POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - nacionalni akti - ispravak odluke pravo - popis proizvođača šumskih ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske povodom zahtjeva Županijske skupštine Županije Istarske za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti Zakona o područjima županija, gradova i opčina u Republici Hrvatskoj s Ustavom Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. listopada 1994. godine u sastavu: predsjednik Ustavnog suda Republike Hrvatske Jadranko Crnić i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske Zdravko Bartovčak. prof. dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić. mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela, donio je
ODLUKU

  1. Odbija se zahtjev Županijske skupštine Županije Istarske da se pokrene postupak za ocjenu suglasnosti odredbi članka 8. stavak 1. Glava XVIII Županija Istarska, točka 27. Općina Vodnjan Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 90/92) s Ustavom Republike Hrvatske.
  2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje
Svojim zahtjevom i dopunom istoga županijska skupština Županije Istarske tvrdi da je odredba Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (dalje - Zakon o područjima) navedena u izreci nesuglasna odredbama članka 131. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske, jer da tim odredbama Zakona o područjima, nije utvrdeno da otočje Brijuni s naseljima Brioni i Brioni Luka, koja su postojala 1945. godine s određenim brojem stanovnika, pripadaju Općini Vodnjan, a time i Županiji Istarskoj.
Slijedom izloženog da Općina Vodnjan i Županija Istarska kao jedinice lokalne samouprave na tom dijelu svog područja ne mogu obnašati one poslove koje im u nadležnost povjerava Ustav i zakoni, te da je područje otočja Brijuni eksteritorijalno. Zahtjev nije osnovan. U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja ovaj Sud je pribavio podatke Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša - Uprave za geodetske i katastarske poslove, Ministarstva uprave i Državnog zavoda za statistiku o tome kojoj jedinici lokalne samouprave teritorijalno pripada otočje Brijuni i o naseljima spomenutim u prijedlogu. Prema dopisima Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša - Uprave za geodetske i katastarske poslove od 5. svibnja 1994. godine oznake: Klasa 930-01/94-01/23. Ur. broj 514-08/4-94-2, Ministarstva uprave od 4. svibnja 1994. godine oznake: Klasa: 012-01/94-01/11 Ur. broj: 514-04-02/1-94-2, i Državnog zavoda za statistiku od 5. srpnja 1994. godine oznake: Klasa: 951-05/94-01/4 Ur. broj: 555-04-02-94/6, na otočju Brijuni više ne postoje naselja Brioni i Brioni Luka. Prema evidenciji prostornih jedinica - gradova, općina i naselja i katastarskih općina, kao i prema statističkim krugovima utvrdenim radi statističkih istraživanja, otočje Brijuni pripada Gradu Pula kao jedinici lokalne samouprave. Iz ovih razloga ranije postojeća naselja Brioni i Brioni Luka nisu mogla biti navedena u Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, kao naselja ni u sastavu Općine Vodnjan ni Grada Pule. Ne stoji stoga navod zahtjeva ni njegove dopune o eksteritorijalnosti područja otočja Brijuni i nemogućnosti Županije Istarske da kao jedinica lokalne samouprave na tom području obavlja djelatnosti iz svoje nadležnosti jer ih obavlja uz djelovanje Grada Pule u čiji sastav kao jedinice lokalne samouprave to otočje pripada. . Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/1991). Zbog izloženog odlučeno je kao u izreci.
Broj : U-I-408/1994.
Zagreb, 17. listopada 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. rPortal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti