 0,060
 15. Očne bolesti 0,151
 16. Otorinolaringologiju 0,171

_ _____
UKUPNO (1-16) 4,000

Zbrinjavanje bolesnika s kroničnim bolestima

17. Duševne bolesti 0,700
18. Fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju 0,440
19. Kronične bolesti osoba starije dobi i djeca
s trajnim psihofizičkim oštećenjima 0,400
_ _____
UKUPNO (17-19) 1,540
_ _____

Za obavljanje složenijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističkih djelatnosti na tercijarnoj razini, na ukupno utvrđeni broj bolesničkih ležaja za zbrinjavanje bolesnika s akutnim bolestima, kliničkim bolnicama u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku do

Kliničkim bolnicama u Zagrebu, za obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističkih djelatnosti, dodaje se 0,1 bolesnički ležaj na 1.000 stanovnika na ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske.

Tablica: 4

PROSJEČAN BROJ DANA LIJEČENJA PRILIKOM BOLNIČKOG ZDRAVSTVENOG ZBRINJAVANJA
_ _______________________________
Red.
broj Vrsta zdravstvene djelatnosti Prosječan broj dana liječenja
_ _______________________________

I. ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S AKUTNIM BOLESTIMA
1. UNUTARNJIH BOLESTI I SRODNE VRSTE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

1.1. Unutarnje bolesti, plućne bolesti, živčane
bolesti, fizikalnu medicinu i medicinsku rehabilitaciju i zarazne bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb do 10
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja do 3

1.2. Dječje bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb do 12
- Bolničko zdrav. skrb u jedinici intenzivnog liječenja
novorođenčadi do 10
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici intenziv. liječenja do 4
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4

1.3. Duševne bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb do 21
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4

1.4. Kožne i spolne bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb do 8

2. KIRURGIJA I SRODNE VRSTE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

2.1 Kirurgija, ortopedija, neurokirurgija, urologija i onkologija
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb do 9
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici intenziv. liječenja do 3
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 4

2.2. Ženske bolesti i porodiljstvo
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb do 7
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici intenziv. liječenja do 3
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 3
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi novorodenčadi do 2

2.3. Očne bolesti
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb do 8

2.4. Otorinolaringologija
- Uobičajena bolničko zdravstvena skrb 6
- Bolničko zdravstvena skrb u jedinici intenzivnog liječenja do 2
- Bolničko zdravstvena skrb u pojačanoj njezi do 2

II. ZBRINJAVANJE BOLESNIKA S KRONIČNIM BOLESTIMA

 1. Duševne bolesti 60
 2. Fizikalna medicina i medicinska rehabilitacija 21
 3. Kronične bolesti osoba starije dobi i djeca s¸

trajnim psihofizičkim oštećenjima 30
_ _______________________________

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/94-01/14
Urbroj: 338-24-94-l
Zagreb, 27. siježnja 1994.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti