POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PODUZETNIČKI CENTAR

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 1994. godine - Propisi - arhiva - tekst propisa - zakon o visokim - odluka o povratu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE GODINE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Sud, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić, mr. Vojislav Kučeković;, mr Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac i Mladen Žuvela na sjednici održanoj dana 10. lipnja 1994. godine donio je
RJEŠENJE

  1. Pokreće se postupak za ocjenu ustavnosti odredbe članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", broj 2/94).
  2. Ne prihvaća se prijedlog za donošenje rješenja o privremenom obustavljanju izvršenja pojedinaćnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi odredbe čija se ustavnost ocjenjuje.
  3. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:
Poduzeće "PISMORAD" iz Zagreba podnijelo je prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbe članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", broj 2/94) dakle, odredbe članka 21b. stavka 4. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine",broj 19/91; 83/92; 94/93 i 2/94 - dalje: Zakon o pretvorbi) te predlaže da Ustavni sud pokrene postupak za ocjenu ustavnosti i ukine navedenu odredbu, a u skladu s odredbom članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) privremeno obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnji koje se poduzimaju na osnovi zakona čija se ustavnost. ocjenjuje. Prijedlogom se ističe da je osporena odredba u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i to s članknm 48. stavkom 1. te člankom 49. stavkom 1. i 4. Ustava. Osporena odredba članka 21b. stavka 4. glasi: "Nakon provedenog postupka prodaje po odredbama iz ovog članka. Hrvatski fond za privatizaciju svojom odlukom povećava glavnicu poduzeća koje se pretvara u dioničko društvo za iznos prihvaćene dokapitalizacije."
Ustavni sud je prijedlog za pokretanje postupka ocijenio osnovanim. Zakon o pretvorbi određuje pretpostavke, način i postupak pretvorbe društvenih poduzeća, tako da pod jednakim uvjetima svatko ima jednako pravo stjecanja vlasništva nad poduzećem. Kod toga dokapitalizacija, sama po sebi kao način dotoka svježeg kapitala, u tijeku postupka pretvorbe nije sporna. Na temelju odredbe članka 7. stavka 1 i članka 10. stavka 1. Zakona o pretvorbi poduzeće samostalno bira način pretvorbe, a odluku o pretvorbi donosi organ upravljanja poduzeća. Na temelju odredbe članka 7. stavka 2. Zakona o pretvorbi Hrvatski fond za privatizaciju nadzire pretvorbu poduzeća. Člankom 12. Zakona o pretvorbi određene su granice prava nadzora, pa ako Fond ocijeni da se pretvorba poduzeća programira u skladu s uvjetima i na način propisan Zakonom, dat će suglasnost za provođenje odluke o pretvorbi. Bitan dio procesa pretvorbe je utvrđivanje vrijednosti poduzeća (članak 11. stavak 1. točka 7. u svezi članka 15. stavka 3. i dalje). Utvrđena vrijednost poduzeća, predstavlja glavnicu budućeg društva, koja se smatra u cijelosti uplaćenom. Člankom 5. Zakona o pretvorbi određeno je tko može steći vlasništvo nad poduzećem. Hrvatskom fondu za privatizaciju, Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika prenosi se onaj dio vrijednosti (dionice ili udjeli) za koje vlasništvo nisu stekle osobe nabrojene u točki 1 - 5 stavka 1. istog članka. Time Hrvatski fond za privatizaciju, osim uloge organa uprave koji. uz ostalo, ima i pravo nadzora, dolazi i u položaj budućeg dioničara, odnosno člana društva, ali za razliku od ostalih, s ograničenim pravima i dodatnim obvezama. Sredstva ostvarena prodajom poduzeća na osnovi članka 17. Zakona o pretvorbi pripadaju Hrvatskom foridu za privatizaciju.
Nakon što odluka o pretvorbi postane konačna. osobe iz članka 5. Zakona o pretvorbi. na temelju članka 18. istog Zakona sklapaju ugovore o prodaji poduzeća (dionica ili udjela) s Hrvatskim fondom za privatizaciju u pisanom obliku, a u skladu s elementima date suglasnosti Hrvatskog fonda za privatizaciju. Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o pretvorbi kupac dionica stjeće pravo na upravljanje društvom temeljem svih ugovorenih dionica, a pravo na udio u dobiti društva na temelju otplaćenih dionica.
Pravo na upravljanje društvom je skup prava koja služe ostvarenju vlasničkih prava. Ona se mogu svesti na pravo glasovanja, pravo nadzora i pravo pobijanja skupštinskih odluka.
Ako iz navedenoga proizlazi da pravo na upravljanje društvom, prava i obveze dioničara, odnosno članova društva s ograničenom odgovornošću nastaju zaključenjem ugovora s Hrvatskim fondom za privatizaciju, tada se otvara pitanje ustavnosti osporene odredbe koja Hrvatskom fondu za privatizaciju pruža mogućnost da jednostranom odlukom mijenja već utvrđenu glavnicu, koja je i konačnim rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju, po pravu nadzora, odobrena prije sklapanja ugovora.
Naime, kad fizičke ili pravne osobe na zakonit način s Hrvatskim fondom za privatizaciju sklope ugovor o kupnji dionica, odnosno udjela budućeg društva obvezne su pod ugovorenim uvjetima platiti ugovoreni iznos, što znači da one ulažu svoja sredstva - kapital. Iz toga se može zaključiti da su upravljačka prava, koja su stekle sklapanjem ugovora (a za razliku od vlasničkih stiču ih u cijelosti) prava stečena na temelju uloženog kapitala. Slijedom odredbe članka 49. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske prava stečena ulaganjem kapitala se ne mogu umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom.
S obzirom na dvojaku funkciju Hrvatskog fonda za privatizaciju, mogućnost da se glavnica mijenja na način koji od odluke isključuje one koji su već stekli upravljačka prava, može dovesti u sumnju i suglasnost osporene odredbe članka 49. stavak 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske kojim se određuje poduzetnička i tržišna sloboda temeljem gospodarskog ustroja Republike, te određuje da država osigurava svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu, a u skladu s člankom 3. Ustava koji određuje jednakost, socijalnu pravdu, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva i vladavinu prava najvišim vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske.
Na temelju izloženoga Ustavni sud Republike Hrvatske smatra da su se ostvarile pretpostavke za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe članka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, dakle, odredbe članka 21b. stavka 4. citiranog Zakona, te je riješeno kao u izreci. U nastavku postupka Sud će postupiti u skladu s odredbom članka 40. i članka 45. stavka 2. i 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), te će ovo rješenje dostaviti Saboru Republike Hrvatske na odgovor. Sud nije prihvatio prijedlog da na osnovi odredbe članka 18. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske privremeno obustavi izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se poduzimaju na osnovi osporene odredbe. Ovo zato jer smatra da za sada njihovim eventualnim izvršenjem ne bi mogle nastupiti teško otklonjive posljedice.
Rješenje o objavljivanju zasniva se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u svezi članka 45. stavka 3. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Broj : U-I-79/1994.
Zagreb. 17. lipnja 1994.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Jadranko Crnić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti