POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - upoznavanje propisa - dodatak br zakoni - ispravak dodatka iv ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju elanka 18. stavka 1. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93, 109/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 1994. godine, donijela
ODLUKU
O OPSEGU KONTINGENATA ZA IZVOZ I UVOZ ROBE U 1994. GODINI
Utvr?uje se opseg izvoznih kontingenata robe iz slijedeaih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife.
Tar. broj
Carinske tarife Tar. oznaka
Carinske tarifeImenovanje robeOpseg kontingenta
1234
01.02Žive životinje, vrsta goveda:
0102.90-Ostalo
0102.904---Junad za tov (od 200-280 kg) 1.000 t
0102.907---Telad 100 t
05.080508.00Koralji i sliene tvari, sirovi ili jednostavno pripremljeni ali drugaeije neobra?eni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljikaša, kosti sipe, sirovi jednost 0
23.08Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, paletizirani i nepaletizirani, koji se upotrebljavaju za životinjsku hranu nespomenuti i neobuhva
2308.10-žir i divlji kesten 200 t
27.092709.00Nafta i ulja dobivenih od bitumenoznih minerala sirovi:
2709.001---nafta 355.000 t
27.102710.00Nafta i ulja dobivena od bitumenoznih minerala, osim sirovih: proizvodi nespomenuti ili ulja dobivenih od bitumenoznih minerala i u osnovnim sastojcima tih proizvoda:
2710.03---teška ulja:
2710.031----plinska dizelska goriva 300.000 t
2710.032----plinska loživa ulja 100.000 t
2710.039----ostala plinska ulja 5.000 t
2710.041----niskosumporna loživa ulja za metalurgiju 15.000 t
2710.049----ostala loživa ulja 350.000 t
27.11Naftni plinovodi i ostali plinoviti ugljikovodici:
2711.2-U plinovitom stanju:
2711.21--prirodni plin 100 mil.m2
41.01Sirove krupne i sitne gove?e kože kopitara (sviježe ili soljene, sušene, lužene, piklovane, ili drugaeije konzervirane ali neuštavljene, niti pergamentno obra&e 2500 t
41.02Sirove oveje i janjeae kože (svježe ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugaeije konzervirane ali neuštavljene, niti pergamentno ili transpare 0
41.03Ostale krupne i sitne sirove kože (svježe ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugaeije konzervirane ali neuštavljene, niti pergamentno ili transparentno ob 250 t
41.04Štavljene gove?e kože i kože kopitara, bez dlake, osim štavljene kože iz tar. br. 41.08 i 41.09: 2.500 t
41.05Oveje i janjeae kože štavljene, bez vune, osim iz tar. broja 41.08 i 41.09 100 t
41.06Kozje i jareae štavljene kože, bez dlake, osim štavljene kože iz tar. br. 41.08 i 41.09 100 t
41.07Štavljena koža od ostalih životinja, bez dlake, osim štavljene kože iz tar. br. 41.08 ili 41.09 250 t
44.01Ogrjevno drvo u oblicima, cjepanicama, granama, snopovima ili u slienim oblicima; iverje i sliene eestice, drvena pilovina, otpaci i ostaci drveta, anglomerirani ili neanglome
4401.10-ogrijevo drvo u oblicima, cjepanicama, granama, snopovima ili slienim oblicima 80.000 m3
44.03Neobra?eno drvo s korom ili bez kore ili okresano ili grubo obra?eno (ueetvoreno):
4403.10-Zaštiaeno bojom, kreozotom i drugim sredstvima -
4403.20-Ostalo, eetinjaea:
4403.201---od egzotienih eetinjaea 8.200 m3
4403.202---trupci za rezanje i furnir od ostalih eetinjaea 15.000 m3
4403.203---celulozno 500 m3
4403.204---stupovi za vodove, neimpregnirani 5.500 m3
4403.209---ostalo
4403.9-Ostalo
4403.91--hrastovo (quercus spp.): 20.000 m3
4403.911---trupci za rezanje i furnir 9.500 m3
4403.912-celulozno
4403.919---ostalo
4403.92--bukovo (Fagus spp.):
4403.921---za rezanje i furnir 30.300 m3
4403.922---celulozno 20.000 m3
4403.929---ostalo 7.000 m3
4403.99--ostalo:
4403.991---trupci za rezanje od ostalih tvrdih listaea 34.400 m3
4403.992---celulozno drvo od ostalih tvrdih listaea 60.000 m3
4403.993---trupci za rezanje i furnir od topole 14.300 m3
4403.994---celulozno drvo od topole 2.000 m3
4403.995---trupci za rezanje i furnir od ostalih mekih listaea 11.000 m3
4403.996---celulozno drvo od ostalih mekih listaea 18.000 m3
4403.997---trupci egzotienih listaea
4403.999---ostalo: 13.000 m3
47.07Papirnati ili kartonski otpaci i ostaci:
4707.10-Od nebijeljanog kraft-papira ili kartona ili valovita papira ili kartona 3 t
4707.20-Od papira ili kartona dobivenih uglavnom od bijeljene kemijske celuloze, neobojeni u masi 700 t
4707.30-Od papira ili kartona dobivenih uglavnom od drvenjaee (novine, easopisi i slieni tiskani materijali) 8.600 t
4707.90-Ostalo, ukljueujuei nesortirane otpatke i ostatke 4.300 t
70.017001.00Stakleni krš i ostali stakleni otpaci: staklo u masi
7001.002---ostalo staklo u masi: 2 t
72.04Otpaci i ostaci od željeza i eelika: otpadni ingoti, slabovi i dr. od željeza i eelika, z pretapanje:
7204.2-Otpaci i ostaci od legiranog eelika: 8.000 t
7404.29--ostali
7204.4-Ostali otpaci i ostaci:
7204.41--piljevina, opiljci, odresci, izresci i slieno ukljueujuei i one u balama 40.000 t
74.047404.00Otpaci i ostaci, bakreni 1.500 t
89.088908.00Brodovi i ostala plovila i ploveae konstrukcije za rezanje 6.000 tII.
Utvr?uje se opseg uvoznih kontingenata robe iz slijedeaih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:Tar. broj
Carinske tarife Tar. oznaka
Carinske tarifeImenovanje robeOpseg kontingenta
1234
01.02Žive životinje, vrste goveda:
0102.10-Eiste rase za preplod:
0102.102---krave 150 kom
0102.103---junad 400 kom
0102.104---telad 50 kom
01.03Svinje, žive:
0103.9-Ostalo:
0103.91--mase manje od 50 kg:
0103.911---za priplod 1.000 kom.
0103.92--mase 50 kg ili veae:
0103.921---za priplod 2.000 kom.
01.05Domaaa perad, živa (kokoši, patke, guske, pure i biserke)
0105.1Mase do 185 g:
0105.11--piliai:
0105.111---za priplod 200.000 kom.
0105.19--ostalo:
0105.191---za priplod 3.000 kom.
0105.99--Ostalo:
0105.991---ostala za priplodq 10.000 kom
03.01Žive ribe:
0301.9- Ostale žive ribe:
0301.91pastrve (Salamo trutta, S gaidneri, S. clarki, S. aguabonita, S. gialae) 5 t
0301.93--Šaran 5 t
03.02Ribe sviježe ili rashla?ene, osim ribljih fileta i ostaloga
0302.1-Salmonide, osim jetre i ikre:
0302.11--pastrve (Salamo trutta, S gaidneri, S. clarki, S. aguabonita, S. gialae) 100 t
0302.6-Ostala riba osim jetre i ikre:
0302.61--srdele (Sardina pilchuardis, Sardonopis spo.) 1000 t
0302.69--Ostala:
03.03Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostaloga ribljeg mesa iz tar. br. 03.04:
0303.2-Ostale saalmonide, osim jetre i ikre:
0303.21-pastrve (Salamo trutta, S gaidneri, S. clarki, S. aguabonita, S. gialae) 10 t
0303.29 --ostale:
0303.291---slatkovodna
0303.7- ostala riba osim jetre i ikre:
0303.71--srdele (Sardinia pilchardus, Sardinopis spp.), velike srdele (Sardinella spp.), papaline (Sprattus sprattus) 100.000 t
04.01Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodatkom šeaera ili drugih tvari za zasla?ivanje:
0402.2 -U prahu, granuama ili drugim krutim oblicima s udjelom masti veaim od 1.5% po masi 2.000 t
0402.29--Ostalo
04.050405.00Maslac i ostale masnoae i ulja dobiveni od mlijeka:
0405.002---topljeni maslac 30 t
06.02Ostale žive biljke (ukljueujuei njihovo korjenje), reznice, kelem-graneice i kalemi, micelij (klijale spore gljive na zrnima žitarica):
0602.10-Neižiljene reznice i kalem graneice, kalemi:
0602.101---lozne 3.000.000 t
0602.109---ostale 2.000.000 t
0602.20-Voane sadnice, ukljueujuei i voane sadnice u obliku šiblja ili žbunja, kalemljene ili ne kalemljene:
0602.201---lozne 3.000.000 t
0602.209---ostale 2.000.000 t
07.01Krumpir svježi ili rashla?eni
0701.10-Sjemenski 10.000 t
07.03Crveni luk, alma (mladi zeleni luk), eešnjak, poriluk i ostali lukovi; svježi ili rashla?eni:
0703.10-Sjemenski
0703.101---arpadžik 2.000 t
10.01Pšenica i suražica:
1001.10-Tvrda pšenica
1001.101---Sjemenska 100 t
1001.102---ostala 10 t
10.05Kukuruz:
1005.10-Sjemenski
1005.101---hibridni 200 t
1005.109---ostali 10 t
11.02Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice:
1102.90-Ostalo 2.000 t
12.09Sjeme, plodovi i spore za sjetvu:
1209.1-Sjeme repe:
1209.11--sjeme šeeerne repe; sjemenskih jedinica 500
1209.19--ostalo 1 t
1209.2-sjeme krmnog bilja, osim sjemena repe:
1209.21--sjeme lucerne (Alfaalfa) 200 t
1209.22--sjeme djeteline (Trifolium spp.) 200 t
1209.23--sjeme sjeteline vijuka 50 t
16.04Pripremljena ili konzervirana riba: kavijar i zamjene kavijara, pripremljeni od ribljih jaja:
1604.1-Riba cijela ili u komadima ali ne i mljevena:
1604.13--srdele, srdelice i papaline 10 t
1604.15--skuše 10 t
17.01Šeaer od šeaerne trske i šeaerne repe i kemijski eista saharoza, u krutom stanju:
1701.1-Sirovi šeaer bez dodatnih sredstava za aromatizaciju i tvari za bojenje:

1701.11- šeaer od šeaerne trske 40.000 t
1701.12- - šeaer od šeaerne repe 750 t
17.03
Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafinaciji šeaera:
1703.10- Melase od šeaerne trske 25.000 t
1703.90- Ostale:
1703.909- - - Ostalo 25.000 t
22.04Vino od svježeg grož?a, ukljueujuai pojaeana vina: mošt od grož?a osim mošta iz tar. broja 20.09:

2204.2-Ostala vina: mošt od grož?a sa fermentacijom zaustavljenom dodavanjem alkohola
2204.21-- u posudama do 2 lit.
2204.212- - - kvalitetno vino:
2204.2129- - - Ostalo 60 t
2204.292- - kvalitetno vino:
2204.2929- - - Ostalo 5 t
2204.293-- - dezertno vino 5 t
2204.30- Ostali mošt od grož?a 100 t
22.062206.00Ostala fermentirana piaa (npr. jabukovaea, kruškovaea i medovina)
2206.004-- - vino od suhog grož?a 2 t
22.07Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jakosti 80% obujma ili jaei: etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani bilo kojih jakosti:
2207.10- Etilni alkohol alkoholne jakosti 80% obujma ili jaei, nedenaturirani:
2207.101- - - sintetieni 5 t
2207.109- - - ostali 8.000 t
2207.20- Etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti:
2207.201- - - sintetieni 5 t
2207.209- - - ostali 5 t
22.08Nedenaturirani etilni alkohol alkoholne jakosti manje 80% obujma; rakije, likeri i ostala alkoholna piaa: složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju alkoholnih piaa:
2208.10- Složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju piaa: 5 t
2208.90- Ostalo:
2208.902-- - vinski destilat 500 t
22.092209.00Ocat i zamjene octa dobivenog od octene kiseline:
2209.001-- - vinski 5 t
2209.002- - voani 5 t
2209.009- - - ostali 5 t
23.02Posije (mekinje) i ostali ostaci dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizirani ili peletizirani
2302.10- Kukuruzni 5 t.
2302.30- Pšenieni 5 t
2302.40- Ostalih žitarica 5 t
2302.50-Mahunastih biljaka 5 t
25.012501.00Sol (ukljueujuai i jestivu sol i denaturiranu sol) i eisti natrijev klorid, ukljueujuai otopine soli u vodi morska voda:
2501.001- - sol za jelo 30.000 t
2501.003--- kamena sol za industriju 20.000 t
25.23Portland cement, aluminatni cement, cement od troske, supersulfatni cement i slieni hidraulieni cementi, ukljueujuai obojene i u obliku klinkera:
2523.2- Portland cement:
2523.21-- bijeli cement, umjetno obojeni ili neobojeni
2523.211- -za cementiranje naftnih i plinskih bušotina 5.000 t
2523.219- - - ostali 30.000 t
2523.29- - ostali:
2523.291- - za cementiranje naftnih i plinskih bušotina 5.000 t
2523.299- - - Ostali 5.000 t
2523.30- Aluminatni Cement 5.000 t
2523.90-Ostali hidraulieni cementi 5.000 t
27.02Mrki ugljen i lignit, aglomerirani ili neaglomerirani, osim gregata:
2702.10- Mrki ugljen i lignit, ukljueujuai i onaj u prahu, neaglomerirani 220.000 t
27.102710.00Nafta i ulja dobivena od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi nespomenuti ili neukljueeni na drugom mjestu koji po masi sadrže 70% ili više naftnih ulja ili ulja
2710.01-- - motorni benzin i ostala laka ulja:
2710.011- - avionski benzin 30.000 t
2710.013- - - ostali motorni benzini 10.000 t
2710.03- - - Teška ulja:
2710.031- - - plinska dizelska 200.000 t
2710.032- - plinska loživa ulja 130.000 t
2710.039- - ostala plinska ulja 5.000 t
2710.049-- -- ostala loživa ulja 150.000 t
29.33Heterociklieni spojevi samo s hetero-atomom ili hetero atomima dušika, nukleinske kiseline i njihove soli:
2933.6- Spojevi koji imaju nekondenzirani prsten triazina u strukturi (hidrogenirani ili nehidrogenirani):
2933.69- - Ostalo:
2933.691- - - triazini (simazin, atrazin, ametrin i prometrin) 160 t

31.02Dušiena gnojiva mineralna ili kemijska:
4 3102.10- Urea, ukljueujuai i ureu u vodenoj otopini 50 t
3102.30-Amonijev nitrat, ukljueujuai i amonijev nitrat u vodenoj otopini
3102.40- Mješavina amonijeva nitrata s kalcijevim karbonatom ili s drugim anorganskim negnojivim tvarima 1.000 t
3102.80-Mješavina urea i amonijeva nitrata u vodenoj ili amonijaenoj otopini 500 t
31.05
Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže dva ili tri gnojiva elementa - NPK, ostala gnojiva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili u slienim oblicima ili pakovanjima do 10 kg bruto mase:
3105.20- Mineralna ili kemijska gnojiva koja sadrže tri gnojiva elementa NPK 100 t
3105.30- Diamonijev hidrogenortofosfat (diamonijev fosfat) 15.000 t
3105.40-Amonijev dihidrogenortofosfat (monoamonijev fosfat) i njegove mješavine s diamonijevimhidrogenortofosfatom (diamonijev fosfat) 30.000 t
36.053605.00Žigice, osim pirotehniekih proizvoda iz tar. broja 36.04 21 t
39.01Polimeri etilena u primarnim oblicima:
3901.10- Polietilen, specifiene guštoee manje od 0,94 1.500 t
39.03Polimeri stirola u primarnim obiicima:
3903.199- -ostali 700 t
39.04Polimeri vinilklorida ili natalih halogeniranih olefina u primarnim oblicima:
3904.10- Polivinilklorid, nepomiješan sa drugim tvarima 800 t
48.05Ostali nepremazani papiri karton, u koturima ili listovima:
4805.10- Polucelulozni papir za valoviti sloj (fluting) 81 t
4805.2- Višeslojni papir i karton:
4805.29- -ostalo 1.015 t
4805.60-Ostali papir i karton mase do 150 g/m2:
4805.601-- fluting od starog papira 55 t
4805.608- - Ostalo 2.200 t
48.08Papir i karton, valoviti (sa zalijepljenim ravnim površinskim listovima ili bez njih), naborani (krepovani, plisireni), reljefni ili bušeni u koturima ili listovima,osim iz tar.broja 48.
4808.10-Valoviti papir i karton, ukljueujuei i bušene 440 t
54.07Tkanine od sintetiekih filamenata prediva, ukljueujuai tkanine dobivene od proizvoda iz tar. broja 54.04. 2.000.000.- USD
54.08Tkanine od umjetnih filamentnih prediva, ukljueujuai tkanine dobivene od proizvoda iz tar. broja 54.05. 2.300.000.- USD
55.12Tkanine koje po masi sadrže 85% ili više sintetiekih vlakana sjeeenih: 200.000.- USD
55.14Tkanine od sintetiekih vlakana sjeeenih, koje, po masi sadrže manje od 85% tih vlakana, u mješavini pretežno ili samo s pamukom mase veae od 170g/m2: 150.000.- USD
55.16Tkanine od umjetnih vlakana, sjeeenih: 2.800.000.- USD
69.04Keramieke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi nosaei i slieno:
6904.10- Zidarske opeke 5.000.000 kom.
6904.90- Ostalo 1.000.000 kom.
69.05Crijepovi, dijelovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za gra?evinarstvo, keramieki:
6905.10- Crijepovi 1.000.000 kom.
70.03Lijevano ili valjano staklo,u obliku listova, ploea ili profila sa slojem ili bez sloja za apsorpciju ili refleksiju,ali drugaeije neobra?eno:
7003.1- Nearmirsni listovi ili ploee:
7003.11-- bojeni u masi, neprozirni, plakirani ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju 2.000 m2
7003.19- - Ostalo:
7003.199- - - ostalo 7.000 m3
7003.20- Armirani listovi i ploee 2.000 m2
7003.30- Profili 2.000 m2
72.13Toplo valjana žica, u kolutima, od željeza ili nelegiranog eelika
7213.10- S udubljenjima, rebrima, žlijebovima, ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja 200 t
7213.3- Ostala, s udjelom manjim 0,25, po masi, ugljika
7213.31- - kružnoga popreenoga presjeka promjera manjeg od 14 mm:
7213.311--- promjera 6 mm i veaeg 4.000 t
7213.319- - - ostala 1.000 t
7213.4- Ostala, s udjelom od 0,25% i više ali manje od 0,6%, pomasi, ugljika:
7213.41- - kružnoga popreenog presjeka promjera manjeg od 14 mm:
7213.411--- promjera 6 mm ili veaeg 1.000 t
7213.419---ostala 1.000 t
7213.49-- ostala 800 t
7213.50- Ostala, s udjelom 0,6% ili više, po masi, ugljika:
7213.501-- -promjera 6 mm ili veaeg 1.000 t
7213.509---ostala 1.000 t
72.14Šipke od željeza ili nelegiranog eelika, samo kovane, toplo valjane, toplo vueene ili toplo ekstrudirane, ukljueujuai one koje su usukane poslije valjanja:
7214.20- S udubljenjima, rebrima, žlijebovima ili drugim deformacijama dobivenim u procesu valjanja 100 t
7214.40- Ostale, koje po masi, sadrže manje od 0,25% ugljika:
7214.401-- - betonsko željezo i eelik 7.500 t
7214.409- - - ostale 5.500 t
7214.50- Ostale, koje po masi sadrže 0,25% i više ali manje od 0,6% ugljika:
7214.501-- - betonsko željezo i eelik
7.500 t
7214.509---ostale 7.200 t
7214.60Ostale koje po masi sadrže 0,6% ili više ugljika 1.100 t
72.15Ostale šipke od željeza ili nelegiranog eelika:
7215.20-Ostale, samo hladno dobivene ili hladno dovršene koje po masi sadrže manje od 0,25% ugljika 1.300 t
72.17Hladno dobivena žica od željeza ili nelegiranog eelika
7217.1- Koja, po masi sadrži manje od 0,25% ugljika:
7217.111- - plosnata, kvalitete JUS E - 1120 i E - 1220 100 t
7217.119-- - ostala 2.700 t
73.04Cijevi i šuplji profili, bešavni,od željeza losim od ljevanog željeza) ili eelika:
7304.10- Cijevi za naftovode i plinovode 5.000 t
7304.20- Zaštitne cijevi ("casing"),proizvodne cijevi ("tubing.),i bušaee šipke, koje se upotrebljavaju pri bušenju za dobivanje nafte ili plina:
7304.202- - zaštitne cijevi od ostalih eelika,vanjskog promjera manjeg od 16" 30 t
7304.3- - Ostalo, kružnog popreenog presjeka od željeza ili nelegiranog eelika:
7304.31-- hladno vueeni ili hladno valjani:
7304.311- - precizno vueene cijevi 300 t
7304.319- - ostale 3.000 t
73.06Ostale cijevi i šuplji profili (npr sa otvorenim spojevima, zavareni, zakovani ili zatvoreni na
sliean naein),od željeza ili eelika:
7306.10- Cijevi za naftovode ili plinovode 500 t
7306.20-Zaštitne cijevi ("casing") i proizvodne cijevi ("tubing") i koje se upotrebljavaju pri bušenju za dobivanje nafte ili plina:
7306.201-- - zaštitne cijevi vanjskog promjera manjeg od 16" 5500 t
7306.202- - - proizvodne cijevi vanjskog promjera manjeg od 31/2" 100 t
7306.209- - Ostalo 100 t
7306.30- Ostali, zavareni, kružnog popreanog presjeka od željeza ili nelegiranog eelika 3.000 t
7306.50- Ostali, zavareni, kružnog popreenog presjeka,od ostalih legiranih eelika 500 t
7308.60Ostali, zavareni,koji nisu kružnog popreenog presjeka - 5.000 t
83.11Žica, cijevi, šipke, ploee, elektrode i slieni proizvodi, od osnovnih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni taliteljima, koji se upotrebljavaju za meko l
8311.10- Obložene elektrode od osnovnih metala,za elektrolueno zavarivanje 400 t
84.29Buldožeri, angldozeri, grederi, ravnjaei, skreperi, bageri, utovarivaei slopatom, strojevi za nabijanje i cestovni valjci, samokretni:
8429.5- Bageri i utovarivaei:
8429.51-- utovarivaei s prednjom lopatom:
8429.513--- do 184kW, toekaši 150 kom.
84.33Strojevi za berbu, žetvu i vršidbu, ukljueujuai preše za baliranje slame i stoene hrane ; travokosaeice: strojevi za eišaenje, sortiranj
8433.5- Ostali strojevi za berbu poljoprivrednih proizvoda (žetvu, berbu itd.); strojevi za odvajanje zrna od biljke (vršidbu,krunjenje itd.)
8433.51-- kombajni za berbu poljoprivrednih proizvoda s odvajanjem zrna od biljke;
8433.511--- za žito i kukuruz 100 kom
8433.53-- strojevi za va?enje korjenastih ili gomoljastih plodova 200 kom
84.57Centri za strojnu obradu, strojevi izra?eni na principu standardnih jedinica (s jednom stanicom) i transfer -strojevi sa više stranica, za obradu metala:
8457.10- Centri za strojnu obradu 15 kom.
8457.30-Transfer-strojevi s više stanica 8 kom
84.58Tokarilice za obradu metala:
8458.1- Horizontalne tokarilice:
8458.11-- numerieki upravljane 25 kom.
8458.19-- ostale 80 kom
84.59Alatni strojevi za obradukovina (ukljueujuai strojeve sa radnim jedinicama na vodilicama) za bušenje,glodanje za obradu otvora bušenjem i glodanjem, rezivanje ili narezivanj
8459.2- Ostali strojevi za bušenje svrdlom:
8459.21-- numerieki upravljani:
8459.219- - Ostalo 25 kom.
8459.29- - ostali:
8459.299---ostali 60 kom
8459.5- Konzolne glodalice:
8459.51-- numerieki upravljane 13 kom.
8459.6- Ostale glodalice:
84598459.- - numerieki upravljane:
8459.619- - ostale 30 kom.
8459.699- - -ostale 150 kom.
84.61Alatni strojevi za blanjanje, izradu žljebova, provlaaenje, rezanje zupoanika, brušenje zupeanika ili dovršavanje zupeanika, sijeeenje pilom, odsijecanje
8461.50- strojne pile i ostali strojevi za odsijecanje 160 kom
84.65Alatni strojevi (ukljueujuai strojeve za spajanje eavlima, žieanim kopeama, ljepljenjem ili na drugi naein) za obradu drveta, pluta, kosti, tvrde gume
8465.9- Ostali
8465.91-- strojne pile 300 kom.
84.81Slavine, ventili i slieni ure?aji za cjevovode, kotlove, spremnike, kace i slieno, ukljueujuai i ventile za smanjenje tlaka i termostatieki upravljane ventile
8481.80- Ostali ure?aji 150 kom
85.01Elektromotori i elektrieni generatori (osim generatorskih agregata):
8501.40- Ostali motori izmjeniene struje, monofazni 5.400 kom.
8501.5- Ostali motori izmjeniene struje, višefazni;
8501.51-- snage do 750 W 1.050 kom
8501.52-- snage preko 750 W do 75 kW 120 kom.
8501.53-- snage preko 75 kW 10 kom
8501.6- Generatori izmjeniene struje:
8501.61-- snage do 75 kVA 20 kom.
8501.62-- snage preko 75 do 375 kVA 20 kom
8501.63-- snage preko 375 do 750 kVA 20 kom
8501.64-- snage preko 750 kVA 20 kom.
85.04Elektrleni transformatori, statieki konvertori (npr. ispravljaei i indukcijski svici):
8504.2- Transformatori s tekuaom dielektrikom:
8504.21-- snage do 650 kVA:

8504.211--- mjerni 40 kom
8504.219- - - ostali 60 kom
8504.22-- snage preko 650 kVA do 10.000 kVA 10 kom.
8504.23-- snage preko 10.000 kVA 5 kom.
85.39Elektriene žarulje s nitima i elektriene žarulje s pražnjenjem ukljueujuai zatvorene reflektorske uloške s ugra?enim žaruljama, ultraljubi&e
8539.2-ostale žarulje s nitima, iskljueujuai ultraljubieaste i infracrvene žarulje:
8539.22--ostale, snage do 200 W i za napone preko100 V 750.000 kom.
8539.3Žarulje s pražnjenjem, osim ultraljubieastih žarulja:
8539.31-flourescentne, s užarenom katodom 250.000 kom.
86.06Željeznieki i tramvajski teretni vagoni, ne samokretni:
8606.9- Ostali:
8606.99-- ostali:
8606.991--- tramvajski vagoni 5 kom.
87.01Traktori, cestovni tegljaai za poluprikolice i ostala vuena vozila (osim onih iz tar. broja 87.09):
8701.10-Traktori i ostala vuena vozila, jednoosovinski:
8701.101-- do 10 kW 80 kom.
8701.102--- preko 10 kW 15 kom.
8701.90- Ostali:
8701.901-- - poljoprivredni do 50 kW 1.450 kom.
8701.902--- poljoprivredni preko 50 kW do 110 kW 550 kom.
87.02Motorna vozila za javni prijevoz putnika:
8702.10- S klipnim motorom s unutarnjim izgaranjem na paljenje s pomoau kompresije (dizelski ili poludizelski):
8702.101--- autobusi, sastavljeni 550 kom.
87.05Motorna vozila za specijalne- svrhe (npr. samoutovarna vozila za prenošenje defektnih vozila, dizaliena vozila, vatrogasna vozila, vozila s ugra?enim betonskim mješalicama, vo
8705.10- Dizaliena vozila 10 kom.

III.
Raspodjela kontingenata iz toeke 1. i 11. ove Odluke obavlja se u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Za poslove iz stavka I. ove toeke u Hrvatskoj gospodarskoj komori osnivaju se komisije ovisno o vrsti proizvoda. Komisije iz stavka 2. ove toeke sastavljene su od predstavnika Hrvatske gospodarske komore, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva poljoprivrede i šumarstva.
IV.
Hrvatska gospodarska komora donosi opai akt kojim se ureduju uvjeti i naein provodenja raspodjele kontingenata iz toeke I. i II. ove Odluke kao i naein rada i odlueivanja komislja osnovanih za raspodjelu kontingenata. Mjesto i vrijeme raspodjele kontingenata mora biti javno obznanjeno najkasnije osam dana prije raspodjele. Akt iz stavka 1. ove toeke i obavijest tz stavka 2. ove toeke objavljuju se u glasniku Hrvatske gospodarske komore "Hrvatsko gospodarstvo" ili u drugom javnom glasilu.
V.
Hrvatska gospodarska komora dostavlja izvješee o raspodjeli kontingenta Ministarstva gospodarstva i Ministarstvu financija - Carinskoj upravi Republike Hrvatske.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1994. godini ("Narodne novine", br. 27/94)
VII.
Ova Odluka stupa na snagu slijedeaeg darka od dana objave u "Narodnim novinama"
Klasa:331-02/94-01/02
Urbroj 50301 12 94 5
Zagreb, 30 lipnja 1994
Potpredsjednik
Vladimir Šeks, v. r.
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti