POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - upravni postupak - naredba o vremenu - program provedbe programa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

NARODNA BANKA HRVATSKE
Na temelju članka 16. stavka 2. i članka đ7. stavka 1. točke 11. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske (" Narodne novine", br. 74/92.. 2B/93. i 73/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 29. lipnja 1984. godine, donio je
ODLUKU
O KAMATNIM STOPAMA NARODNE BANKE HRVATSKE
I.
Narodna banka Hrvatske na reeskontne kredite iz primarne emisije i na sva druga potraživanja obračunava i naplaćuje kamate po eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske.
II.
Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate na kredite za održavanje dnevne likvidnosti banaka po stopi od 14% godišnje.
III.
Na iznos kredita novčanih obveza banaka prema Narodnoj banci Hrvatske koje se nisu namirile o roku dospijeća, te na iznos kredita iz primarne emisije koji se koristi protivno propisima Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate u skladu s propisom o visini stope zatezne kamate.
IV.
Banke koje se koriste sredstvima obvezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti kamate za korišteni iznos sredstava obvezne rezerve i to - za iznos korišten do 10% izdvojenih sredstava obvezne rezerve po stopi od 19% godišnje. - za iznos korišten iznad 10% izdvojeikih sredstava obvezne rezerve, odnosno ako se banka koristi sredstvima obvezne rezexve duže od lo dana u tijeku mjeseca po stopi od 21% godišnje.
V.
Na iznos sredstava korištenih iznad iznosa raspoloživih sredstava na žiro-računu banaka, Narodna banka Hrvatske naplaćuje kamate po stopi od 23% godišnje.
Kamate po stopi iz stavka 1. ove točke banke plaćaju i na iznos pozajmica odobrenih po osnovi posebnih kredita za isplatu štednih uloga i tekućih računa građana u kunama kod banaka. Banke koje nlsu pravilno obračunale obveznu rezervu ili je nisu u roku izdvojile u smislu propisa o obveznoj rezervi dužne su Narodnoj banci Hrvatske platiti kamatu za manje obračunati i izdvojeni iznos obvezne rezerve po stopi od 23% godišnje.
VI.
Na sredstva obvezne rezerve banaka Narodna banka Hrvatske plaća kamate u visini od 5,15% godišnje.
VII.
Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 35/94.).
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".
O. br. 253/94
Zagreb. 29. lipnja 1994.
Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske
guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti