POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - uredbe sa zakonskom snagom - odluka o poduzimanju - odluka o obveznoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu: Jadranko Crnić, predsjednik i suci Zdravko Bartovćak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe N. M. iz Z., na sjednici 1. lipnja 1994. godine, donio je ovu
ODLUKU

  1. Usvaja se ustavna tužba i ukida se rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske, broj Us-7235/1992-6 od 21. travnja 1993. godine.
  2. Predmet se vraća Upravnom sudu Republike Hrvatske na ponovni postupak.
  3. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
N. M. iz Z., zastupan od ovjetnika mr. Š. P. iz Z., podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u povodu rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske navedenog u izreci ove odluke, navodeći da mu je tim aktom povrijedeno ustavno pravo na stan. Navedenim je rješenfem odbačena njegova tužba u upravnom sporu, kao nedopuštena, uz obrazloženje da odluka Komisije za dodjelu stanova Opčine Z. Klasa: 371-03/91-01/36, Ur. broj: 2198-09-02-92-2 od 17. kolovoza 1992. godine (tom je odlukom navedena Komisija stan u Z., Koruška 20, koji je ranije dodijelila odlukom, Klasa; 370-03-89-01-269, Ur. broj: 2198-09-02-90-2 od 24. svibnja 1990. godine podnositelju ustavne tužbe, dodijelila M. Š.-K.) ne predstavlja upravni akt u smislu odredaba članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima, nego akt raspolaganja zakonitost kojeg se ne može ocjenjivati u upravnosud skom postupku. Ovo iz razloga što ta odluka, kako se navodi u osporenom rješenju, nije donesena nakon provedenog natječaja.
Ustavna je tužba osnovana.
Nesporno je da se, prema odredbi članka 6. stavka 1. Zakona o upravrum sporovima koji je preuzet Zakonom o preuzimanju Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj 53/1991, 9/1992 i 77/1992), upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta i da se, prema odredbi članka 6. stavka 2. navedenog zakona, upravnim aktom smatra akt kojim državni organ i organizacija u obavljanju javnih ovlasti rješava o pravu ili obvezi određenog pojedinca ili organizacije u kakaoj upravnoj stvari.
Nadalje, prema izričitoj odredbi članka 83. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", broj 51/1985, 42/1986, 22/1992, 70/1993), upravni se spor može pokrenuti protiv konačne odluke o davanju stana na korištenje, donijete na osnovl općeg akta iz članka 81. i 82. tog zakona.
U konkretnom se slučaju radi upravo o tome: Komisija za dodjelu stanova općine Z. donijela je odluku o davanju spomenutog stana na korištenje M. Š. K., na osnovi općeg akta iz članka 81. navedenog zakona, to jest članka 6. Odluke o davanju stanova općine Z. ("Službeni vjesnik", broj 10/19sk). Kako se, dakle, u ovom slučaju radi o odluci o dodjeli stana, donijetoj na osnovi općeg akta: Odluci o davanju stanova opčine Z. ("Službeni vjesnik", broj 10/1991), ta odluka ima karakter upravnog akta iz članka 6. Zakona o upravnim sporovima.
Protiv odluke Komisije za dodjelu stanova općine Z. je stoga dopušten upravni spor.
Kako je Upravni sud Republike Hrvatske odbacio tužbu kao nedopuštenu, uskratio je tužitelju pravo na pristup sudu i time povrijedio ustavno pravo tužitelja na pravnu zaštitu protiv pojedinačnog akta, zajamčeno mu člankom 18. Ustava Republike Hrvatske.
Stoga je temeljem članka 30. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ukinuto osporeno rješenje Upravnog suda Republike Hrvatske i predmet vraćen na ponovni postupak. Odluka o objavi odluke u "Narodnim novinama" temelji se na članku 20. stavak 1. navedenog Ustavnog zakona.
Broj : U-III-336/1993.
Zagreb, 1. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti