POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - uredbe i drugi pravni akti - ispravak naredbe izvještaji - statut hrvatske psihološke ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 18. stavka 1 točke 1. i članka 67. stavka I točke 13. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 74/82., 26/93. i 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske, na sjednici održanoj 29. lipnja 1994. godine donio je
ODLUKU
O NAČINU ODRŽAVANJA MINIMALNE LIKVIDNOSTI BANAKA
I.
Radi održavanja svoje likvidnosti banke su obvezne u novčanim sredstvima, računajući u prosjeku za mjesec dana, držati sredstva najmanje u visini od 3,5% kratkoroćnih izvora sredstava i tekućih dospijeća dugoročnih sredstava u kunama, prema knjigovodstvenom stanju tih izvora sredstava na koncu proteklog mjeseca.
Pod novčanim sredstvima, u smislu stavka 1 ove točke, podrazumijevaju se sredstva na žiro računu kod Narodne banke Hrvatske i gotovina u blagajni.
Pod kratkoroćnim izvorima sredstava u kunama, u smislu stavka 1. ove točke, podrazumijevaju se depoziti u kunama i to: depozitni novac, ograničeni depoziti i štednja stanovništva po viđenju, kratkoročni depoziti i tekuća dospijeća dugoročnih depozita s preostalim rokom dospijeća do 12 mjeseci i obveze po izdanim kratkoročnim vrijednosnim papirima i tekuća dospijeća obveza po dugoročnim vrijednosnim papirima s preostalim rokom dospijeća do 12 mjeseci.
II.
Iznimno od točke I. ove Odluke banke mogu dio obveze iz točke I. stavka 1 ove Odluke, umjesto u novčanim sredstvima držati u blagajničkim zapisima Narodne banke Hrvatske najviše do 80% te obveze.
III.
Prosjek novčanih sredstava u smislu točke I. stavka 1 ove Odluke računa se za kalendarski mjesec i izračunava se tako da se zbroje dnevna stanja novčanih sredstava svakog radnog dana u mjesecu i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana u tom mjesecu. Radnim danom, u smislu ove Odluke, ne smatra se subota.
IV.
Banke su dužne Narodnoj banci Hrvatske dostaviti obračun o minimalnoj likvidnosti u novčanim sredstvima na obrascu što ga propiše Narodna banka Hrvatske, najkasnije do petog radnog dana u mjesecu za protekli mjesec.
V.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka ("Narodne novine, br. 61/91" 10/92., 73/92., 83/92. i 26/93.).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".
O. br. 254/94
Zagreb, 29. lipnja 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti